Katalog

Anna Żółtowska
Zawodowe, Scenariusze

Informatyka bankowa - ocena podmiotów gospodarczych na cele kredytowania, ćwiczenia - scenariusz lekcji.

- n +

Informatyka bankowa - ocena podmiotów gospodarczych na cele kredytowania - ćwiczenia.
Scenariusz

Informatyka bankowa - ocena podmiotów gospodarczych na cele kredytowania - ćwiczenia

czas trwania w minutach: 90
Zawód: technik ekonomista - bankowość;
klasy: IV LE

Cele lekcji

Po zakończeniu lekcji słuchacze

 • wprowadzą dane do arkusz kalkulacyjnego;
 • zaadresują komórki;
 • obliczą przy pomocy komputera wskaźniki;
 • zanalizują otrzymane wyniki.

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe

 • współpracy w zespole;
 • umiejętności obsługi komputera;
 • podejmowania odpowiedzialności;
 • umiejętności organizowania pracy włanej;
 • opanowanie matematycznych narzędzi;
 • dociekliwość;
 • zdolność koncentracji;
 • sprawność rąk;
 • spotrzegawczość;
 • nowatorska postawa i aktywny stosunek wobec wykonywanych zadań.

Metody nauczania

 • programowane: z użyciem komputera;
 • podająca: wyjaśnienie, wykład informacyjny

Do lekcji będą potrzebne

 • komputery;
 • ćwiczenia.

Przebieg lekcji

 • wprowadzenie do tematu: wypowiedzi uczniów na temat kredytowania działaności podmiotów gospodarczych;
 • uruchomienie komputerów i excela;
 • wprowadzanie danych z ćwiczen do komputera;
 • komputerowe obliczania wskaźników (stosując adresownie komórek i funkcje);
 • analiza otrzymanych wyników;
 • podsumowanie i wnioski.

Opracowanie: Anna Żółtowska

Wyświetleń: 1232


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.