Katalog

Jolanta Borsa
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Karta sprawności gimnazjalisty

- n +

BRAK TEMATU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Klasa I Semestr I - dziewczęta
L.P Nazwa próby Osiągnięcia
1 Skok w dal Od 3.70 = cel
3.69 - 3.40 = bdb
3.39 - 3.15 = -bdb
3.14 - 3.00 = db
2.99 - 2.80= -db
do 2.79= dst
2 Bieg na 60 m Do 8.6= cel
8.7 - 9.6= bdb
9.5 - 10.2= -bdb
10.3 - 10.6= db
10.7 - 10.9= -db
od11.0= dst
3 Rzut piłką lekarską-2kg w tył zagłowę Od 10=cel
9-8=bdb
7-6=db
5-4=dst
4 Łączone przewroty w przód i w tył Estetyka i poprawność wykonania
5 Tor koszykarski Poprawność wykonania elementów technicznych: kozłowanie, zmiana ręki kozłującej, naskok na dwie nogi, podanie sprzed klatki piersiowej, rzut do kosza jednorącz

KL I- semestr II - dziewczęta
L.P Nazwa próby Osiągnięcia
1 Gimnastyka - zwis przerzutny i przewrotny na drabinkach Estetyka i poprawność wykonania
2 Piłka siatkowa - zagrywka tenisowa z 5 metrów Technika i poprawność wykonania
3 Piłka siatkowa - odbicia piłki sposobem górnym w dwójkach przez siatkę Technika i poprawność wykonania
4 L.A.- Rzut piłeczką palantową na odległość Od 36=cel
35 - 30=bdb
29 - 25= -bdb
24 - 22= +db
21 - 20= db
do 19=dst
5 L.A. bieg na dystansie 600m do 2.00=cel
2.01 - 2.21=bdb
2.22 - 2.31= -bdb
2.32 - 2.41= +db
2.42 - 2.51=db
od 2.52 dst

Klasa II Semestr I - dziewczęta
L.P Nazwa próby Osiągnięcia
1 Próba wytrzymałościowa (postawa, klaśnięcie nad głową, przysiad podparty, wyrzut nóg do tył, powrót do przysiadu, powrót do postawy,klaśnięcie... Ilość powtórzeń
Od 34-cel
33-30=bdb
29-25=db
do 24 dst
2 Rzut piłką lekarską - techniką rzutu z autu Od 9= cel
8.90-7.00= bdb6.90-6.50= +db
6.40-6.00= db
5.90-5.50= +dst
do 5.40= dst
3 Próba zwinności - bieg z przewrotem Do 14.00= cel
14.01-15.00=bdb
15.01-15.50= -bdb
15.51-16.00= +db
16.01-16.50=db
16.51-17.00= -db
od 17.01= dst
4 Test koszykarski na celność rzutów Od 20= cel
19-16=bdb
15-14=db
13-12=dst
5 Skok rozkroczny przez kozła Estetyka i poprawność wykonania

Kl II semestr II - dziewczęta
L.P. Nazwa próby Osiągnięcia
1 Gimnastyka -przewrót w tył do rozkroku Estetyka i poprawność wykonania
2 Bieg zwinnościowy po kopercie Do 23.00= cel
23.01 - 28.00= bdb
28.01 - 30.00= - bdb
30.01 - 32.00= db
32.01 - 34.00= -db
od 34.01= dst
3 Rzut na kosz z dwutaktu Technika i poprawność wykonania
4 Piłka siatkowa -zagrywka tenisowa Technika i ilość poprawnie wykonanych zagrywek
5 L.A.- bieg na dystansie 100m do 14-00=cel
14.01 - 15.00= bdb
15.01 - 15.50= -bdb
15.51- 16.00= db
16.01 - 17.00= -db
od 17.01= dst

Klasa III semestr I - dziewczęta
L.p Nazwa próby Osiągnięcia
1 Pchnięcie kulą na odległość Od 9.00= cel
8.99 - 7.00= bdb
6.99 - 6.50= -bdb
6.49 - 6.00= db
5.99 - 5.50= -db
do 5.49= dst
2 Bieg wahadłowy
10 x 5m
Do19.00= cel
19.01 - 20.00= bdb
20.01 - 21.00= -bdb
21.01 - 22.00= db
22.01 - 24.00= -db
Od 24.01= dst
3 Siła mięśni brzucha - skłony z leżenia tyłem Od 50 - cel
49 - 45= bdb
44 - 40= -bdb
39 - 35= db
34 - 30 = -db
do 29= dst
4 Gimnastyka - stanie na rękach Estetyka i poprawność wykonania
5 Piłka siatkowa - odbicia oburącz górne w kole o średnicy 2 m Technika i ilość poprawnie wykonanych zagrywek

Klasa III Semestr II - dziewczęta
L.P Nazwa próby Osiągnięcia
1 Skok dosiężny Od 55 - cel
54 - 46= bdb
45 - 40= -bdb
39 - 35= db
34 - 31= -db
do 30= dst
2 Prowadzenie rozgrzewki Znajomość ćwiczeń i umiejętność ich nazwania
3 Układ do muzyki z przyborem lub bez przyboru Pomysłowość i estetyka wykonania
4 Tor zwinnościowy z elementami umiejętności koszykarskich. Czas i poprawność elementów technicznych
5 Tor zwinnościowy z elementami umiejętności z piłki ręcznej Technika i poprawność wykonania

Opracowanie: mgr Jolanta Borsa

Wyświetleń: 5123


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.