Katalog

Marta Litkowicz
Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Rozwijanie wrażliwości na piękno u dzieci w wieku przedszkolnym. Propozycje zadań dydaktyczno-wychowawczych

- n +

Rozwijanie wrażliwości na piękno u dzieci w wieku przedszkolnym. Propozycje zadań dydaktyczno-wychowawczych

1. Zainteresowanie literaturą:
* zapoznanie z literaturą (w tym także, oprócz standardów literatury dziecięcej, wybranie i ustalenie ciekawych książek z nowości wydawniczych);
* organizowanie spotkań z poetami, pisarzami;
* wycieczki do drukarni, introligatorni, muzeów literackich, bibliotek;
* pierwsze próby twórczości: wiersze, opowiadania, bajki.
Cele operacyjne:
- dziecko słucha bajek z literatury dziecięcej, bajek odtwarzanych z płyt, kaset, taśm video;
- na podstawie fragmentów rozpoznaje tytuły bajek;
- umie opowiedzieć treść bajek.

2. Malarstwo i rzeźba:
* zapoznanie z twórcami dawnymi i współczesnymi;
* wycieczki do galerii, na wystawy malarstwa i rzeźby;
* organizowanie spotkań z plastykami, malarzami, rzeźbiarzami w ich pracowniach, szkołach plastycznych;
* metody aktywizujące: próby samodzielnego malarstwa i rzeźbiarstwa, udział w konkursach plastycznych;
* organizowanie wystaw prac plastycznych.
Cele operacyjne:
- wykonuje ilustracje do przeczytanego utworu, laurki okolicznościowe, lepi z plasteliny ludziki, przedmioty, upominki, rzeźbi z różnych materiałów: modelina, mydło, glina, ziemniak, maluje farbami materiały przyrodnicze, postacie ludzkie, zwierzęta.

3. Teatr i balet:
* zapoznanie dzieci z rodzajami sztuki teatralnej;
* wspólny udział w przedstawieniach teatralnych np. konfrontacje teatralne;
* metody aktywizujące: zajęcia teatralne i baletowe, nauka tańca i recytacji wierszy;
* branie udziału w próbach teatralnych i baletowych;
* nauka gry aktorskiej.
Cele operacyjne:
- chodzi na zajęcia rytmiki, uczy się wierszyków, bierze udział w teatrzykach i inscenizacjach, chodzi do Teatru Lalki i Aktora, ogląda bajki muzyczne i baletu dziecięcego.

4. Muzyka:
* przedstawienie uczniom sylwetek różnych kompozytorów i ich twórczości;
* metody aktywizujące: nauka gry na instrumencie, nauka śpiewu, tworzenie własnych kompozycji;
* udziały w koncertach i zdobywanie wiedzy na temat różnych gatunków muzycznych np. koncerty ludowe, koncerty w filharmonii, w operze itp.
Cele operacyjne:
- chodzi na zajęcia gry na instrumencie, śpiewa poznane piosenki, bierze udział w przeglądach piosenki dziecięcej, chodzi na koncerty muzyczne, do filharmonii, opery.

5. Kino:
* wycieczki na plan filmowy;
* wizyta w garderobie filmowej;
* organizowanie spotkań z aktorami, reżyserami i poznawanie ich twórczości.
Cele operacyjne:
- ustalone wedle uznania i inwencji twórczej nauczyciela.
 

Opracowanie: mgr Marta Litkowicz

Wyświetleń: 2151


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.