Katalog

Bogusław Siedlarczyk
Biologia, Zadania

Encyklopedia Przyrody Optimus Pascal - Zadania.

- n +

Encyklopedia Przyrody Optimus Pascal - Zadania
Zadania

Encyklopedia Przyrody Optimus Pascal - Zadania

Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Życie prehistoryczne - "Początki życia"

 1. Jakie gazy reagowały ze sobą w pierwotnej atmosferze Ziemi tworząc proste związki organiczne: amino-kwasy i cukry?
  ........................................................................................................................................
 2. Gdzie pojawiły się pierwsze komórki?
  ........................................................................................................................................
 3. Z czego czerpały energię pierwsze komórki?
  ........................................................................................................................................
 4. Kiedy tlen zaczął wypełniać ziemską atmosferę?
  ........................................................................................................................................
 5. Gdyby historię Ziemi porównać do 24h zegara, to kiedy pojawił się człowiek współczesny?
  ........................................................................................................................................

Życie prehistoryczne - "Ewolucja"

 1. Dzięki czemu zachodzi ewolucja i na czym polega ten proces?
  ........................................................................................................................................
 2. Jak nazywał się najstarszy przodek konia, gdzie żył i kiedy?
  ........................................................................................................................................
 3. Na jakim statku i kiedy Karol Darwin odbył swą podróż dookoła świata?
  ........................................................................................................................................
 4. Jakie były inne poza teorią ewolucji dokonania Karola Darwina?
  ........................................................................................................................................

Życie prehistoryczne - "Co to są skamieniałości"

 • Kiedy odkryto skamieniałości praptaka?
  ........................................................................................................................................

Życie prehistoryczne - "Rośliny prehistoryczne"

 1. Podaj daty:
  dominacja roślin nagozalążkowych ........................................................................................
  pojawienie się roślin kwiatowych ...........................................................................................

Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Życie prehistoryczne - "Bezkręgowce prehistoryczne"

 • Jak nazywał się wymarły owad o największej rozpiętości skrzydeł?Ile ona wynosiła?
  ........................................................................................................................................
 • Kiedy powstały owady?
  ........................................................................................................................................
 • Podaj przykłady kilku grup bezkręgowców
  ........................................................................................................................................
 • Ile % ogółu zwierząt stanowią bezkręgowce?
  ........................................................................................................................................
 • Kiedy żyły amonity i jakie zwierzę obecnie żyjące jest ich krewniakiem?
  ........................................................................................................................................

Życie prehistoryczne - "Gady prehistoryczne"

 • Jakie 3 grupy gadów, dominowały na Ziemi 250-65 mln lat temu?
  ........................................................................................................................................
 • Kiedy powstały gady?
  ........................................................................................................................................

"Dinozaury"

 • Ogromny Diplodocus nie miał zębów, jak wobec tego rozdrabniał pokarm?
  ........................................................................................................................................
 • Jaka była najbardziej prawdopodobna przyczyna wymarcia dinozaurów i innych gadów prehistorycznych?
  ........................................................................................................................................

"Ssaki prehistoryczne"

 • Kiedy pojawiły się ssaki?
  ........................................................................................................................................
 • Gdzie żyły Glyptodonty i Megatherium?
  ........................................................................................................................................

Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Życie prehistoryczne - "Spirala czasu"

Spisać teksty odnoszące się do poszczególnych okresów geologicznych ze spirali czasu. Jakie charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt pojawiały się w poszczególnych okresach?

 • prekambr
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • kambr
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • ordowik
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • sylur
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • dewon
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • karbon
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • perm
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • trias
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • jura
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • kreda
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • trzeciorzęd
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 • czwartorzęd
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................


Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Klimat - "Pogoda"

 1. Jak powstaje:
  • ciepły front atmosferyczny
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................;
  • zimny front atmosferyczny?
   ..........................................................................................................
   ...........................................................................................................
 2. Zapisz nazwy chmur w kolejności wysokości nad ziemią:
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 3. Dlaczego wieje wiatr?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 4. Jaką pogodę przynosi przeważnie niskie ciśnienie powietrza, a jaką wysokie?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 5. Spisać charakterystyki stopni skali Beauforta:
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 6. Trzy główne grupy wiatrów:
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................

Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Klimat - "Oceany"

 1. Jak powstają prądy gęstościowe i jaką noszą nazwę?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 2. Jaki jest kierunek wiru wód morskich na półkuli N, a jaki na półkuli S?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 3. Z jaką prędkością poruszają się prądy powierzchniowe?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 4. W jaki sposób zjawisko El Nino wpływa na pogodę w:
  • Australii:
   ..........................................................................................................
  • Azji SE:
   ..........................................................................................................
 5. Jak wygląda normalna cyrkulacja wiatrów i wód na S Pacyfiku?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 6. Co ile lat występuje zjawisko El Nino i jak długo trwa?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................

Zielona Księga - "Skażenie"

 1. Jakie gazy powoduje powstanie "kwaśnych deszczy"?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 2. Co powodują "kwaśne deszcze"?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 3. Na czym polega szkodliwe działanie ścieków komunalnych zanieczyszczających wody?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
 4. Co to jest biodegradacja?
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................

Imię: .....................................
Nazwisko: ........................................
Klasa: ....................

Zielona Księga - " Skażenie"

  1. Jak wytwarzać mniej zanieczyszczeń?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
 • "Zagrożone siedliska"

  1. Jakie straty przynieść może osuszenie terenów podmokłych?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  2. Co zagraża wybrzeżom i rafom koralowym?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  3. Kiedy założono park narodowy Yellowstone i w jakim stanie USA?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................

  "Zagrożona przyroda"

  1. W jakich celach zabija się tygrysy?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  2. Ile podgatunków tygrysa żyło na Ziemi, ile wyginęło?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  3. Jaki był najliczniejszy gatunek ptaka na Ziemi?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  4. Jakie skutki przyniosło pozostawianie na odległych wyspach kotów, kóz czy świń?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  5. Podaj 2 przykłady roślin przeniesionych przez człowieka w odległe obszary, gdzie stały się one szkodnikami?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  6. Jak chronić zagrożone gatunki roślin i zwierząt?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................

  Imię: .....................................
  Nazwisko: ........................................
  Klasa: ....................

  Zielona Księga - "Globalne ocieplenie"

  1. Szkodliwe efekty wykorzystania:
   • energii i paliw kopalnych:
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................
   • energia jądrowa:
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................
  2. Odnawialne zasoby energii:
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  3. Które gazy określamy jako tzw. gazy szklarniowe?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  4. O ile % corocznie wzrasta zawartość CO2 w atmosferze?
   ..........................................................................................................
  5. O ile wzrosły średnie temperatury roczne w ciągu ostatnich stu lat?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  6. Gdzie znajduje się warstwa ozonowa i co zatrzymuje?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  7. Jakie szkodliwe skutki przynosi słoneczne promieniowanie ultrafioletowe B?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  8. Które gazy uszkadzają warstwę ozonową?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  9. Co jest źródłem gazów uszkadzających warstwę ozonową?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  10. O ile cm podniósł się poziom oceanów od 1900? o ile może się podnieść w XXI wieku?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  11. Jakie skutki może przynieść podnoszenie się poziomu oceanów?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
  12. Przykłady obszarów zagrożonych podnoszeniem się poziomu oceanów?
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................
   ..........................................................................................................

  Imię: .....................................
  Nazwisko: ........................................
  Klasa: ....................

  Siedliska

  1. Zapisz nazwy pokazanych ekosystymów. Dopisz po jednym przykładzie zwierzęcia lub rośliny
   • ekosystemy trawiaste:
    ..........................................................................................................
   • tropikalny las deszczowy:
    ..........................................................................................................
   • morze i wybrzeża morskie:
    ..........................................................................................................
   • roślinność twardolistna i sucha:
    ..........................................................................................................
   • góry:
    ..........................................................................................................
   • jeziora i obszary podmokłe:
    ..........................................................................................................
   • tereny zadrzewione i lasy:
    ..........................................................................................................
   • pustynia
    ..........................................................................................................
   • rafa koralowa:
    ..........................................................................................................
   • regiony polarne i tundra:
    ..........................................................................................................

  Odpowiedzi

  Życie prehistoryczne - "Początki życia"

  1. Jakie gazy reagowały ze sobą w pierwotnej atmosferze Ziemi tworząc proste związki organiczne: aminokwasy i cukry?
   metan, wodór, dwutlenek węgla, para wodna;
  2. Gdzie pojawiły się pierwsze komórki?
   w otwartym oceanie, w pobliżu głęboko zanurzonych kraterów wulkanicznych;
  3. Z czego czerpały energię pierwsze komórki?
   ze związków zawierających siarkę, azot i inne pierwiastki pochodzące z oceanu;
  4. Kiedy tlen zaczął wypełniać ziemską atmosferę?
   około 3,5 mld lat temu;
  5. Gdyby historię Ziemi porównać do 24h zegara, to kiedy pojawił się człowiek współczesny?
   2 sekundy przed północą;

  "Ewolucja"

  1. Dzięki czemu zachodzi ewolucja i na czym polega ten proces?
   głównie dzięki doborowi naturalnemu w procesie tym większe szansę przeżycia, a więc i rozmnożenia się mają w obrębie gatunku osobniki lepiej przystosowane do środowiska;
  2. Jak nazywał się najstarszy przodek konia, gdzie żył i kiedy?
   Hyracotherium, w bagnistych lasach Ameryki Północnej; 50 mln lat temu;
  3. Na jakim statku i kiedy Karol Darwin odbył swą podróż dookoła świata?
   H.M.S. Beagle 1831-36;
  4. Jakie były inne poza teorią ewolucji dokonania Karola Darwina?
   książka o wąsonogach, badał aktywność dżdżownic, teoria powstawania raf koralowych; opisał sposób zapłodnienia roślin;

  "Co to są skamieniałości"

  1. Kiedy odkryto skamieniałości praptaka?
   1861 r.;

  "Rośliny prehistoryczne"

  1. Podaj daty:
   • pojawienie się roślin na lądzie - 410 mln lat temu;
   • dominacja roślin nagozalążkowych - 290-90 mln lat temu;
   • pojawienie się roślin kwiatowych - 130 mln lat temu;

  "Bezkręgowce prehistoryczne"

  1. Jak nazywał się wymarły owad o największej rozpiętości skrzydeł? Ile ona wynosiła?
   Meganeura; 70 cm;
  2. Kiedy powstały owady?
   około 350 mln lat temu;
  3. Podaj przykłady kilku grup bezkręgowców
   krążkopławy, płazińce, obleńce, pierścienice, ślimaki, owady;
  4. Ile % ogółu zwierząt stanowią bezkręgowce?
   około 97%;
  5. Kiedy żyły amonity i jakie zwierzę obecnie żyjące jest ich krewniakiem?
   200 - 65 mln lat temu; łodzik.

  "Gady prehistoryczne"

  1. Jakie 3 grupy gadów, dominowały na Ziemi 250-65 mln lat temu?
   latające pterozaury (pterodaktyl), pływające plezjozaury (macroplata), dinozaury;
  2. Kiedy powstały gady?
   ponad 300 mln lat temu;

  "Dinozaury"

  1. Ogromny Diplodocus nie miał zębów, jak wobec tego rozdrabniał pokarm?
   Połykał kamienie, które rozcierały pokarm w żołądku;
  2. Jaka była najbardziej prawdopodobna przyczyna wymarcia dinozaurów i innych gadów prehistorycznych?
   Nagła zmiana klimatu wywołana uderzeniem asteroidu. Uniesiony pył zatrzymywał promieniowanie słoneczne powodując ochłodzenie, wyginięcie wielu roślin, brak pokarmu, wychłodzenie gadów zmienno cieplnych;

  "Ssaki prehistoryczne"

  1. Kiedy pojawiły się ssaki?
   210 mln lat temu;
  2. Gdzie żyły Glyptodonty i Megatherium?
   W Ameryce Południowej;

  "Spirala czasu"

  1. Jakie charakterystyczne gatunki organizmów występowały w:
   • prekambr - meduzy;
   • kambr - trylobity;
   • ordowik - bezżuchwowce;
   • sylur - żuchwowce i wielkoraki;
   • dewon - drepanaspis;
   • karbon - paprocie;
   • perm - Dimetrodon;
   • trias - herrasaurus;
   • jura - pterodaktyl;
   • kreda - tyrranosaurus;
   • trzeciorzęd - hyracotherium;
   • czwartorzęd - glyptodont.

  Spisać teksty odnoszące się do poszczególnych okresów geologicznych ze spirali czasu

  Klimat - "Pogoda"

  1. Jak powstaje:
   • ciepły front atmosferyczny - ciepłe powietrze przedostaje się ponad zimne;
   • zimny front atmosferyczny - zimne powietrze wpływa pod ciepłe;
   • front zamknięty - zimny front dogania ciepły i podnosi ciepłe powietrze do góry;
  2. Zapisz nazwy chmur w kolejności wysokości nad ziemią:
   cumulonimbus, cumulus, stratocumulus, cirrocumulus, cirrus;
  3. Dlaczego wieje wiatr?
   ponieważ powietrze przemieszcza się z terenów o wysokim ciśnieniu tam, gdzie jest ono niskie;
  4. Jaką pogodę przynosi przeważnie niskie ciśnienie powietrza, a jaką wysokie?
   • niskie - deszczową;
   • wysokie - piękną, bezdeszczową;
  5. Spisać charakterystyki stopni skali Beauforta;
  6. Trzy główne grupy wiatrów:
   pasaty, wiatry zachodnie i polarne wiatry wschodnie;

  "Oceany"

  1. Jak powstają prądy gęstościowe i jaką noszą nazwę?
   ciepła woda morska oziębia się w zetknięciu zimnym lodem pakowym i jako gęstsza opada i odpływa; konwergencje;
  2. Jaki jest kierunek wiru wód morskich na półkuli N, a jaki na półkuli S?
   Półkula N - zgodnie z kierunkiem ruchu zegara; półkula S - przeciwnie. To odchylenie spowodowane jest siłą Coriolisa;
  3. Z jaką prędkością poruszają się prądy powierzchniowe?
   8km/h;
  4. W jaki sposób zjawisko El Nino wpływa na pogodę w:
   • Australii i SE Azji powoduje suszę;
   • Ameryce S powoduje ulewne deszcze;
  5. Jak wygląda normalna cyrkulacja wiatrów i wód na S Pacyfiku?
   Wiatry przenoszą wilgotne powietrze na zachód. Zimna woda płynąca na północ jest odchylana od Ameryki S. Zachodnie wybrzeże Ameryki S pozostaje suche, a Australia i Azja SE nawiedzana jest przez obfite deszcze;
  6. Co ile lat występuje zjawisko El Nino i jak długo trwa?
   co 34 lata; 18 miesięcy;

  Zielona Księga - "Skażenie"

  1. Jakie gazy powoduje powstanie "kwaśnych deszczy"?
   tlenki azotu i dwutlenek siarki;
  2. Co powodują "kwaśne deszcze"?
   obumieranie lasów, zatruwanie wód i ryb;
  3. Na czym polega szkodliwe działanie ścieków komunalnych zanieczyszczających wody?
   Azotany i fosforany w wodzie prowadzą do "eksplozji" mikroskopijnych roślinek wodnych. Ograbiają one następnie wodę powodujące śmierć ryb i innych zwierząt;
  4. Co to jest biodegradacja?
   Proces rozkładania sztucznego związku chemicznego przez organizmy żywe głównie bakterie i grzyby które trawią go;
  5. Jak wytwarzać mniej zanieczyszczeń?
   • używać produktów z surowców wtórnych;
   • korzystać z transportu publicznego;
   • izolować budynki i ograniczać ogrzewanie;

  "Zagrożone siedliska"

  1. Jakie straty przynieść może osuszenie terenów podmokłych?
   erozja gleby, deficyt wody, wymarcie roślin i zwierząt związanych z tym środowiskiem;
  2. Co zagraża wybrzeżom i rafom koralowym?
   wydeptywanie roślin wydm, zbieranie korali i muszli, zanieczyszczenie (np. z hoteli), przekształcanie plaż i wybrzeży pod zabudowę;
  3. Kiedy założono park narodowy Yellowstone i w jakim stanie USA?
   1872, Wyoming;

  "Zagrożona przyroda"

  1. W jakich celach zabija się tygrysy?
   dla pięknych skór, kości i organy wewnętrzne wykorzystywane są w medycynie Wschodu;
  2. Ile podgatunków tygrysa żyło na Ziemi, ile wyginęło?
   8;3;
  3. Jaki był najliczniejszy gatunek ptaka na Ziemi?
   wytrzebiony w XX wieku amerykański gołąb wędrowny;
  4. Jakie skutki przyniosło pozostawianie na odległych wyspach kotów, kóz czy świń?
   zniszczenie rodzimej fauny, wyniszczenie roślinności;
  5. Podaj 2 przykłady roślin przeniesionych przez człowieka w odległe obszary, gdzie stały się one szkodnikami?
   opuncja w Australii i hiacynt wodny w tropikach;
  6. Jak chronić zagrożone gatunki roślin i zwierząt?
   • zmienić styl życia człowieka;
   • zakazać handlu zagrożonymi gatunkami;
   • tworzyć parki narodowe i rezerwaty;

  "Globalne ocieplenie"

  1. Szkodliwe efekty wykorzystania:
   • energii i paliw kopalnych - powstaje CO2 powodujący globalne ocieplenie zanieczyszczonych atmosfer;
   • energia jądrowa - niebezpieczne opady promieniotwórcze;
  2. Odnawialne zasoby energii
   wiatr, promienie słoneczne;
  3. Które gazy określamy jako tzw. gazy szklarniowe?
   dwutlenek węgla, para wodna, metan;
  4. O ile % corocznie wzrasta zawartość CO2 w atmosferze?
   o około 0,3%;
  5. O ile wzrosły średnie temperatury roczne w ciągu ostatnich stu lat?
   o 0,5 °C;
  6. Gdzie znajduje się warstwa ozonowa i co zatrzymuje?
   15 - 50 km nad ziemią; słoneczne promieniowanie ultrafioletowe B;
  7. Jakie szkodliwe skutki przynosi słoneczne promieniowanie ultrafioletowe B?
   powoduje raka skóry, uszkadza komórki roślin i zwierząt;
  8. Które gazy uszkadzają warstwę ozonową?
   chlor, freony;
  9. Co jest źródłem gazów uszkadzających warstwę ozonową?
   gaśnice, lodówki, rozpuszczalniki;
  10. O ile cm podniósł się poziom oceanów od 1900? O ile może się podnieść w XXI wieku?
   o 15 cm; 1 metr;
  11. Jakie skutki może przynieść podnoszenie się poziomu oceanów?
   Zalanie nisko położonych wysp i wybrzeży. Powodzie zagrożą nadbrzeżnym miastom;
  12. Przykłady obszarów zagrożonych podnoszeniem się poziomu oceanów?
   Floryda, Holandia;

  Siedliska

  1. Dopisz po jednym przykładzie zwierzęcia i opisz klimat
   • ekosystemy trawiaste - sawanna wschodnioafrykańska, step euroazjatycki, północnoamerykańskie prerie, południowoamerykańskie pampasy, sawanny południowej Afryki;
   • tropikalny las deszczowy - amazoński las deszczowy, wenezuelski las deszczowy, las deszczowy środkowej Afryki, lasy SE Azji, środkowoamerykański las;
   • morze i wybrzeża morskie - wybrzeże północnoatlantyckie, norweskie fiordy, wybrzeże Nowej Zelandii, Zatoka Kalifornijska, Galapagos;
   • roślinność twardolistna i sucha - australijski busz, kalifornijski skrub, lasy północnoargentyńskie, śródziemnomorski skrub, suche sawanny etiopskie;
   • góry - Góry Skaliste, Andy, Atlas, Alpy, Himalaje;
   • jeziora i obszary podmokłe - Jeziora północnoamerykańskie, delta Okawango, Morze Martwe, Jezioro Bajkał, Jezioro Titicaca;
   • tereny zadrzewione i lasy - brytyjski las liściasty, skandynawski las mieszany, tajga syberyjska, chiński las bambusowy, kanadyjski las iglasty;
   • pustynia - pustynia północnoamerykańska, Pustynia Atacama, Sahara, Pustynia Gobi, Wielka Pustynia Piaszczysta;
   • rafa koralowa - Wielka Rafa Koralowa, polinezyjska rafa koralowa, karaibska rafa koralowa, rafa koralowa Morza Czerwonego, rafa koralowa Malediwów;
   • regiony polarne i tundra - biegun północny i tundra kanadyjska, Antarktyka, tundra syberyjska;

  Opracowanie: Bogusław Siedlarczyk

  Wyświetleń: 5250


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.