Katalog

Edyta Uchnast, Magdalena Zacharow
Zajęcia zintegrowane, Prezentacje

Szkolny Klub Przygody - prezentuje działania dla zrównowżonego rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym

- n +

Szkolny Klub Przygody - prezentuje działania dla zrównowżonego rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym

Podstawą naszego działania jest nasz autorski program edukacji ekologiczno- regionalnej "Świat wokół nas".

Podejmując się realizacji programu mieliśmy na celu gromadzenie informacji o warunkach geograficzno- przyrodniczych terenu, poznanie historii i tradycji regionu, walorów turystyczno- krajoznawczych bliższej i dalszej okolicy.

Bardzo ważnym zadaniem było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz wskazanie jej ogromnego znaczenia dla życia człowieka.
Obejmowało ono zapoznanie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna natury.
Chcieliśmy również pokazać, jak należy troszczyć się o przyrodę oraz uświadomić dzieciom, że powinien to czynić każdy z nas, na miarę swoich możliwości.

Budząc świadomość ekologiczną oraz rozwijając tożsamość lokalną najmłodszych stawiamy na ideę rozwoju zrównoważonego. Odwołujemy się również do dorobku wcześniejszych pokoleń, bowiem zapoznać z przeszłością i teraźniejszością znaczy łatwiej zrozumieć otaczający nas świat kultury, przyrody, poznać problemy ekologiczne regionu.

Program skierowany do dzieci ciekawych świata realizowany jest zgodnie z zasadą BAWIĄC UCZYĆ- UCZĄC BAWIĆ (podczas zajęć pozalekcyjnych w formie pracy w terenie.)

Służy nie tylko pogłębieniu wiedzy, pobudza również aktywność dzieci i twórcze myślenie, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka, pomaga zagospodarować czas wolny, tak by nie było w nim miejsca na nudę.

Naszych podopiecznych zachęcamy do poznawania i rozumienia szeroko pojętego świata przyrody oraz do działania na rzecz "Świata, który nie może zginąć"
.

Działania Szkolnego Klubu Przygody w minionym roku szkolnym przebiegały wielokierunkowo. Działaliśmy zgodnie z mottem naszego programu
MYŚLEĆ GLOBALNIE - DZIAŁAĆ LOKALNIE.

(Mierzwiński - "1000 słów o ekologii")

Podsumowując rok szkolny 2003/2004 miło jest nam stwierdzić, że realizacja naszych założeń programowych cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców; uzyskała uznanie Dyrektora Szkoły. Jesteśmy widoczni w środowisku lokalnym, a nasze działania kilkakrotne opisano w prasie- Dziennik Zachodni, Wiadomości Zagłębia, Zielona Liga.

W miesiącu wrześniu wystartowaliśmy w Akcji Sprzątanie Świata. Aktywizowaliśmy do udziału nie tylko uczniów, ale i ich rodziców. Plakat zachęcający do udziału w akcji mówił: RODZINNIE SPRZĄTAMY, BO PRZYRODĘ KOCHAMY! Efekt końcowy akcji to- kilkanaście worków śmieci, wygrabione obejście szkoły, plac zabaw oraz pobliski skwerek.

Dodatkowo zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych w zaprzyjaźnionej z Klubem Miejskiej Bibliotece Publicznej - oddział dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu. Wystawa pt "Jak sprzątaliśmy Świat?" eksponowana była ponad miesiąc.


Aby świat trwał przez długie lata w niezmienionej formie, aby nie zasypywały go góry śmieci, przez cały rok szkolny prowadziliśmy różne akcje.

Na apelach promowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów zgodnie z hasłem:
DZIECI- ZBIERAJCIE ŚMIECI

Zbieraliśmy makulaturę, puszki aluminiowe.

W ogłoszonej AKCJI BATERIA udało nam się zebrać 9 kg odpadów. W miesiącu czerwcu pracownicy miejskiego wysypiska odebrali je od nas, a Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, który patronował Akcji, przesłał podziękowanie. Faktem jest, że nie zdobyliśmy miejsca w pierwszej trójce pod względem ilości zebranych baterii, jednak o wiele ważniejsza jest świadomość ekologiczna, którą zaszczepiliśmy nie tylko w Klubowiczach, ale we wszystkich uczniach i ich rodzinach, czynnie uczestniczących w zbiórkach surowców wtórnych. Wprowadziliśmy na stałe do słownika dzieci słowo recykling - dokładnie wyjaśniając jego znaczenie dla ludzi i środowiska - kształtowanie świadomości ekologicznej to przecież jeden z celów naszej działalności!

W październiku obchodziliśmy Święto Drzewa.- szeroki wachlarz działań i duże pole do popisu.

Uczestniczyliśmy w wycieczkach do pobliskich parków oraz w zajęciach terenowych w Nadleśnictwie Jaworzno - Szczakowa. Spacer po leśnych ścieżkach pozwolił uczniom poznać piękno i różnorodność drzewostanu, rozpoznawaliśmy grzyby oraz owoce lasu. Poznaliśmy działania leśników zmierzające do zachowania i ochrony zasobów leśnych.

Zorganizowaliśmy także wyjście do ogrodu, gdzie rozpoznawaliśmy drzewa i krzewy owocowe. Podsumowaniem wyprawy był specjał kulinarny - własnoręcznie przyrządzona sałatka owocowa.

Z okazji Święta Drzewa nie zabrakło oprawy artystycznej. Wiersz A. Mickiewicza
"Prasłowiański las..." rozbrzmiewał w wersji wokalno- instrumentalnej.

Plac przyszkolny wzbogacił się o nowe gatunki drzew- posadziliśmy brzozy.

Sprawozdanie z naszych działań przesłaliśmy do Klubu Gaja - patrona i inicjatora akcji.

Przeprowadziliśmy akcję LIŚĆ KASZTANOWCA - chcąc, choć w niewielkiej części ,ochronić te piękne drzewa przed kolejnym atakiem choroby nasze działania polegały na kilkukrotnym grabieniu opadłych liści. Rodzice zajęli się ich spaleniem Mamy nadzieję,że już wkrótce nadejdzie taki czas, kiedy dostojne kasztanowce do póżnego lata będą zachwycały soczystą zielenią swych liści.

Doskonale układająca się współpraca z PTTK- oddział w Sosnowcu zaowocowała chęcią zdobycia Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca. Każdy cel naszej wędrówki, oznaczony w specjalnej legitymacji, prowadził nie tylko do zabytków przyrodniczych i historycznych naszego miasta.- odwiedziliśmy miejsce niezwykłe i niedostępne dla wielu mieszkańców - Centrum Monitoringu Straży Miejskiej. Dzieciaki na monitorach obserwowały życie naszego miasta; szczególną uwagę zwracając na panujący ład i porządek, (ale czy tylko?).Oko kamery pokazało też zaśmiecających centrum, a nawet niszczących przyrodę- łamiących gałęzie, niszczących klomby, zaśmiecających skwery i trawniki. Efektem wycieczki było wykonanie tablic z hasłem SZANUJ ZIELEŃ, umieszczonych potem na boisku szkolnym, skwerze przy placu zabaw i w Parku Sieleckim.

Współpracując z PTTK- iem udało nam się uczestniczyć w rajdach promujących przyrodę i historię woj. śląskiego
- Rajd z cyklu U źródeł rzek - potok Zagórski - wędrówka szlakiem, obserwacja stanu czystości wody, porządkowanie terenów przybrzeżnych
- Rajd Śladami Powstania Styczniowego - trasa Maczki- Jęzor, wiodąca przez las wzdłuż rzeki Przemszy - tereny dawnego pogranicza rosyjsko- austriackiego, w zimowej scenerii
- Rajd zimowy Morsko 2004 - Ogrodzieniec, Podlesice - ostańce jurajskie.

Wyprawy przekonały dzieci, że historia i teraźniejszość, ekologiai przyroda są nierozerwalnie ze sobą związane. Dzięki temu udało nam się uświadomić wszystkim, iż planetę Ziemię taką, jaką zastaliśmy musimy przekazać następnym pokoleniom w stanie niezmienionym, a nawet jeszcze lepszą-czystą i zadbaną!

Dbamy więc o to, aby nie była degradowana!


Chętnie uczestniczymy w konkursach, które mobilizują nas do poszukiwania w najbliższym otoczeniu przejawów harmonii i piękna otaczającej nas przyrody.

Aby utrwalić w kadrze piękno jesiennej przyrody wzięliśmy udział w konkursie fotograficznym Zielonej Ligi oraz IM i GW w Katowicach. Konkurs "BARWY JESIENI" był dla nas dużym wyzwaniem. Udało się! Dwa dyplomy- wyróżnienia trafiły do naszego Klubu. Biorąc pod uwagę wiek młodych fotografów - (klasa III ), uważamy to za ogromny sukces. Na wystawie pokonkursowej pięknie prezentowały się nasze fotki.

W konkursie plastycznyo- ekologicznym
organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu pod hasłem
"BARWY NATURY- SKARBY PRZYRODY"


zaprezentowaliśmy prace indywidualne i zbiorowe wykonane na spotkaniach Klubu, a inspirowane naszymi dotychczasowymi działaniami. I tym razem dopisało szczęście. A może to chęć działania i aktywność zaowocowała wyróżnieniem? Praca klubowicza z klasy I uzyskała kwalifikację do wystawy.

Idea rozwoju zrównoważonego pokazuje, że trzeba swoje działania planować zgodnie z prawami przyrody, z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Dokładamy wszelkich starań by żyć i postępować w zgodzie z naturą. Pragniemy pokazać innym jak zagrożone jest zdrowie i życie, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, takich jak nasza. Postanowiliśmy wyjść poza mury szkoły,dać coś z siebie innym. Tak zrodził się pomysł współpracy z Domem Seniora w Sosnowcu.

Nasz Klub dzięki otwartości kierownictwa i personelu zorganizował w ciągu roku szkolnego trzy otwarte spotkania dla sędziwych pensjonariuszy z cyklu
BEZ BARIER WIEKU.

Wszystkie były związane z ekologią., z otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym, zmieniającym swą szatę w poszczególnych porach roku. Barwne dekoracje i pracochłonne stroje przy pomocy rodziców szykowaliśmy długo, ale warto było!

Spotkania integracyjne nosiły tytuły:
- DESZCZ JESIENNY DESZCZ
- PANI ZIMA BIAŁA
- WIOSENNE SPOTKANIA


Były inscenizacje, piosenki, tańce, a nawet wspólne zabawy i zajęcia plastyczne. Seniorzy cieszyli się, że nawet w Jesieni Życia mogą obcować z przyrodą podobnie jak dzieci - jeśli nawet ich stan zdrowia nie pozwala wychodzić z domu to PRZYRODA przychodzi do nich. Dzieci pokazały jak żyć i działać w środowisku przyrodniczym nie niszcząc go, a jednocześnie podejmując działania naprawcze po jego nieświadomych użytkownikach.

Ciekawą inicjatywą Klubu było pokazanie charakteru i możliwości gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych najbliższej okolicy. Zdjęcia, filmy a nawet wizyta w takim gospodarstwie w Mysłowicach- Kosztowy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Początkowo dzieci nie rozumiały, co miał na myśli gospodarz mówiąc: "w moim gospodarstwie nie spotkacie żadnej chemii". Wyczerpujące odpowiedzi na liczne pytania wszystko wyjaśniły. Dzieciaki miały też okazję spróbować wiejskiego mleka, śmietany, masła. Wróciły pełne wrażeń!

Kolejną atrakcją była wycieczka z cyklu OD ZIARENKA DO BOCHENKA do Muzeum Chleba w Bytomiu- Radzionkowie (wyjazd w całości został sfinansowany przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.)

Samodzielnie wyrabiane ciasto, fantazyjne wzory bułeczek i rogali, zachwyciły nie tylko nas. Na zawsze zapamiętamy słowa:
"Od szacunku dla kromki naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, do otaczającego nas świata".

Spośród naszych wypraw bardzo interesująca okazała się do Egzotarium w Sosnowcu. Zwróciliśmy uwagę na problem ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Barwne tablice chronionych gatunków fauny i flory - otrzymane z LOP- oraz piękne kolorowe albumy i leksykony przynoszone przez uczniów na spotkania Szkolnego Klubu Przygody sprawiły, że często wracamy do tej tematyki.

Prowadzimy EKO BANK- zbieramy wycinki z gazet i ciekawostki z internetu dotyczące zagrożonych gatunków organizmów żywych.

Zajęcia dotyczące tej problematyki prowadzimy zawsze pod hasłem
"ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE ZGINĄĆ!"


Musimy wspomnieć, że wiele interesujących w treści i formie materiałów otrzymujemy z Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krakowie, Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu przy ROEE oraz Klubu Gaja (plakaty, broszury, informatory, scenariusze zajęć, foldery)

Obchody Dnia Ziemi były okazją do pokazania naszych dokonań w szerszym gronie. Przygotowania do uroczystej gali trwały bez mała miesiąc. Patronat nad obchodami Dnia Ziemi w Szkolnym Klubie Przygody objęła Polska Izba Ekologii w Katowicach, LOP- Zarząd w Katowicach oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Sosnowcu., który zatwierdził nasz program autorski, dofinansował go i przez cały czas czuwa i pomaga w jego realizacji.

Ukoronowaniem naszych działań był HAPPENING EKOLOGICZNY pod hasłem "MY WŚRÓD ZIELENI - ZIELEŃ WŚRÓD NAS"
połączony z akcją zadrzewiania terenu wokół szkoły.


Młodzi aktorzy przebrani za drzewa i zwierzęta w przedstawieniu pt. "Mali przyjaciele przyrody" przygotowanym wg autorskiego scenariusza opiekunek Klubu przekonywali, że "ziemia to wyspa zielona" oraz wzywali, by "żyć z przyrodą w zgodzie".

Ekologiczne piosenki porwały widownię do wspólnej zabawy. Bisowaliśmy! Oklaskom nie było końca.

Piękno otaczającej przyrody ukazywała barwna dekoracja przedstawiająca las, kolorową łąkę ze stawem pełnym bocianich przysmaków; było nawet naturalnej wielkości bocianie gniazdo. Wiele elementów dekoracji wykonaliśmy własnoręcznie. Nie zabrakło naturalnych akcentów - drzew i krzewów, które później zostały wysadzone w przyszkolnym ogrodzie.

Na zaproszenie dzieci przybyli liczni goście:
- prezes Zarządu LOP w Katowicach pan Kazimierz Bąk,
- przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Sosnowcu- panie Barbara Smołucha oraz Aleksandra Walkus,
- metodyk nauczania zintegrowanego pani Barbara Szczepaniak,
- metodyk bibliotekarzy szkolnych pani Jolanta Dorobisz,
- funkcjonariusze Straży Miejskiej,
- goście z Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddziału PTTK oraz Domu Seniora,
- zerówkowicze i nauczyciele z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 50
- rodzice, dzieci.

Nie zabrakło przedstawicieli prasy, którzy już wielokrotnie pisali o działaniach i inicjatywach Klubu.

Echa happeningu w postaci artykułów prasowych oraz zdjęć ukazały się w: Dzienniku Zachodnim, Wiadomościach Zagłębia, Zielonej Lidze.

Happening ekologiczny został poprzedzony SZKOLNYM KONKURSEM WIEDZY EKOLOGICZNEJ "EKOMANIA" . Patronat nad konkursem objęła Polska Izba Ekologii, która zawsze chętnie wspiera przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

W konkursie wystartowało 6 drużyn z klas 1-3.

Ekologiczna rywalizacja wzbudziła wiele emocji Odpowiedzi na pytania konkursowe...?- nie to byłoby zbyt banalne!. Dzieci stawiły czoła skomplikowanym rebusom, krzyżówce ekologicznej, segregowały śmieci, układały ekologiczne puzzle z radami dla wszystkich przyjaciół przyrody. Wykazywały się dużą wiedzą i wyobraźnią w kramie pomysłów "Ratujmy Zieloną Planetę Ziemię"

Pojawiły się hasła typu:
- Oszczędzaj wodę - pamiętaj o dokręcaniu kranów,
- Oszczędzaj papier - w ten sposób ratujesz drzewa,
- Zbieraj surowce wtórne, oddając je do skupu oszczędzasz pieniądze i środowisko

Najoryginalniejsze hasło:
W NASZYM KLUBIE PRZYGODY DBAMY O CZYSTOŚĆ ZIEMI I WODY
ozdobiło szkolną aulę.

Znakomicie dzieci wykorzystały swój zmysł artystyczny podczas wykonywania kolejnego zadania konkursowego - zilustrowanie na dużym formacie hasła " Przyroda wokół nas" - wszyscy wypadli doskonale.

Podsumowując - najlepszymi młodymi ekologami okazali się uczniowie klasy 3b. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci płyt CD z piosenkami ekologicznymi (bo trzeba dodać że nasz Klub jest mocno rozśpiewany) oraz kalendarzy.

Każda klasa otrzymała atlas zwierząt.

Rozpropagowanie idei ochrony środowiska naturalnego oraz przedstawienie najmłodszym zadań LOP zaowocowały!

Z młodymi ekologami spotkał się prezes Zarządu LOP, który uwrażliwiał na piękno otaczającej przyrody, wzywał do jej ochrony oraz gorąco zachęcał do jej obserwowania i poznawania.

W czasie tygodnia ekologicznego prawie 30 osobowa grupa dzieci z naszej szkoły ( wielu nie należących do Klubu) również została członkami LOP. Otrzymali książeczki LOP, kalendarze i zakładki z rąk samego Prezesa Wojewódzkiego Zarządu. Cieszymy się, że też połknęli "ekologicznego" bakcyla.

Podczas spotkania była też okazja, by tym, którzy przez rok zwiedzali swoje miasto oraz poznawali pomniki przyrody Sosnowca, wręczyć SREBRNĄ KRAJOZNAWCZĄ ODZNAKĘ MIASTA SOSNOWCA

Wielu młodych artystów mogło zaprezentować swój talent plastyczny podczas zorganizowanego konkursu "PRZYRODA NASZEGO MIASTA" . Techniki prac były zróżnicowane. Wystawa wyeksponowana w szkolnym hallu przez długi czas budziła zainteresowanie uczniów i rodziców.

Najważniejsze jednak miało dopiero nastąpić - ZADRZEWIANIE! Do akcji włączyła się cała szkoła. Każda klasa miała co najmniej dwa drzewka; nie zabrakło sadzonek zakupionych z Funduszu Ochrony Środowiska. W ruch poszły łopatki, wiaderka z wodą. Drzewa sadzili wszyscy- goście, nauczyciele, dzieci. Na szkolnym placu, wzdłuż parkanu rosną: brzozy, tuje, świerki, sosny.

Tabliczka "Szanuj Zieleń" wzywa do troski o tereny zielone. Uczniowie obiecali opiekować się roślinami, dbać o ład i porządek i jak na razie słowa dotrzymują.

Po zadrzewianiu wszyscy mogli obejrzeć przygotowaną wystawę dokumentującą działalność Szkolnego Klubu Przygody. Największym zainteresowaniem cieszyła się kronika.

Do podobnej akcji zachęciliśmy przedszkolaków z zaprzyjaźnionej placówki., gdzie nasz Klub gościł wielokrotnie. W ogrodzie przedszkolnym wspólnie, w maju zasadziliśmy DRZEWKA PRZYJAŹNI - szkoły i przedszkola, a małym przyjaciołom przyrody wręczyliśmy dyplomy MŁODEGO EKOLOGA.

By móc wspominać to co za nami, nasze dzieło uwieczniliśmy na płycie CD w formie prezentacji multimedialnej pt. MY WŚRÓD ZIELENI - ZIELEŃ WŚRÓD NAS.

Podsumowaniem działalności Klubu w roku szkolnym 2003/2004 były zorganizowane we współpracy z Kołem Rybnickim Polskiego Klubu Ekologicznego TERENOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE w centrum Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Pomoc w organizacji zawdzięczamy również firmie naukowo badawczej VERIDIS dr Jana Dudy z Pogrzebienia, z którą stale współpracujemy.

Warsztaty prowadził prezes Koła PKE p.Marian Dudek. W trakcie zajęć dzieci rozpoznawały drzewa i krzewy rodzime oraz sprowadzone z zagranicy. Duże wrażenie zrobiły sosny wejmutki, dęby czerwone oraz rozłożyste platany. Spacerując po przypałacowym parku poznaliśmy cechy ogrodu angielskiego. Mieliśmy okazję przeprowadzić obserwację przyrodniczą zbiornika wodnego (stawu) - obserwowaliśmy roślinność wodną oraz kijanki. Niezapomnianych wrażeń słuchowych dostarczyła zabawa "Odgłosy lasu". Każdy z nas licząc w skupieniu swoje oddechy wsłuchiwał się w szum drzew, trzask gałęzi i śpiew ptaków. W lesie znaleźliśmy nowych przyjaciół - drzewa, które obejmowaliśmy, gładziliśmy korę, nadawaliśmy im imiona.

W czasie wyprawy zwiedziliśmy Skansen Kolei Wąskotorowej. Przejażdżka kolejką pozwoliła podziwiać wspaniałe tereny krajobrazowe nadleśnictwa.

Warsztaty zakończyły zajęcia plastyczne nt. "Moje wrażenia...".

Ognisko z kiełbaskami, leśne zabawy były nagrodą za czynny udział dzieci w warsztatach.

Warsztaty ekologiczne zostały sfinansowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy UM w Sosnowcu(w ramach dofinansowania naszego autorskiego programu).

Naszym przewodnikiem w działaniach ekologicznych jest również Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, którego program związany jest z ochroną zasobów wodnych.

Nasze działania w tym zakresie to:
- gromadzenie pomysłów nt. Jak oszczędzać wodę?
- przykładowe pomiary zużycia wody w naszych gospodarstwach domowych,
- ustanowienie funkcji strażnika kranu i zakresu jego obowiązków,
- wyjście do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - poznanie zasady działania nowoczesnej oczyszczalni ścieków,
- stała akcja - dbamy o czystość brzegów Przemszy.

Zima troszczymy się o naszych skrzydlatych przyjaciół - prowadzimy AKCJĘ " PTASIE JADŁO"

W naszej miejscowości znajduje się schronisko dla zwierząt. Uczestniczymy w akcji "PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA" . Na terenie schroniska zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych pt. "KOCHAJMY ZWIERZĘTA"

Uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej oddział dla dzieci i młodzieży nt. SOSNOWIEC - GEOGRAFIA, HISTORIA, PRZYRODA I EKOLOGIA.

Rozmawialiśmy o terenach zielonych w naszym mieście, umiejscawialiśmy je na mapie konturowej Sosnowca. Poznaliśmy znaczenie pojęcia "pomnik przyrody".

Dowiedzieliśmy się, że na terenie Sosnowca rosną 72 stare drzewa - pomniki przyrody.

Wykazaliśmy się dużą pomysłowością w zorganizowanym konkursie na działania ekologiczne w naszym mieście

Stałym zajęciem członków naszego Klubu jest prowadzenie hodowli zwierząt, opieka nad kwiatami, wykonywanie gazetek pod hasłem "Czy wiesz, że..." oraz wystawy prac plastycznych.

Często oglądamy filmy przyrodnicze, przeglądamy czasopisma Zielona Liga, Przyroda Polska, EKOŚWIAT.

W klasach opiekujemy się kącikami przyrody.

Opracowaliśmy DEKALOG MAŁEGO PRZYJACIELA PRZYRODY.

Koniec roku szkolnego był podsumowaniem naszych działań.

Klubowicze uzyskali dyplomy MŁODEGO EKOLOGA oraz nagrody książkowe- Bajki- ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Sosnowcu.

Na wakacje każdy Klubowicz otrzymał zadanie- należało udokumentować w formie rysunkowej lub fotograficznej pomnik przyrody spotkany w dowolnym miejscu naszego kraju, na trasach wakacyjnych wyjazdów.

Wielu Klubowiczów wykonało bardzo ciekawie to niełatwe przecież zadanie.

Warto wspomnieć, że opiekunki Klubu cały czas doskonalą swój warsztat pracy. Ukończyłyśmy wiele kursów i szkoleń. Swoimi doświadczeniami staramy się dzielić z innymi koleżankami. Dzięki uprzejmości Dyrektor Przedszkola nr 50 pani Anny Pająk miałyśmy możliwość zorganizowania dla nauczycieli tejże placówki otwartych zajęć warsztatowych.

Tematyka- wszystko to co realizujemy podczas zajęć - EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM oraz ROLA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ROZWIJANIU SPOSTRZEGAWCZOŚCI I TWÓRCZEO MYŚLENIA DZIECIzostała przedstawiona w ciekawej aktywizującej formie. Nasz program autorski i opracowana broszura zostały przekazane do:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej oddział dla dzieci i młodzieży
- Szkoły podstawowej nr 21 w Sosnowcu
- Przedszkola nr 50 w Sosnowcu

Na jedno ze spotkań zespołu samokształceniowego nauczycieli przygotowałyśmy referat dotyczący realizowania edukacji ekologicznej dzieci wspierającej rozwój zrównoważony.

Warto wspomnieć o udziale w Sympozjum zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod hasłem Ogólnopolski Program Społeczny- STOP WYPALANIU TRAW- wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta środowisko!. Wiadomości zdobyte podczas sympozjum przedstawiłyśmy koleżankom na spotkaniu zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz na spotkaniu Klubu Twórczego Nauczyciela przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach, do którego należymy.

Na szkolnym apelu skierowanym do ogółu uczniów naszej szkoły starałyśmy się przedstawić zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z konkretnego działania człowieka- wypalania traw.

Dopełnieniem przekazanych informacji był plakat umieszczony na tablicy informacyjnej, obok którego niebawem pojawiły się prace wykonane przez dzieci.

Jako opiekunowie Klubu na bieżąco kompletujemy materiały i gromadzimy pomysły do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej - prowadzimy bank przydatnych materiałów

Swoją działalność rejestrujemy w kronice Szkolnego Klubu Przygody.


 

Opracowanie: mgr Edyta Uchnast, mgr Magdalena Zacharow

Wyświetleń: 1410


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.