Katalog

Anna Żółtowska
Zawodowe, Scenariusze

Ekonomika i organizacja firmy handowej - bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie - scenariusz lekcji.

- n +

Ekonomika i organizacja firmy handowej - bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie.
Scenariusz

Ekonomika i organizacja firmy handowej - bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie

czas trwania w minutach: 45 - 90 (zależna od liczby uczniów w klasie)
Zawód: technik handlowiec;
klasy: IV Technikum Handlowe

Cele lekcji

Po zakończeniu lekcji uczniowie

 • zdefiniują pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wymienią ustawy dotyczące bhp;
 • wyszczególnią z ustaw zasady bhp.

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe

 • rozumienia i interpretacji ustaw;
 • wyrażania się na piśmie;
 • podejmowania odpowiedzialności;
 • umiejętności organizowania pracy włanej;
 • sięganie do źródeł danych;
 • umiejętności docenia własnego i innych zdrowia.

Metody nauczania

 • problemowe - aktywizujące - dyskusja dydaktyczna;
 • podająca: wyjaśnienie, wykład informacyjny

Do lekcji będą potrzebne

 • ustawy, regulaminy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (przygotowane przez słuchaczy Policealnego Studuim Zawodowego w ramach prac semestralnych);
 • słowniki.

Przebieg lekcji

 • wprowadzenie do tematu: wypowiedzi uczniów na temat bhp w miejscu praktyk zawodowych;
 • wyszukanie informacji na temat bhp w słownikach;
 • rozdanie ustaw i regulaminów bhp;
 • podział na grupy;
 • wybór regulaminy (ustawy) przez grupę i praca nad regulaminem lub ustawą;
 • prezentacja;
 • podsumowanie i wnioski.

Opracowanie: Anna Żółtowska

Wyświetleń: 1622


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.