Katalog

Joanna Siwińska
Zajęcia zintegrowane, Ankiety

Szkoła mojego dziecka - ankieta dla rodziców

- n +

Ankieta dla rodziców "Szkoła mojego dziecka"

Szkoła Podstawowa w Żydowie rok szkolny 2003/2004

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o szkole Waszego dziecka. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo.
Prosimy o odpowiedzi, które w pełni wyrażają Państwa poglądy.
Przy pytaniach zamkniętych prosimy podkreślić właściwą odpowiedź: Tak lub Nie, przy otwartych podać swoją opinię.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszcza dziecko?
Tak Nie Nie mam zdania
a) Jeżeli Nie to dlaczego?
..........................................................................................................
....................................................................................................
.......................................................................................................
2. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z organizacji pracy szkoły Pana(i) dziecka?
 
Tak Nie Nie mam zdania
a) Jeżeli Nie to co się Panu(i) nie podoba?
..........................................................................................................
....................................................................................................
.......................................................................................................
3. Czy dziecko chętnie chodzi do szkoły?
 
Tak Nie Nie mam zdania
4. Czy wg Pana(i) szkoła zapewnia bezpieczeństwo Pana(i) dziecku?
 
Tak Nie Nie mam zdania
5. Co budzi Pana(i) niepokój szkole?
..........................................................................................................
....................................................................................................
.......................................................................................................

6. Czy szkoła powinna mieć zajęcia pozalekcyjne?
 
Tak Nie Nie mam zdania
7. Jakie to powinny być zajęcia?
..........................................................................................................
....................................................................................................

8. Czy szkoła troszczy się o uczniów?
 
Tak Nie Nie mam zdania
9. Czy budynek szkoły jest czysty i zawsze sprzątany?
 
Tak Nie Nie mam zdania
10. Czy fundusze Komitetu Rodzicielskiego są prawidłowo wykorzystywane?
 
Tak Nie Nie mam zdania
11. Na co Pana(i) zdaniem powinny być wykorzystywane te fundusze?
..........................................................................................................
.................................................................................................................................
12. Czy jest Pan(i) gotów(owa) dofinansować remont izby lekcyjnej, w której
uczy się Pana(i) dziecko lub wykonać prace remontowe społecznie?
 
Tak Nie Nie mam zdania
13. Czy zebrania organizowane są w przyjaznej atmosferze i pozwalają uzyskać informacje o uczniach?
 
Tak Nie Nie mam zdania
14. Czy wychowawca klasy spełnia Pana(i) oczekiwania?
.................................................................................................................
.............................................................................................................................
15. Czy dyrektor szkoły spełnia Pana(i) oczekiwania?
 
Tak Nie Nie mam zdania
16. Czy ma Pan(i) wpływ na życie szkoły?
 
Tak Nie Nie mam zdania
17. Czy chciałby Pan(i) mieć wpływ na życie szkoły?
 
Tak Nie Nie mam zdania
a) Jeżeli tak to, w jakiej kwestii?
................................................................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
18. Czy szkoła reaguje na Pana(i) pytania i sugestie?
 
Tak Nie Nie mam zdania

19. Jaka Pana(i) powinna być szkoła Pana(i) dziecka?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
20. Co chciał(a)by Pan(i) zmienić?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
 

Opracowanie: Joanna Siwińska

Wyświetleń: 3970


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.