Katalog

Anna Włodarczyk
Wychowanie fizyczne, Konkursy

Regulamin Turnieju Sportowego dla klas VI

- n +

Regulamin oólnoszkolnego turnieju sportowego dla klas VI

1. Miejsce: sala gimnastyczna Gimnazjum nr 29 w Krakowie
2. Termin: 15. 03. 20004 r.
3. Czas trwania turnieju: 9:30 - 12:00
4. W turnieju uczestniczą uczniowie klas VI szkół podstawowych z okolic Gimnazjum nr 29 (sześć szkół)
5. Drużyna składa się z 10 zawodników (5 dz. + 5 ch.), w tym sześciu startujących (3 dz. + 3 ch.) oraz rezerwowych
6. W każdej konkurencji może startować inna szóstka spośród uczniów zgłoszonych z zachowaniem zasady 3 + 3.
7. Uczniowie startują w 10 konkurencjach o charakterze gier i zabaw ruchowych z elementami gier zespołowych. Zawody odbywaj ą się w formie wyścigu rzędów
8. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.
9. Każdą konkurencję poprzedzi objaśnienie i pokaz
10. Ostateczna interpretacja zabaw należy do organizatorów.
11. W zależności od ilości zgłoszeń zawody odbędą się w jednej lub dwóch turach
12. Sprawy sporne ostatecznie rozstrzygają sędziowie turnieju
13. udział w turnieju prosimy potwierdzić (tel./fax.......................) do 10. 03. 2004 r.

Konkurencje
(zawodnicy ustawieni w rzędach przed linią startu - za linę startu przyjmujemy linię końcową boiska do siatkówki)

1. Bieg z pałeczką sztafetową z okrążeniem dwóch słupków na trasie, również w drodze powrotnej. Przekazanie pałeczki kolejnemu zawodnikowi (słupki co 6 m)
2. Kozłowanie piłki ręcznej do materaca (leżącego w odl. 6 m od linii startu) - na materacu przewrót z piłką trzymaną w ręce - kozłowanie piłki do wyznaczonej linii (3 m od ściany) - rzut piłką w materac oparty o ścianę - chwyt piłki- kozłowanie po prostej do linii startu
3. Czterech zawodników stoi przed linią startu, piąty na linii środkowej, szósty na linii końcowej boiska do siatkówki. Pierwszy podaje piłkę do piątego i biegnie na jego miejsce, piąty podaje piłkę do szóstego i biegnie na jego miejsce, szósty po chwycie piłki kozłuje ją do linii startu przekazując drugiemu zawodnikowi. Zabawa trwa do czasu powrotu na swoje miejsca
4. Pięciu zawodników na linii startu, szósty za linią końcową boiska.
Pierwszy toczy piłkę do wyznaczonej linii, chwyta ją i wymienia 3 podania jednorącz ze stojącym za linią końcową szóstym zawodnikiem - zawodnicy zamieniają się miejscami - szósty zawodnik toczy piłkę z powrotem do wyznaczonej linii startu itd. do powrotu na swoje miejsca (odległość między podającymi ok. 3 m).
5. Kozłowanie piłki koszykowej (na trasie ławeczka ustawiona wzdłuż i dwa słupki - przyrządy rozstawione co 6 m). Początkowo kozłowanie biegnąc po podłodze, później biegnąc po ławeczce kozłowanie obok ławki, a następnie wykonując jedną ósemkę wokół słupków. Wracając ćwiczymy w ten sam sposób (po ławeczce, po podłodze i przekazujemy piłkę kolejnemu zawodnikowi.)
6. Kozłowanie piłki koszykowej zakończone celnym rzutem do kosza (do skutku)
7. Prowadzenie piłki nożnej stroną podeszwową stopy biegnąc przodem, z powrotem biegnąc tyłem.
8. Prowadzenie nogą piłki slalomem wokół czterech przeszkód zakończone strzałem do małej bramki, lub materaca (do skutku) i powrót również slalomem
9. Podbijając piłkę siatkową zawodnik przemieszcza się krokiem odstawowo dostawnym w kierunku siatki przebija piłkę ponad siatka, sam przechodzi pod siatką i i chwyta piłkę. Z piłką trzymaną w rękach przebiega pod siatką do następnego w kolejności zawodnika i wymienia z nim 3 odbicia (w odległości 3 m)
10. Marsz w podporze tyłem z piłką ciężką na udach do połowy boiska - zostawia piłkę w obręczy - bieg do materaca - przewrót w przód, a w momencie wstawania z przewrotem odbicie piłki siatkowej rzucanej przez rezerwowego zawodnika do tego zawodnika - w drodze powrotnej bieg do piłki ciężkiej i przekazanie jej kolejnemu ćwiczącemu
11. W razie remisu w ogólnej punktacji zabawa dodatkowa - Przeciąganie liny.

 

Opracowanie: mgr Anna Włodarczyk
nauczyciel WF
Gimnazjum nr 29 w Krakowie

Wyświetleń: 2539


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.