Katalog

Małgorzata Miśkiewicz
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie zeskoku w głąb - scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

- n +

Doskonalenie zeskoku w głąb - scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

ZADANIE DODATKOWE:MARSZ PRZODEM PO ŁAWECZCE

UMIEJĘTNOŚCI

- uczeń potrafi wykonać naskok na 2,3 części skrzyni
- uczeń potrafi wykonać zeskok w głąb z 2,3 części skrzyni
- uczeń potrafi wykonać marsz przodem po ławeczce

MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie sprawności motorycznej z akcentem na skoczność i zwinność

WIADOMOŚCI - uzupełnienie wiadomości o rozgrzewce

METODY REALIZACJI ZADAŃ - naśladowcza ścisła, zabawowa klasyczna, pokaz, pogadanka, zadaniowa ścisła

MIEJSCE ĆWICZEŃ - sala gimnastyczna

PRZYBORY I PRZYRZĄDY - piłki lekarskie 1kg, materace, ławeczki, piłeczki pingpongowe, skrzynia, drabinki

CZAS TRWANIA - 45min.

1.Część wstępna

- Czynności organizacyjno - porządkowe: zbiórka, sprawdzenie obecności, nastawienie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w lekcji
- Rozgrzewka, kształtowanie zwinności i orientacji; 2 zabawy ożywiające

2.Część główna

- ustawienie uczniów w dwóch rzędach
* podanie piłki nad głową w staniu
* podanie piłki w rozkroku dołem
* podanie piłki nad głową w siadzie skrzyżnym
- siad z ugiętymi nogami w dwóch rzędach
*ramiona oparte z tyłu o podłogę, toczenie piłki pod ugiętymi nogami

- podział klasy na cztery grupy

I grupa - ławeczkę opiera o drabinkę na wysokości 5-6szczebla;z boku pod drabinką kładzie materac
ĆWICZENIE - uczniowie wykonują wejście na ławeczkę na czworakach; zeskok z drabinek na materac

II grupa - ustawia 2 części skrzyni, za nią 2 materace
ĆWICZENIE - uczniowie wchodzą na skrzynię dowolnym sposobem, następnie wykonują ze skrzyni zeskok w głąb; po zeskoku należy wykonać przewrót w przód

III grupa - ławeczka ustawiona poprzecznie
ĆWICZENIE - uczniowie stojąc w rzędzie wykonują kolejno dowolny przeskok przez ławeczkę, w drodze powrotnej przejście pod ławeczką+ trzy siady skulone z leżenia tyłem

IV grupa - ustawia odwróconą ławeczkę, za nią kładzie materac
ĆWICZENIE - uczniowie przechodzą przodem po ławeczce z piłką lekarską /1kg/ trzymaną nad głową/ramiona wyprostowane/; na zakończenie zeskok w głąb na materac do przysiadu; podanie piłki do kolegi

3.Część końcowa

- uczniowie w marszu tworzą koło
- popychanie w leżeniu przodem piłki oburącz np. lekarskiej/1kg/
- w parach w leżeniu przodem dmuchanie piłeczek pingpongowych
- 30 sekund relaksowego leżenia tyłem

4.Omówienie lekcji; wyróżnienie najlepiej ćwiczących uczniów

LITERATURA
Poradnik Metodyczny "Wychowanie Fizyczne" M. Śmiglewska
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Miśkiewicz
Zespół Szkół nr 3 w Bydgoszczy

Wyświetleń: 3147


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.