Katalog

Alicja Miśkiewicz
Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na październik

- n +

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej październik grupa III (5-latki)

Tematy kompleksowe:
1.Jesień w lesie
2.Nasza pani
3.Jesienne odloty

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

- poznawanie przyrody poprzez poszerzenie znajomości wybranych drzew, ich nasion i owoców
- gromadzenie zbiorów do kącika przyrody-budzenie odpowiedzialności za wygląd sali przedszkolnej
- poznanie wyglądu i nazw ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów
- obserwacja zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pór roku
- budzenie zaufania i szacunku do nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu
- poznawanie zbiorów przedmiotów-klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cechy jakościowej

FORMY PRACY

Ad.I
Wychowanie społeczno- moralne i umysłowe

1.Rozmowa wprowadzająca "Jesień w lesie"
- budzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią
- oglądanie liści różnych drzew
- poznanie części liścia- blaszka, łodyga, nasada, unerwienie
- określanie wyglądu liści: koloru, wielkości, kształtu- ćwiczenia w mówieniu

2.Słuchanie wiersza T. Kubiaka "Kolorowy spacer"
- uwrażliwianie na piękno poezji
- bogacenie słownictwa
- utrwalenie cech charakterystycznych jesieni, jej kolorytu
3.Inscenizacja "Wiatr i liście" wg tekstu S. Gnoińskiego
- wyzwalanie ekspresji
- utrwalenie nazw wybranych drzew i wyglądu liści
- prawienie radości dzieciom
4.Zabawa dydaktyczna "Zgadnij, jaki to liść?"
- dopasowywanie liści, ich nasion i owoców pochodzących z tego samego drzewa
- utrwalenie nazw wybranych drzew, ich owoców i nasion
5.Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej "Kolczatek"
- zapoznanie dzieci ze zwierzętami przesypiającymi zimę
- bogacenie słownictwa
- wdrażanie do uważnego słuchania
- ćwiczenia w mówieniu- odpowiadanie na pytania nauczycielki dotyczące treści utworu
6.Słuchanie wiersza ilustrowanego obrazami "Skrzynia skarbów" M. Kownackiej
- bogacenie czynnego słownika dzieci
- wdrażanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem
7.Wykonanie "Skrzyni skarbów"
- zbieranie "skarbów" (piórek, kamyków, kasztanów, żołędzi, jarzębiny, liści) do naszej skrzyni w przedszkolnym ogrodzie oraz podczas spacerów z rodzicami (np. muszelek, szyszek)
- segregowanie skarbów - utrwalanie pojęcia zbioru

Wychowanie estetyczne

1.Zamalowywanie konturów liści farbami plakatowymi- "Bawimy się w Jesień"
- obserwowanie procesu zlewania się i mieszania barw w czasie malowania
- przygotowanie dekoracji jesiennej w naszej sali
2.Wykonanie kompozycji z suszonych liści i kwiatów
- wykorzystanie materiału przyrodniczego do pracy-poznanie nowej techniki plastycznej
- budzenie wyobraźni
3.Wykonanie gąsienicy z kasztanów, drucików i kulek krepiny
- nawlekanie kasztanów na drucik- doskonalenie sprawności manualnej
- doskonalenie sprawności manualnej
4.Stemplowanie liściem
- malowanie liści i odciskanie ich na kartce papieru
- budzenie wyobraźni
5.Kalkowanie liści przez kartkę cienkiego papieru
- uzyskanie zaskakującego efektu swojej pracy- zwrócenie uwagi na bardziej i mniej wypukle fragmenty liścia (Blaszka, unerwienie)
6.Wykonanie jeża z masy solnej i łupin kasztana
- ćwiczenie mięśni dłoni w czasie ugniatania i lepienia
- wykonanie dekoracji do kącika przyrody
7.Wykonanie ludzików z szyszek, kasztanów i żołędzi
- pokazanie dzieciom możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego do wykonania zabawek, kukiełek
- wykorzystanie samodzielnie zrobionych figurek w zabawie

Ad.II

Wychowanie społeczno- moralne i umysłowe

1.Rozmowa przy obrazach nt. "Praca nauczycielki"
- ćwiczenia w mówieniu-poprawne budowanie zdań
- zapoznanie z charakterem pracy nauczycielki (przekazywanie wiedzy, nauka właściwego sposobu zachowania)
- budzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycielki
2.Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej "Nasza pani"
- budzenie zaufania i wzajemnej życzliwości miedzy nauczycielką i dziećmi
- wdrażanie do uważnego słuchania
3.Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu I. Landau "Opowiadanie"
- próba znalezienia odpowiedzi na pytanie zawarte w opowiadaniu-wyciąganie wniosków, kształcenie logicznego myślenia
- wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki podczas zajęć
4.Inscenizacja utworu I. Salach "Dla pani"
- zapoznanie dzieci z rolami poszczególnych osób występujących w tekście
- ćwiczenia w mówieniu- prawidłowa intonacja, oddech, wymowa
- próby włączenia do pracy dzieci nieśmiałych
5.Rozmowa przy obrazach "Kto pracuje w naszym przedszkolu"
- zapoznanie dzieci z funkcjami pełnionymi przez innych pracowników przedszkola (pani dyrektor, panie woźne, panie kucharki)
- budzenie szacunku dla wszystkich pracowników przedszkola i ich pracy

Wychowanie estetyczne

1.Wykonanie prezentów dla pań pracujących w naszym przedszkolu
- laurek lub np. kwiatków z cukierków
- sprawienie paniom niespodzianki z okazji ich święta
2.Rysowanie nt. "Moja pani"
- doskonalenie umiejętności rysowania postaci ludzkiej
- zwrócenie uwagi na części składowe postaci
- próby uchwycenia podobieństwa(cechy charakterystyczne rysowanej postaci-kolor włosów, elementy ubioru)

Ad.III

Wychowanie społeczno- moralne i umysłowe

1.Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej "Ciocia i bocian"
- zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami niektórych ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów
- wprowadzenie dzieci w świat humoru i fantazji
- swobodne wypowiadanie się dzieci
2.Rozmawa nt. "Jak zbudowany jest ptak?"
- zapoznanie dzieci z budową ptaka na przykładzie wypchanych eksponatów (kaczki i kury)
- wyróżnienie cech charakterystycznych ptaków (dziób, ciało pokryte piórami, skrzydła, umiejętność latania)
3.Rozmowa przy obrazie "Odloty"
- omówienie cech charakterystycznych dla jesieni (krótszy dzień, niższe temperatury, deszcze)
- bogacenie wiadomości dzieci na temat odlotu ptaków
- próby znalezienia odpowiedzi na pytania: "Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?", "Dlaczego muszą odpoczywać w czasie przelotów?"
- pokazanie dzieciom na mapie, jakie odległości ptaki pokonują w czasie przelotów
4.Nauka wiersza M. Konopnickiej "Odlot"
- doskonalenie pamięci poprzez powtarzanie wybranych fragmentów wiersza
- dostarczanie wzorów pięknej, literackiej mowy
5.Rozwiązywanie zagadek o ptakach
- utrwalenie wiadomości na temat ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów i tych, które u nas zostają
- doskonalenie analizy i syntezy myślowej
- wdrażanie dzieci do cierpliwego wysłuchiwania zagadek do końca

Wychowanie estetyczne

1.Rysowanie patykiem na podkładzie z farby klejowej
- poznanie nowej techniki plastycznej
- budzenie wyobraźni
- ćwiczenie sprawności manualnej
2.Wydzieranka z kolorowego papieru nt. "Ptaki"
- utrwalenie wyglądu wybranych ptaków
- wdrażanie do starannego wykonania swojej pracy
- wdrażanie do dokładności
3.Lepienie z plasteliny na temat dowolny
- przypomnienie zasad obowiązujących w czasie zabawy plasteliną(lepienie na deskach, mycie rąk po zabawie)
- ćwiczenie mięśni dłoni w czasie ugniatania i lepienia
- budzenie wyobraźni

Wychowanie zdrowotne

Zabawy ruchowe:
- orientacyjno-porządkowa- "Kukułka i zięby"
- z elementem równowagi- "Przejście przez strumyk"
- bieżna- "Berek- słupek" (do przeprowadzenia w ogrodzie)
- z elem. skoku "Piłka skacze po schodach"
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych
- zestaw II (z woreczkami)
- zestaw IV(z obręczami)
- zestaw I i III (wg własnego pomysłu)
Zestawy ćwiczeń porannych
- zestawy V - VIII

Przygotowanie do nauki czytania

- dzielenie wyrazów na sylaby
- wyodrębnianie głoski w naglosie
- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków płynących z otoczenia
- ćwiczenie orientacji przestrzennej

Przygotowanie do nauki pisania

- doskonalenie sprawności manualnej poprzez podejmowanie różnorodnej działalności plastycznej
- zabawy związane z toczeniem i chwytaniem
- zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, pędzelka
- rozróżnianie i nazywanie kierunków w przestrzeni

Kształtowanie pojęć matematycznych

- określanie wielkości przedmiotów
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
- tworzenie zbiorów - klasyfikowanie przedmiotów ze względu na daną cechę
- utrwalanie nazw i wyglądu figur geometrycznych(rozpoznawanie ich bez względu na położenie)
- przeliczanie elementów w zbiorze w zakresie 4

Współpraca z rodzicami

- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
- zaproszenie rodziców do udziału w zajęciach wspólnie z dziećmi (układanie kompozycji z suszonych liści i kwiatów)
- pomoc rodziców w bogaceniu zbiorów w naszej "skrzyni skarbów"
 

Opracowanie: Alicja Miśkiewicz

Wyświetleń: 3466


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.