Katalog

Danuta Kowalczyk-Cudak
Chemia, Scenariusze

Program kółka chemicznego

- n +

Program kółka chemicznego dla uczniów liceum profilowanego (szkoły ponadgimnazjalne)

Cele nauczania:
1. Zapoznanie uczniów z różnymi substancjami i ich właściwościami.
2. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym i jego wykorzystania w technice laboratoryjnej.
3. Rozwijanie umiejętności wykonywania prostych czynności laboratoryjnych (pipetowanie, odmierzanie objętości cieczy, miareczkowanie, pomiar pH roztworów, sączenie, prażenie).
4. Kształtowanie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń chemicznych.
5. Wyrobienie nawyku bezpiecznego posługiwania się substancjami i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania doświadczeń chemicznych oraz w życiu codziennym (przepisy BHP).
6. rozwijanie zdolności obserwacji i właściwego wnioskowania.
7. Uświadomienie uczniom obecności reakcji chemicznych w życiu codziennym
8. Ukazanie, że poznane prawa chemiczne to prawa, którymi rządzi się przyroda.
9. Wskazanie na rolę historii chemii w rozwoju cywilizacji oraz znaczenia nowoczesnych metod badawczych we współczesnym świecie.
10. Wyposażenie uczniów w taki zakres wiedzy, aby mogli kontynuować naukę na wyższym szczeblu edukacji.
11. Uświadomienie znaczenia chemii w procesach poznania i przetwarzania materii przez człowieka.

DZIAŁ I: JA I MOJE LABORATORIUM CHEMICZNE

- Prezentacja sprzętu laboratoryjnego
- Bezpieczna praca w laboratorium (przepisy BHP)
- Przegląd podstawowych technik laboratoryjnych
- Projektowanie prostych zestawów laboratoryjnych

DZIAŁ II: RÓŻNORODNOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
- Pokaz i podział substancji chemicznych
- Współczesna nomenklatura chemiczna
- Konsekwencje położenia pierwiastka w układzie okresowym
- Właściwości chemiczne pierwiastka i jego związki
- Prezentacja właściwości wybranych substancji (żrące, stężone roztwory zasad, efekty energetyczne reakcji, stopień utlenienia a barwa, higroskopijność)

DZIAŁ III: OBLICZENIA CHEMICZNE

- Prawa chemiczne i ich twórcy
- Podstawowe techniki obliczeniowe - repetytorium
- Stechiometria
- Roztwory - stężenia, przeliczanie

DZIAŁ IV: JESTEM CHEMIKIEM

- Jak wykonać doświadczenia (rysunek, schemat, wnioski)
- Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu
- Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin
- Badanie właściwości metali i niemetali
- Reakcje w roztworach wodnych

DZIAŁ V: CHEMIA WOKÓŁ NAS

- Chemiczne laboratorium natury (elementy biochemii)
- Chemia w kuchni
- Chemia upiększa
- Chemia w służbie ekologii

DZIAŁ VI: WARSZTATY TERENOWE

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna (pracownia badań laboratoryjnych)
- Zakłady Chemiczne - produkcja środków ochrony roślin
- Elektrownia - proces odsiarczania spalin
- Huta - procesy wielkopiecowe
- Browary w Tychach - procesy fermentacyjne
 

Opracowanie: Danuta Kowalczyk - Cudak

Wyświetleń: 2912


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.