Katalog

Krystyna Ambroziak
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Anatomia - test

- n +

Test - anatomia

I grupa

1. Gruczoły dokrewne człowieka to:
a) trzustka, nadnercza, jądra
b) grasica, tarczyca, ślinianki
c) trzustka, wątroba, grasica
d) jajniki, nerki, podwzgórze

2. Kichanie, kaszel, mruganie, wymioty to odruchy obronne, które sterowane są przez ośrodek wegetatywny funkcji organów mieszczących się w:
a) tyłomózgowiu
b) międzymózgowiu
c) kresomózgowiu
d) rdzeniu przedłużonym

3. Jednostką fizjologiczną układu nerwowego jest:
a) komórka nerwowa
b) neuryt
c) łuk odruchowy
d) odruch

4. W skurczu izotonicznym następuje:
a) wzrost napięcia mięśni bez zmiany jego długości
b) wzrost napięcia mięśni ze zmianą jego długości
c) skurcze mięśni bez zmiany jego napięcia
d) skurcze mięśni ze zmianą jego napięcia

5. Kubek smakowy nie:
a) leży w błonie śluzowej języka, krtani, gardła
b) zbudowany jest z podłużnych komórek nabłonka luźno leżących obok siebie
c) zbudowany jest z komórek smakowych, komórek podporowych i otworu smakowego
d) wchodzi w skład brodawek stożkowych

6. W grand mal nie występuje:
a) przebieg bez znaku ostrzegawczego
b) zsinienie kończyn górnych i dolnych
c) uszkodzenie jednej półkuli mózgu
d) aura

7. Hormony tropowe są wydzielane przez:
a) nadnercza
b) przysadkę mózgową
c) szyszynkę
d) wszystkie wymienione

8. Brązowy barwnik - melanina jest wytwarzany przez:
a) tylko naskórek
b) tylko skórę właściwą
c) tkankę podskórną
d) naskórek i skórę właściwą

9. Objawy osiowe schizofrenii to:
a) stępienie przeżyć, zblednięcie uczuć, autyzm
b) zaburzenia zachowania, stępienie przeżyć, iluzje
c) halucynacje, urojenia, iluzje
d) zblednięcie uczuć, patos, wesołkowaty nastrój

10. Zaburzenia toku myślenia nie obejmują:
a) rezonerstwo
b) werbigeracje
c) paratymia
d) przyspieszenie toku myślenia

11. Wybierz błędne określenie dotyczące gruczołu łojowego:
a) natłuszcza i uelastycznia zrogowaciały naskórek
b) wydziela kwasy tłuszczowe, cholesterol, związki woskowe
c) leżą w skórze głowy, twarzy, grzbiecie
d) wydzielają tłuszcze, związki woskowe i chlorek sodowy

12. Upośledzeniem wzroku nie jest:
a) zaćma
b) katarakta
c) jaskra
d) dalekowzroczność

13. Funkcjonowanie układu hormonalnego jest bardzo ściśle związane z budową i czynnością układów:
a) wydzielniczo-pokarmowego
b) nerwowego i krążenia
c) wydzielniczego i wydalniczego
d) ruchu i nerwowego

14. Wybierz błędne określenie dotyczące gruczołów potowych:
a) mają postać długich cewek
b) wydzielają głównie wodę i chlorek sodowy
c) mają budowę pęcherzyków
d) biorą udział w termoregulacji

15. Funkcje osmoregulacyjne pełnią w nerkach:
a) kłębuszki nerkowe
b) miedniczki nerkowe
c) kanaliki nerkowe
d) kanaliki zbiorcze

II grupa


1. Osad w moczu spowodowany jest:
a) stanem wybitnego zmniejszenia ilości dobowej moczu
b) złuszczenie błony śluzowej i rozkładem składników morfotycznych krwi
c) ze względu na rozpad białek i włóknika
d) wyrazem uszkodzenia nerek lub stanu zapalnego odcinków układu nerwowego

2. Pęcherzyk wypełniony treścią ropną zlokalizowany przy ujściu mieszka włosowego to:
a) pęcherzyk
b) krosta
c) bąbel
d) wrzód

3. Łuk odruchowy to droga impulsu od:
a) efektora do centralnego układu nerwowego
b) ośrodka nerwowego do efektora
c) efektora przez ośrodek nerwowy do receptora
d) receptora przez ośrodek nerwowy do efektora

4. Urojenia prześladowcze to:
a) paranoidalne, ksobne, oddziaływania fizycznego
b) ksobne, interpretacyjne, wielkości
c) wpływu hipnotycznego, trucia, grzeszności
d) wielkości, bogactwa, odkryć, wynalazków

5. Ograniczone wzniesienie naskórka wypełnione przejrzystą cieczą o wielkości 1-2mm to:
a) krosta
b) pęcherz
c) pęcherzyk
d) nadżerka

6. Która z wymienionych części nie należy do mostka:
a) wyrostek mieczykowaty
b) wyrostek kruczy
c) rękojeść mostka
d) trzon mostka

7. Wchłanianie zwrotne dotyczy:
a) wchłaniania moczu pierwotnego przez moczowody
b) wchłaniania mocznika w cewce moczowej
c) wchłaniania z moczu pierwotnego substancji przydatnych organizmowi
d) wchłaniania substancji odżywiających tkanki nerek

8. Płyn mózgowo-rdzeniowy znajduje się w przestrzeniach między oponami:
a) twardówką a pajęczynówką
b) pajęczynówką a naczyniówką
c) twardówką a naczyniówką
d) twardówką, pajęczynówką, naczyniówką

9. Które z wymienionych kości nie należą do trzewioczaszki:
d) czołowa
e) szczękowa
f) jarzmowa
d) nosowa

10. Zaczopowanie moczowodów przez kamień, brak wydzielania moczu przez nerki to:
a) bezmocz
b) skąpomocz
c) zatrzymanie moczu
d) krwiomocz

11. Wytworem skóry są:
a) tylko gruczoły skóry i włosy
b) tylko włosy i paznokcie
c) gruczoły potowe, paznokcie i włosy
d) inne elementy, nie wymienione w punktach a, b, c

12. W błonie śluzowej języka występują brodawki:
a) stożkowe, nitkowate, grzybowe
b) stożkowe, liściaste, okrągłe
c) nitkowe, gronowe, liściaste
d) grzbietowe, okrągłe, liściaste

13. Gigantyzm wywołany jest:
d) nadczynnością tarczycy
e) niedoczynnością tarczycy
f) nadczynnością przysadki mózgowej
d) niedoczynnością przysadki mózgowej

14. Wchłanianie i filtracja w nerkach jest procesem:
a) czynnym, zależnym od ciśnienia krwi
b) czynnym niezależnym od ciśnienia krwi
c) biernym zależnym od ciśnienia krwi
d) biernym niezależnym od ciśnienia krwi

15. Skurcz izometryczny mięśnia odbywa się gdy:
a) napięcie mięśni jest stałe, a zmienia się jego długość
b) wzrasta napięcie mięśnia bez zmiany długości
c) na dany mięsień działa kilka bodźców równocześnie
d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

KLUCZ - ANATOMIA
I grupa II grupa
1 - A 1 - B
2 - D 2 - B
3 - A 3 - D
4 - C 4 - A
5 - B 5 - C
6 - C 6 - B
7 - B 7 - C
8 - A 8 - B
9 - A 9 - A
10 - C 10 - A
11 - D 11 - C
12 - D 12 - A
13 - B 13 - C
14 - C 14 - C
15 - C 15 - B

15 - bdb
14-12 - db
11-8 - dst
7-5 - dopuszcz.
4-0 - ndst


 

Opracowanie: mgr Krystyna Ambroziak

Wyświetleń: 11326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.