Katalog

Elzbieta Kackieło, Beata Kitlas
Różne, Konkursy

"Niewinny początek tragiczny koniec" - konkurs realizowany metodą projektu

- n +

Niewinny początek tragiczny koniec

Konkurs realizowany metodą projektu z profilaktyki uzależnień

"Wszystkie problemy dotyczące młodzieży
powinny być rozwiązane z jej uczestnikami"

J. Korczak

Cele główne projektu

- kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez nałogów
- profilaktyka prowadzona w oparciu o prace plastyczne

Cele szczegółowe

- zapoznanie z rodzajami zbiorów gromadzonych w bibliotece szkolnej dotyczących uzależnień
- zachęcanie do sięgania po publikacje o charakterze profilaktycznym
- uświadomienie potrzeby kształtowania postawy asertywnej
a) przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych, racjonalnych wyborów
b) nabycie umiejętności otwartego wyrażania własnych opinii
- poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie
- nabycie umiejętności pozwalających radzić sobie z napotkanymi w życiu trudnościami.

Formy realizacji

Etap I - inicjatywa
- Projekcje filmów video:
"Jedno życie" - film dokumentalny Piotra Kuzińskiego
"Wygrana jest w nas" - reportaż Stanisława Knapika
- Podzielenie się przez nauczyciela pomysłem i wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów udziałem w konkursie plastycznym.

Etap II - przedyskutowanie projektu
- Zorganizowanie cyklu spotkań filmowo- dyskusyjnych z projekcja nagranych filmów video
- Ogłoszenie konkursu plastycznego wśród uczniów pod hasłem "Niewinny początek tragiczny koniec" (do 18.02.03)
- Wykonanie wystawki z materiałów znajdujących się w bibliotece szkolnej dotyczących tematyki uzależnień
- Uczestniczenie w konsultacjach

Sposób prezentacji:

- Ekspozycja prac na wystawie spełniająca funkcje profilaktyczną, estetyczną i metodyczną
- Omówienie formy i treści plakatów

Określenie czasu realizacji poszczególnych etapów projektu

- Wykonanie prac plastycznych - do 10.03.03
- Czas na opracowanie prezentacji wystawy (17- 18. 03.03)
- Czas i miejsce prezentacji (26.03.03 -otwarcie wystawy i nagrodzenie uczniów;hol szkolny na parterze)

Kryteria oceny

- Ekspresja plastyczna umożliwiająca ujawnienie w formie wytworów artystycznych indywidualnego stosunku do omawianego problemu,
- Analiza recepcji wypowiedzi artystycznych
- Treść
- Estetyka i forma artystyczna prac
- Zaangażowanie twórcze w konkursie plastycznym

Ewaluacja

- Jakie wystąpiły trudności przy realizacji zadania
- Co wymaga ulepszenia, aby zrealizowany projekt przynosił lepsze rezultaty
- Mocne i słabe strony projektu
- Co można wykorzystać w dalszej pracy
- Wybrane elementy z projektu mogą być omawiane i kontynuowane;
- na lekcjach wychowawczych młodzież może analizować formę i treść prezentowanych plakatów,
- wychowawcy i nauczyciele na prowadzonych lekcjach mogą omawiać zagadnienia związane z profilaktyka uzależnień przy pomocy zamieszczonych na wystawie prac plastycznych.

Bibliografia:
1. Andrzejewska E.: O narkomanii wsród młodzieży, PZWL, Warszawa 1974
2. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, pr.zb. pod red. S. Popka, WSiP, Warszawa 1985
 

Opracowanie: Ela Kackieło

Wyświetleń: 1103


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.