AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Gospodarczyk
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć o tematyce unijnej

- n +

Scenariusz zajęć o tematyce unijnej dla klasy II szkoły podstawowej

Blok tematyczny: Miejsca sercu bliskie.

Temat dnia: Po europejsku znaczy wspólnie.

Zakresy edukacji:

Polonistyczna:
- wdrażanie do uważnego słuchania informacji -przekazywanych przez nauczyciela - związanych z tematyką zbliżającego się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- samorzutne wypowiedzi uczniów o Unii Europejskiej,
- utrwalenie pisowni państw wielką literą,
- układanie rozsypanki sylabowej,
- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
- uzupełnianie tekstu z lukami

Matematyczna:
- mnożenie i dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia,
- porządkowanie liczb rzymskich i arabskich w kolejności rosnącej

Przyrodniczo-społeczna:
- "czytanie" mapy politycznej Europy,
- zapoznanie uczniów z krajami Unii Europejskiej na tle nowego podziału Europy,
- rozwijanie tożsamości europejskiej - ukazanie wpływu kultury polskiej (regionalnej) na tworzenie kultury europejskiej (światowej) i odwrotnie

Muzyczna:
- zbiorowe śpiewanie piosenki pt. "Jak dobrze nam..."
- wysłuchanie IX Symfonii Ludwika van Beethovena (muzyka hymnu UE)

Plastyczna:
- zamalowywanie państw członkowskich (lub rysowanie gwiazdek) na mapie konturowej Europy,
- kalkowanie 1 euro

Cele operacyjne:
Uczeń
- na podstawie mapy politycznej Europy wymieni państwa członkowskie Unii Europejskiej,
- wie, że nazwy państw piszemy wielką literą,
- potrafi skorzystać ze Słownika wyrazów obcych i wyjaśnić znaczenie słowa unia,
- potrafi w kilku zdaniach wypowiedzieć się na temat Unii Europejskiej,
- biegle obliczy formuły w zakresie tabliczki mnożenia i dzielenia, a powstałe wyniki ułoży w kolejności rosnącej,
- poprawnie ułoży liczby rzymskie w kolejności rosnącej i odczyta powstałe zdanie z rozsypanki wyrazowej,
- sprawnie uzupełni tekst z lukami,
- zaśpiewa piosenkę poznaną na wcześniejszych zajęciach,
- w skupieniu wysłucha melodię hymnu UE,
- jest coraz bardziej świadomy bycia Europejczykiem.

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita.

Metody pracy:
- podające - rozmowa, praca z tekstem,
- aktywizujące - działań praktycznych,
- eksponujące - pokaz, obserwacja.

Pomoce dydaktyczne:
Mapa polityczna Europy (duża) i mapki konturowe dla każdego ucznia, rozsypanka sylabowa tworząca hasło: Unia Europejska (na odwrocie formuły matematyczne do wyliczenia), kartki z nazwami państw członkowskich, rozsypanki wyrazowe, "Słownik wyrazów obcych" lub "Słownik języka polskiego", kartki z tekstem z lukami, monety euro, kartki z mini-testem (praca domowa)

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu.
a) Zadawanie dzieciom pytań:
- Wymień kontynenty świata.
- Na jakim kontynencie leży Polska?
- Jakie znasz kraje europejskie?
Dzieci, udzielając odpowiedzi, mogą swobodnie korzystać z mapy politycznej Europy.
b) Prezentacja na tablicy hasła: Unia Europejska.
Uczniowie wykonują obliczenia matematyczne na kartkach zawieszonych na tablicy, następnie wyniki układają w kolejności rosnącej, odwracają kartki i odczytują hasło z rozsypanki sylabowej.
U NIA EU RO PEJ SKA
16:8= 27:9= 24:6= 7x3= 8x4= 9x6=

c) Wyjaśnienie słowa: unia.
Dzieci posługują się Słownikiem języka polskiego lub Słownikiem wyrazów obcych. Najważniejsze, aby zapamiętały, że słowo unia oznacza związek, połączenie państw.

2. Praca z kartą pracy nr 1 i nr 2.
a) Uczniowie uzupełniają wielką literą kolejne nazwy państw zrzeszonych w Unii (utrwalają pisownię pisania państw wielką literą - karta pracy nr 1).

...ielka... rytania,... ortugalia,... łochy,... recja,... iemcy,... elgia,... ania, ...uksemburg,... inlandia,... rancja,... iszpania,... olandia,... rlandia,... zwecja, ...ustria

Uczniowie powinni policzyć państwa członkowskie i stwierdzić, że jest ich 15.
b) Dzieci podchodzą kolejno i pokazują państwa unijne na mapie politycznej Europy.
c) Każde pokazane państwo odnajdują na swojej mapce politycznej Europy i zaznaczają je gwiazdką - karta pracy nr 2.

3. Samorzutne wypowiedzi dzieci na temat Unii Europejskiej uzupełniane informacjami nauczyciela.

Dowiadują się od nauczyciela, że nie każde państwo może należeć do Unii Europejskiej. Państwa związane unią zachowują swoją tożsamość. Muszą Posiadać sprawną gospodarkę, bardzo dobrze zorganizowaną oświatę, mądre prawo. Członkostwo w Unii daje liczne przywileje, np. dotacje na różne inwestycje, przedsięwzięcia i nie tylko, także swobodę w przekraczaniu granic czy podejmowaniu pracy. Członkostwo w Unii podnosi rangę i status państwa. Pomaga mu się wzmocnić.

Polska wejdzie w skład Unii z dniem 1 maja 2004r. Inne państwa, które przystąpią w tym roku do Unii to: Litwa. Łotwa, Estonia Czechy. Słowacja, Słowenia, Malta, Cypr i Węgry.

Wspólną walutą państw unijnych jest euro. Flaga Unii Europejskiej to zamknięty krąg ułożony z 12 gwiazd na niebieskim tle - symbol jedności. Hymnem Unii jest "Oda do radości" z IX Symfonii Ludwika van Beethovena.

4. Rozwinięcie problemu: Co polskie dzieci zyskają po naszym wejściu do Unii Europejskiej?
Na tablicy znajdują się kartki z rozsypanką wyrazową.
Polecenie dla uczniów brzmi: Uporządkuj kartki według kolejności znaków rzymskich i odczytaj, co zyskują polskie dzieci po wejściu naszego kraju do Unii.
Będą mogły swobodnie przekraczać granice państw Unii
I II III IV V VI VII
Europejskiej, poznawać ciekawe miejsca, odwiedzać kolegów z tych
VIII IX X XI XII XIII XIV
krajów i kiedyś razem z nimi studiować.
XV XVI XVII XVIII XIX

Należy wyjaśnić uczniom, że będąc pełnoprawnymi obywatelami Europy nie będą nam potrzebne paszporty, by wyjechać do innego kraju unijnego. Granice będą dla nas otwarte.
Można przy okazji zademonstrować uczniom dotychczasowy paszport.

5. Przerwa śródlekcyjna - zbiorowe śpiewanie piosenki pt. "Jak dobrze nam".

6. Pokaz zdjęć - ciekawych miejsc z krajów Unii przez nauczyciela. Uczniowie próbują odgadnąć z jakich państw pochodzą.

7. Uzupełnianie i wklejanie do zeszytu tekstu z lukami - karta pracy nr3.

Unia Europejska jest (czym?).............. niezależnych państw, które wyznaczyły sobie wspólne cele, głównie pokój,.................. i ..................... Obecnie do Unii należy (ile?)...... państw. Kilka następnych chce należeć do Unii, w tym Polska, która przyłączy się do Unii dnia ................. 2004r. Wspólną walutą krajów unijnych jest................

Wyrazy, którymi uczniowie uzupełniają tekst: związkiem, bezpieczeństwo, postęp, 15, 1 maja, euro.

8. Kalkowanie do zeszytu euro - wspólnej waluty państw unijnych.

9. Podsumowanie zajęć.

10. Zadanie pracy domowej - karta pracy nr 4.

Zamaluj gwiazdki (tu: zakreśl odpowiednią literkę) wskazujące prawidłową odpowiedź.

Do Unii Europejskiej Polska wstępuje:
a) w kwietniu,
b) w maju,
c) w czerwcu.

Dzień Europy obchodzi się:
a) 1 maja,
b) 8 maja,
c) 9 maja.

Na fladze Unii Europejskiej widnieje:
a) 10 gwiazd,
b) 12 gwiazd,
c) 15 gwiazd.

Unijną walutą jest:
a) euro,
b) złotówka,
c) marka.

Opracowanie: Mariola Gospodarczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1666


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.