Katalog

Alicja Agata Sobolewska
Przyroda, Konkursy

Konkurs przyrodniczy

- n +

Konkurs przyrodniczy dla klas IV - tych

(przygotowany w oparciu o podręcznik i ćwiczenia wydawnictwa Nowa Era)

- W finale spotykają się przedstawiciele - po 10 osób z każdej klasy IV- tej, które uzyskały największą ilość punktów podczas klasowych eliminacji (przeprowadza je nauczyciel uczący przyrody w danej klasie wg zasad przez siebie przyjętych)
- trójka najlepszych z każdej klasy stanowi drużynę finałową, która walczy o zwycięstwo dla swojej klasy
- pozostała siódemka z każdej klasy stanowi widownię dopingującą swoje drużyny

Rozgrywka finałowa przebiega w następujący sposób:
1. Drużyny odpowiadają na I zestaw pytań wybierając jedną z trzech proponowanych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt. W sumie można uzyskać 7 punktów.

2. Praktyczne wykonanie modelu wody z plasteliny - czas 3 minuty. Punktacja wg
następującej zasady:
- 1 punkt za 3 kuleczki
- 1 punkt za zastosowanie dwóch kolorów
- 1 punkt za zrobienie dwóch mniejszych kulek i jednej większej
- 1 punkt za odpowiednie przestrzenne ułożenie kuleczek
- w sumie można uzyskać 4 punkty

3. Drużyny odpowiadają na II zestaw pytań decydując, czy podana informacja jest prawdziwa, czy może jest fałszem. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt. W sumie można uzyskać 7 punktów.

4. Praktyczne ułożenie łańcucha pokarmowego z otrzymanych w kopertach zestawów. Punktacja wg następującej zasady:
- 1 punkt za ułożenie w prawidłowej kolejności organizmów
- 1 punkt za prawidłowe ułożenie strzałek
- 1 punkt za prawidłowe przyporządkowanie nazw do organizmów
- w sumie można uzyskać 3 punkty

5. Drużyny odpowiadają na III zestaw pytań podając samodzielnie pełne prawidłowe odpowiedzi. Za każdą pełną prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt. W sumie można uzyskać 7 punktów.

6. Praktyczne rozpoznanie ze zdjęć rodzajów chmur. Za każdą prawidłowo podaną nazwę 1 punkt. Dodatkowo po 1 punkcie jeśli drużyna poda dwie nazwy - polską i łacińską. W sumie można uzyskać 3 x (1 + 1) p. = 6 punktów.

7. Podsumowanie uzyskanych punktów, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. (maksymalna możliwa ilość zdobytych punktów - 34 punkty)

UWAGA! Nie przewiduje się dogrywki mimo możliwości uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny.
I ZESTAW PYTAŃ
- należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi: a, b lub c
- za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 1 punkt

1. Skorupa ziemska pokryta jest częściowo wodami mórz, oceanów, jezior i rzek.
Czy wody te zajmują około:

a) połowę powierzchni Ziemi
b) 3/4 powierzchni Ziemi
c) 1/3 powierzchni Ziemi

2. Widnokrąg to linia pozornego zetknięcia się nieba z Ziemią.
Jeżeli znajdziemy się na wzniesieniu to;

a) widnokrąg przybliży się do nas
b) widnokrąg będzie w takiej samej od nas odległości
c) widnokrąg oddali się od nas

3. Jeżeli nie mamy kompasu to możemy wyznaczyć kierunki świata stając tyłem do Słońca o godzinie 12-tej i cień naszej głowy wskazuje kierunek:

a) północny
b) południowy
c) nie możemy tak wyznaczyć kierunków świata

4. Średniej wielkości chmura deszczowa zawiera około:

a) tonę wody
b) tysiąc ton wody
c) sto tysięcy ton wody

5. Spływająca lawa podczas wybuchu wulkanu to:

a) wrząca, gotująca się woda
b) roztopiona skała
c) gotująca się ropa naftowa

6. Każdy organizm zbudowany jest z komórek. Ponieważ słoń jest znacznie większy od mrówki więc:

a) komórki budujące jego ciało są takiej samej wielkości ale jest ich znacznie więcej
b) komórki budujące jego ciało są znacznie większe ale jest ich tyle samo
c) komórki budujące jego ciało są większe i jest ich więcej

7. Organizmy cudzożywne to takie, które:

a) odżywiają się bezpośrednio gotowym pokarmem zjadając go
b) odżywiają się pośrednio gotowym pokarmem rozkładając go
c) prawidłowa jest odpowiedź a i b
II ZESTAW PYTAŃ:

- należy zdecydować, czy podana informacja jest prawdziwa P, czy fałszywa F
- za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt


1. Każdy żywy organizm spełnia pewne funkcje życiowe takie jak: oddychanie, odżywianie, wydalanie i inne. Zdolność do wykonywania ruchów to także jedna z czynności życiowych ale dotyczy ona tylko zwierząt gdyż rośliny nie przemieszczają się. Prawda czy fałsz?


2. Mamy dwa sposoby rozmnażania: płciowe i bezpłciowe. W wyniku rozmnażania płciowego powstaje organizm różniący się od organizmów rodzicielskich, a w wyniku rozmnażania bezpłciowego organizm potomny jest identyczny jak organizm rodzicielski.
Prawda czy fałsz?3. Grupy tkanek współpracują ze sobą tworząc układ np. układ pokarmowy.
Prawda czy fałsz?
4. Wiatr to przesuwająca się masa powietrza i wieje on zawsze od morza do lądu.
Prawda czy fałsz?
5. Meteorologia to nauka, która zajmuje się meteorytami. Prawda czy fałsz?

6. Słońce zawsze wędruje od wschodu na zachód kiedy wschodzi, a kiedy zachodzi to wędruje od zachodu na wschód. Prawda czy fałsz?
7. Zimowit jesienny to piękny delikatny kwiatek przypominający znane krokusy ale kwitnie jesienią a nie na wiosnę. Mimo swojej delikatnej urody jest bardzo silną trucizną, która może spowodować nawet śmierć człowieka.
Prawda czy fałsz?III ZESTAW PYTAŃ:

- należy podać pełną prawidłową odpowiedź
- za pełną prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt (nie przyznaje się połowę punktu przy niepełnej odpowiedź1. Wymień wszystkie elementy niezbędne do procesu fotosyntezy, czyli procesu w którym organizm samożywny sam sobie produkuje pokarm.2. Podaj dokładną datę od kiedy do kiedy trwa kalendarzowa zima.3. Wymień wszystkie części optyczne mikroskopu.

4. Podaj 5 przykładów zwierząt zapadających w sen zimowy.
5. Podaj w jakich jednostkach mierzy się:
a) temperaturę
b) ciśnienie
c) opady deszczu
d) prędkość wiatru


6. Ułóż prawidłową definicję zamarzania.
7. O jakiej porze doby (czy w dzień, czy w nocy) przebiega:

a) proces produkcji pokarmu u roślin (czyli fotosynteza)
b) proces oddychania u roślin

 

Opracowanie: Alicja Agata Sobolewska

Wyświetleń: 3209


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.