Katalog

Katarzyna Żok
Lekcja wychowawcza, Ankiety

Ankieta dotycząca agresji w szkole

- n +

Ankieta dla uczniów Szkoły Podstawowej

Ankieta przeprowadzana jest w celu uświadomienia wielkiej wagi zjawiska, jakim jest agresja we współczesnej szkole

1. Czy znasz przypadki zachowań agresywnych, które zdarzyły się w Twojej szkole lub jej okolicach?

Tak □         Nie □ 2. Z jakimi przejawami zachowań agresywnych spotykasz się Ty i Twoi(je) koledzy (koleżanki) najczęściej:
- próby wyłudzania pieniędzy................................ □
- zastraszanie i pogróżki....................................... □
- wulgarne słownictwo........................................ □
- pobicia........................................................ □
- kradzież ubrania............................................. □
- znęcanie się nad Tobą fizycznie........................... □
- znęcanie się nad Tobą psychicznie........................ □
- inne przykrości.............................................. □
- nie byłem (łam) na nic narażony (na).................... □

3. Jeśli spotkały Ciebie ataki agresji, to czy ich autorami byli:
- koledzy ze szkoły........................................... □
- koleżanki szkolne........................................... □
- koledzy z Twojej klasy..................................... □
- koleżanki z Twojej klasy................................... □
- młodzież spoza Twojej szkoły............................ □
- Nauczyciele.................................................. □
- inne osoby, jakie?.......................................... □
- brak odpowiedzi............................................. □

4. W jaki sposób reagujesz na agresję okazywaną Tobie?
- nie bronię się................................................. □
- bronię się, czyli oddaje.................................... □
- uciekam...................................................... □
- mówię dorosłym............................................. □
- proszę swoich kolegów o pomoc......................... □
- zgłaszam ten fakt nauczycielom, policji................. □
- inny sposób, jaki?........................................................ □

5. W jakich miejscach dochodzi najczęściej do aktów agresji?
- w szkole...................................................... □
- na podwórku................................................. □
- na klatce schodowej........................................ □
- inne miejsca, jakie?........................................ □
- brak odpowiedzi............................................. □

 

Opracowanie: Krystyna Żok

Wyświetleń: 7133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.