Katalog

Joanna Kusiak
Informatyka, Scenariusze

Zapisywanie dokumentów tekstowych

- n +

Zapisywanie dokumentów tekstowych - 1 godz

Scenariusz lekcji informatyki - klasa I Gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Zadania lekcji:
1. Zapisywanie dokumentu na dysku twardym komputera lub na dyskietce.
2. Umiejętność tworzenia katalogów w systemie Windows Me.
3. Umiejętność tworzenia dokumentów w edytorze tekstów.
4. Przypomnienie pojęć: katalogu, podkatalogu, zależności między nimi (drzewo katalogów). Stosowanie terminów katalog i folder.

Metody i formy pracy:
- pokaz,
- dyskusja,
- praca indywidualna - ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne:
- stanowisko komputerowe z systemem Windows Me,
- prezentacja komputerowa,
- dyskietki.

Literatura:
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.

Etapy lekcji:
I. Czynności organizacyjne.
II. Przypomnienie wiadomości na temat struktury drzewa katalogów, praktyczny pokaz przez nauczyciela sposobu tworzenia dokumentu tekstowego i jego zapisywanie.
III. Tworzenie dokumentów tekstowych i ich zapisywanie.
IV. Podsumowanie.

Etap I
W tym etapie lekcji nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów i przedstawia temat lekcji. Omówione także zostają kwestie organizacyjne pracy uczniów na zajęciach. Uczniowie uruchamiają komputery a następnie edytory tekstów.

Etap II.
Nauczyciel przypomina uczniom pojęcie katalogu i podkatalogu. Zapoznaje dzieci ze strukturą drzewa katalogów oraz zależnościami między nimi. Wyjaśnia używanie terminów katalog i folder. Uczniowie wraz z nauczycielem rysują drzewo katalogów, które będą dzisiaj tworzyć na zajęciach. Nauczyciel pokazuje w praktyce sposób tworzenia dokumentu tekstowego, zapisywania go pod określoną nazwą, z odpowiednim rozszerzeniem pliku i w określonym miejscu. Pokazuje także jak zapisywać dokument na dysku twardym komputera a w jaki sposób na dyskietce.

Etap III.
Nauczyciel poleca uczniom utworzenie na dysku C: w katalogu głównym katalogu lekcja; a w nim podkatalogów: język polski i matematyka. Następnie w uruchomionych edytorach tekstu uczniowie tworzą dokument o nazwie oceny z języka polskiego i zapisują go (wykorzystują opcję: zapisz jako) w podkatalogu język polski w katalogu lekcja. Później uczniowie tworzą dokument o nazwie oceny z matematyki i zapisują go w podkatalogu matematyka w katalogu lekcja ( wykorzystują opcję: zapisz jako). Kolejnym ćwiczeniem jest wprowadzanie zmian ( dopisanie zdania: wczoraj dostałem 5 z polskiego a w drugim dokumencie zdania: dzisiaj dostałem 6 z matematyki) w dotychczas stworzonych dokumentach i wykorzystanie z opcji: zapisz. Następnie uczniowie otwierają dokumenty: oceny z języka polskiego i oceny z matematyki i zapisują je na dyskietkach. Ostatnim czynnością w tym etapie lekcji jest sprawdzenie czy dokumenty zapisały się na dyskietce.

Etap IV.
Nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji nad sposobami zapisywania dokumentów. Prosi o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z lekcji. Na zakończenie lekcji nauczyciel dokonuje podsumowania dzisiejszych zajęć, ocenia pracę uczniów i ich aktywność na zajęciach.
 

Opracowanie: Joanna Kusiak

Wyświetleń: 1663


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.