Katalog

Anna Włodarczyk
Wychowanie fizyczne, Konkursy

Regulaminy Konkursów Sportowych dla uczniów

- n +

Regulaminy konkursów sportowych przeprowadzanych wśród uczniów Gimnazjum nr 29 w Krakowie

I "UCZEŃ - SPORTOWIEC ROKU"

Regulamin:

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I - III Gimnazjum nr 29 w Krakowie, osobno w kategorii chłopców i dziewcząt
2. Konkurs trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego
3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
- Ocena końcoworoczna z wychowania fizycznego - celujący
- Ocena z zachowania co najmniej - dobre
- Osiągnięcia sportowe na szczeblu międzyszkolnym
- Udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
- Najwyższa wśród kandydatów średnia ocen na świadectwie]
- Prowadzenie aktywnego, zdrowego tryby życia
4. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu, wyróżnienie na apelu podsumowującym roczną pracę uczniów.
5. Sprawy szkolne rozstrzyga jury.
6. W skład jury wchodzą: Dyrekcja szkoły, członkowie Komisji ds. sportu i rekreacji oraz członek samorządu uczniowskiego.

I "NAJLEPSZA KLASA W SPORCIE"

Regulamin:

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I - III Gimnazjum nr 29 w Krakowie
2. Konkurs trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego
3. Klasy rywalizują w trzech konkurencjach:
a) średnia ocena klasy z wychowania fizycznego
b) udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych*
c) miejsce klasy w "Święcie Sportu Szkolnego"
4. W każdej konkurencji klasa może zdobyć tyle punktów, ile klas startuje w konkursie
5. W końcowej klasyfikacji liczy się suma punktów zdobytych w trzech w/w konkurencjach
6. w razie remisu decyduje średnia ocena klasy z wychowania fizycznego
7. Sprawy szkolne rozstrzyga jury.
8. W skład jury wchodzą: Dyrekcja szkoły, członkowie Komisji ds. sportu i rekreacji oraz członek samorządu uczniowskiego.

*W tej konkurencji uczniowie danej klasy zbierają "+" za udział i zdobyte miejsca w zawodach szkolnych i pozaszkolnych w następujący sposób:

ZAWODY SZKOLNE indywidualne lub zespołowe
I miejsce +++
II miejsce ++
III miejsce +
ZAWODY POSZKOLNE indywidualne lub zespołowe w dzielnicy
I miejsce ++++
II miejsce +++
III miejsce ++
Za udział +
ZAWODY POSZKOLNE indywidualne lub zespołowe wojewódzkie
I - III miejsce ++++++++++
Za udział +++++
 

Opracowanie: mgr Anna Włodarczyk
nauczyciel WF
Gimnazjum nr 29 w Krakowie

Wyświetleń: 2394


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.