Katalog

Jadwiga Skorek
Matematyka, Scenariusze

Czy możliwy jest świat bez liczb?

- n +

Czy możliwy jest świat bez liczb?

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

Cele lekcji:
Uczeń
- wie jak posługiwać się w codziennym życiu liczbami
- potrafi wykorzystać obliczenia procentowe w sklepie
- umie przewidzieć kiedy w operacji finansowej osiągnie zysk
- potrafi dokonać właściwego wyboru transakcji handlowej

Metoda lekcji: praca w grupach metodą projektu z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Środki dydaktyczne: plansze, Internet, kalkulator, foldery,ulotki

Przebieg lekcji zrealizowanej po przygotowaniu zadań przez poszczególne grupy:

Gr. I. Odegranie scenki w sklepie, w której zakupy dokonywane są bez stosowania liczb
Gr. II. Przekaz informacji z różnych źródeł o dostępnych formach używania procentów
Gr. III. Przygotowanie stoiska wybranego przez grupę banku i ofert umożliwiających operacje finansowe
Gr. IV. Opracowanie wyników ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród spotkanych przechodniów miasta, lub członków rodzin - Czy wyobrażają sobie funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości bez używania liczb?

Po prezentacji, obserwatorzy obecni na lekcji podsumowują wykonane zadania, w formie dyskusji próbują udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji.

Ewaluacja zajęć.

 

Opracowanie: Jadwiga Skorek

Wyświetleń: 2620


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.