Katalog

Halina Boguta; Maria Fugel
Lekcja wychowawcza, Różne

Karta obserwacji ucznia z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

- n +

Karta obserwacji ucznia z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.
Artykuł

Karta obserwacji ucznia z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi

Cele

 1. Karta obserwacji ucznia pomoże nauczycielowi w:
  • indywidualizacji procesu lekcyjnego;
  • ustaleniu potrzeb ucznia;
  • wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia;
  • propagowaniu rozwoju ucznia.
 2. Karta obserwacji może służyć nauczycielowi do opracowania opisu i analizy przypadku czyli rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego i wychowawczego.

Uwagi

 1. Uczeń może być zdiagnozowany przez nauczyciela uczącego lub przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Karta ma służyć do bieżącej obserwacji ucznia mającego trudności dydaktyczno-wychowawcze.
 3. Nauczyciel według własnego uznania prowadzi taką kartę tzn. może być prowadzona raz w tygodniu, raz w miesiącu.
 4. Obserwacja nie musi dotyczyć wszystkich punktów po każdej lekcji.
 5. Pod koniec semestru powinna nastąpić ewaluacja (wnioski do dalszej pracy)
 6. Kartę można przekazać innym nauczycielom uczącym danego ucznia.

Powyższa karta nie jest narzędziem doskonałym. Są to propozycje, które wykorzystywane w pracy nauczyciela pozwolą w większym stopniu zindywidualizować ocenę z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Obserwacja ucznia wg tej karty daje poczucie większej sprawiedliwości i lepszego poznania wychowanka.

Karta obserwacji ucznia z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi

Uczeń: ...................................................................................
Klasa: ................................
Rok szkolny: ................................

Obszary obserwacji Kryteria            
Praca podczas lekcji 1. Współpracuje z grupą i realizuje zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela            
2. Jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza i ich prowadzeniu            
3. Nie włącza się w realizację zadań, przeszkadza innym w pracy            
4. Uważnie słucha poleceń nauczyciela            
5. Przepisuje notatki (zadania):
 • w całości;
 • częściowo
           
6. Czyta ze zrozumieniem (tekst z podręcznika)            
7. Jest wytrwały w wysiłku            
8. Estetycznie prowadzi zeszyt            
Praca domowa ucznia 1. Systematycznie odrabia prace domowe            
2. Prace domowe odrabia w całości            
3. Praca domowa jest wykonywana samodzielnie            
4. Na miarę swoich możliwości wykonuje pracę dla chętnych            
Zachowanie ucznia 1. Przestrzega kontrakt "nauczyciel-uczeń"            
2. Potrafi pracować w grupie            
3. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji            
4. Systematycznie uczęszcza na lekcji            
5. Punktualnie przychodzi na lekcje            
6. Samowolnie opuszcza lekcje            
7. Wywołuje konflikty i spory            
8. Stara się panować nad emocjami            
9. Na miarę swoich możliwości wypełnia powierzone zadania            

Legenda:

 • + tak;
 • - nie

Opracowanie: Halina Boguta, Maria Fugel

Wyświetleń: 16901


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.