Katalog

Ewa Hartman
Zawodowe, Scenariusze

Budownictwo z technologią - właściwości fizyczne gruntów budowlanych - scenariusz lekcji.

- n +

Budownictwo z technologią - właściwości fizyczne gruntów budowlanych.
Scenariusz lekcji

Budownictwo z technologią - właściwości fizyczne gruntów budowlanych

Klasa: I, 5-letnie Technikum Budowlane
Dział programowy: Roboty ziemne

Cele lekcji

Po lekcji uczeń powinien:

 • rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu właściwości gruntów budowlanych oraz umieć określić je "własnymi słowami";
 • rozumieć wpływ poznanych właściwości na przydatność gruntów do celów budowlanych.

Cele lekcji

 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu właściwości fizycznych gruntów budowlanych;
 • zrozumienie wpływu poznanych właściwości na przydatność gruntów w budownictwie.
 1. Gestość pozorna gruntów.
 2. Gęstość.
 3. Porowatość.
 4. Szczelność.
 5. Wilgotność gruntu.
 6. Kapilarność.
 7. Współczynnik filtracji.
 8. Uziarnienie.
 9. Stopień zagęszczenia gruntu.
 10. Stopień plastyczności.

Forma realizacji zajęć

Struktura zajęć

 • zajęcie prowadzone są w oparciu o wiadomości omówione na lekcji "materiały budowlane";
 • uczniowie podzieleni na grupy zapisują na plakatach pojęcia, które pamiętają z w/w lekcji;
 • liderzy grup omawiają przygotowaną przez swoją grupę prace;
 • dyskusja na temat poprawności zdefiniowania pojęć;
 • nauczyciel uzupełnia wiadomości związane bezpośrednio z omawianym aktualnie działem tematycznym;
 • uzupełnienie nieznanych pojęć.

Stosowane metody zajęć

 • sesja plakatowa;
 • praca w grupach;
 • dyskusja;
 • mini wykład.

Materiały i środki dydaktyczne

 • podręcznik K. Tauszyński "Budownictwo z technologią" cz. 1;
 • podręcznik Praca zbiorowa "Technologia budownictwa" cz. 1;
 • duże arkusze papieru;
 • mazaki;
 • foliogramy;
 • rzutnik;
 • ekran.

Podsumowanie

 • foliogramy z prawidłowo sformułowanymi pojęciami;
 • samokontrola uczniów w zakresie wykonanych przez grupy plakatów;
 • ocena najlepiej pracujących uczniów.

Foliogram 1
Foliogram 2
Foliogram 3
Foliogram 4
Foliogram 5

Opracowanie: Ewa Hartman

Wyświetleń: 6459


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.