Katalog

Agnieszka Reiter
Informatyka, Ćwiczenia

Zestaw zadań do ćwiczeń algorytmiki i programowania.

- n +

Informatyka - Zestaw zadań do ćwiczeń algorytmiki i programowania
Informatyka

Zestaw zadań do ćwiczeń algorytmiki i programowania

Zadanie 1

W szkole mamy 6 klas tego samego poziomu. W każdej klasie inna ilość uczniów. Napisz program, który obliczy sumę uczniów danego poziomu.

Zadanie 2

Napisz program, który wyświetla wszystkie dzielniki wprowadzonej liczby a.

Zadanie 3

Napisz program, który wyświetla wszystkie liczby z przedziału od 50 - 100 podzielne przez dowolną liczbę k.

Zadanie 4

Napisz program, który oblicza średnią arytmetyczną dowolnego ciągu liczb różnych od zera, a zakończonych wprowadzoną liczbą 0.

Zadanie 5

Napisz program, który będzie wykonywał dowolne działanie arytmetyczne na wczytanych dwóch liczbach.

Zadanie 6

Napisz program, który będzie obliczał sumę cyfr dowolnej liczby trzycyfrowej.

Zadanie 7

Napisz program, który będzie wczytywał 5 dowolnych liczb całkowitych i wyznaczał liczbę największą.

Zadanie 8

Napisz program, który wyświetla wszystkie liczby dwucyfrowe, których iloczyn cyfr jest nieparzysty.

Zadanie 9

Napisz program, który będzie wczytywał trzy liczby, stanowiące długości boków trójkąta i sprawdzał czy można z nich zbudować trójkąt.

Zadanie 10

Napisz program, który będzie wyświetlał wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest większa od 20.

Zadanie 11

Analizujemy przychody ze sprzedaży sklepu w którym są trzy kasy, w ciągu tygodnia. Napisz program, który pozwoli na:

 • wczytanie utargów dziennych każdej kasy;
 • wyliczy utarg dzienny sklepu;
 • obliczy utarg tygodniowy sklepu;
 • wyznaczy, na której kasie utargi tygodniowe były największe.

Zadanie 12

Mamy zbiór liczb całkowitych z zakresu (-100 ÷ 100) uporządkowany w tablicy, która ma 10 wierszy i 10 kolumn. Napisz program, który będzie zawierał procedury i funkcje realizujące następujące zadania:

 • wczytywał dowolne liczby z podanego zakresu do tablicy;
 • obliczał ilość liczb dodatnich;
 • obliczał ilość liczb podzielnych przez 3;
 • obliczał średnią arytmetyczną liczb ujemnych;
 • wyznaczał największą liczbę w wierszu tabeli;
 • wyznaczał najmniejszą liczbę w tabeli;
 • obliczał średnią arytmetyczną liczb znajdujących się na przekątnej tablicy.

Zadanie 13

Robimy badania statystyczne na 15 osobowej grupie ludzi. Badamy płeć, wiek i dochody badanych osób. Napisać program, który pozwoli na:

 • zarejestrowanie danych o tych osobach;
 • obliczy dochód wszystkich badanych osób;
 • ustali średni dochód: dla kobiet i mężczyzn;
 • ustali średni wiek: dla kobiet i mężczyzn;
 • zliczy ilość kobiet i mężczyzn biorących udział w badaniach;
 • wyświetli dane o osobie, która ma największe dochody.

Zadanie 14

W skokach narciarskich pięciu sędziów wystawia zawodnikom oceny za styl, od zera do dwudziestu punktów. Noty skrajne są odrzucane, a suma pozostałych (środkowych) daje łączną punktację zawodnika. Liczba startujących zawodników jest określona. Max ilość to 50. Napisać program, który będzie liczył i wyświetlał punktację zawodników.

Zadanie 15

W magazynie artykułów papierniczych rejestrowane są wszystkie operacje związane z przyjmowaniem, wydawaniem i wyszukiwaniem towarów. Informacje, które powinno się rejestrować to: nazwa, cena, ilość i wartość (cena * ilość). Napisać program, który pozwoli na:

 • wczytanie, obliczenie wartości i zapisanie danych na dysku;
 • wyszukiwanie danych o towarze, którego nazwę wprowadzimy;
 • obliczanie sumy wartości towarów zarejestrowanych o tej samej nazwie.

Opracowanie: mgr Agnieszka Reiter

Wyświetleń: 6395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.