Katalog

Mirosław Ziętek
Fizyka, Konspekty

Nasz najbliższy sąsiad - Księżyc

- n +

Nasz najbliższy sąsiad - Księżyc

Żyjemy w XXI wieku. Jest to stulecie, w którym człowiek prawdopodobnie podbije kosmos. Najbliższym celem jest Księżyc na którym człowiek już postawił pierwsze kroki. Wybudujemy na nim bazę która będzie zaczątkiem podboju następnych planet naszego Układu Słonecznego.

Cel ogólny: Rozbudzenie zainteresowań uczniów obserwacją ciał niebieskich.

Cele operacyjne:

Cel ogólny:
Rozbudzenie zainteresowań uczniów obserwacją ciał niebieskich.

Poziom taksometryczny A na ocenę dopuszczającą.
Uczeń wie:
- że Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi;
- że Księżyc jest zawsze zwrócony do Ziemi tą samą stroną i świeci światłem odbitym.

Poziom taksometryczny A i B na ocenę dostateczną.
Uczeń potrafi:
- porównać rozmiary Księżyca i Ziemi;
- wymienić fazy Księżyca;
- podać odległość Księżyca od Ziemi.

Pozim taksometryczny C i D na ocenę dobrą.
Uczeń potrafi:
- na podstawie obserwacji nieba określić położenie Księżyca względem Ziemi;
- obliczyć czas przebycia drogi z Ziemi do Księżyca poruszając się ruchem jednostajnym np. samolotem;
- wytłumaczyć, dlaczego Księżyc porusza się wokół Ziemi.

Poziom taksonometryczny E na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń potrafi obliczyc swój ciężar na Księżycu.

Typ lekcji: Wprowadzająca nowy materiał.

Forma pracy: Praca zbiorowa.

Metoda: pokaz, pogadanka, obserwacja.

Środki dydaktyczne: piłka, żółty czepek z laikry, rzutnik slajdów, plansza z Układem Słonecznym, plansza z kwadrami Księżyca.

Przebieg lekcji:

Faza przygotowawcza:
Czy obserwowaliście przez ostatni miesiąc niebo nocą?
Co zmieniło się w wyglądzie Księżyca?
Czy człowiek był na Księżycu?

Faza realizacyjna:
Omówienie informacji zawartych na planszach.
Przeprowadzenie pokazu wyjaśniającego powstawanie faz Księżyca.
Wytypowanie chętnych do udziału w pokazie.
Zrobienie wolnego miejsca w klasie.
Ustawienie ucznia - obserwatora pośrodku sali.
Ustawienie w kącie sali projektora do wyświetlania slajdów.
Zaciemnienie sali i zapalenie naszej lampy "Słońca".
Ustawienie drugiego ucznia z piłką pomiędzy źródłem światła, a obserwatorem (faza zwana nowiem). Widoczna strona piłki całkowicie zacieniona.
Uczeń z piłką zaczyna się poruszać w lewą stronę (przeciwną w kierunku wskazówek zegara), w ten sposób, że ubrana w czepek kąpielowy połowa piłki jest cały czas zwrócona do obserwatora. Oświetlona część piłki ma kształt litery "D" (pierwsza kwadra).
Uczeń kontynuuje ruch obrotowy, gdy obserwator znajdzie się pomiędzy nim, a lampą. Oświetlona część ma kształt koła (faza zwana pełnią).
Gdy się obróci o dalsze 90o, oświetlona część piłki przypomina kształtem literę "C" (ostatnia kwadra).
Pokaz można powtórzyć z udziałem innych uczniów tyle razy, na ile pozwoli czas.

Faza podsumowująca:
Ile księżyców ma Ziemia?
Jak się nazywa księżyc Ziemi?
Co jest przyczyną zmian wyglądu Księżyca?
Jak zachowałby się Księżyc, gdyby nagle przestała działać siła grawitacji między Księżycem, a Ziemią?
Co jest przyczyną tzw. przypływów i odpływów mórz i oceanów?
 

Opracowanie: mgr inż. Mirosław Ziętek

Wyświetleń: 2623


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.