Katalog

Adela Hiero
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Konspekt lekcji - Technologia i towaroznawstwo - Magazynowanie towarów (test).

- n +

Technologia i towaroznawstwo - Magazynowanie towarów (test)
Test

Technologia i towaroznawstwo - Magazynowanie towarów

Klasa: III

Zadania na poziom P: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 - łącznie punktów - 20
Zadania na poziom PP: 3, 4, 5, 7, 8 - łącznie punktów - 12

 1. Magazyn to:
  1. wyodrębniony teren, na którym przechowywane są towary;
  2. wyodrębniony teren, budynek lub pomieszczenie służące do przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów;
  3. pomieszczenie, w którym przechowuje się różne towary.
 2. Biorąc pod uwagę funkcje jakie może pełnić magazyn zaproponuj odpowiedni typ magazynu do przechowywania poniżej podanych towarów:
  1. zboże .................................................................................................................................
  2. owoce ................................................................................................................................
  3. artykuły perfumeryjno-drogeryjne .....................................................................................
  4. herbata ..............................................................................................................................
 3. Poniżej podane zostały dwa zestawy towarów przechowywanych w magazynie. Określ dla każdego zestawu typ magazynu, biorąc pod uwagę przechowywany asortyment:
  1. masło, ser tylżycki, konserwy mięsne, mąka, kasze, makaron
   .........................................................................................................................................
  2. kawa, koncentraty zup, cukierki, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń
   .........................................................................................................................................
 4. Jesteś właścicielem magazynu spożywczego, w którym przechowujesz świeże owoce i warzywa. Zaproponuj wyposażenie tego magazynu:
  1. urządzenia stałe......................................................................................................................
  2. urządzenia transportowe........................................................................................................
  3. urządzenia i narzędzia pomiarowe..........................................................................................
 5. Z poniżej podanych towarów wybierz przez podkreślenie te, które mogą być przechowywane obok pieczywa:
  cukierki, papierosy, ryby, ser tylżycki, warzywa, mięso
 6. Obok poniżej podanych właściwości towarów powstałych na skutek zachodzących w nich przemian napisz, jakiego rodzaju przemiana zdecydowała o ukształtowaniu się takich właściwości? (fizyczna, chemiczna, biologiczna)
  1. korozja metali .........................................................................................................................
  2. porastanie ziarna zbóż ...........................................................................................................
  3. gorzknienie sera ......................................................................................................................
  4. zmniejszenie wytrzymałości tkanin ..........................................................................................
  5. kruszenie mięsa ........................................................................................................................
  6. zbrylanie się soli ........................................................................................................................
 7. Który z naturalnych czynników ma wpływ na niżej wymienione towary? (obok towaru napisz tylko jeden, najważniejszy twoim zdaniem czynnik)
  1. tkanina syntetyczna kolorowa .........................................................................................................
  2. przekrojone jabłko ...........................................................................................................................
  3. świeca...............................................................................................................................................
 8. Na jakie ubytki naturalne narażone są niżej wymienione towary?
  1. świeże owoce ..........................................................................................................................
  2. śmietana ..................................................................................................................................
  3. esencja migdałowa...................................................................................................................
 9. Do ubytków nadzwyczajnych zaliczamy:
  1. .....................................................................
  2. .....................................................................
  3. .....................................................................
 10. W zależności od właściwości i przeznaczenia towarów okres gwarancyjny dla towarów spożywczych określa się jako:
  1. .........................................................................................
  2. .........................................................................................
  3. .........................................................................................
 11. W przypadku towarów przemysłowych czas ich przechowywania określa się jako:
  1. ................................................, który jest:
  2. ...........................................................
 12. Dezynsekcja, to
  .........................................................................................................................................

Opracowanie: Adela Hiero

Wyświetleń: 5025


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.