Katalog

Halina Majza
Język polski, Plany metodyczne

Planowanie działania w zakresie ortografii w klasach II - III - pisownia "rz".

- n +

Planowanie działania w zakresie ortografii w klasach II - III - pisownia "rz".
Plan

Planowanie działania w zakresie ortografii w klasach II - III - pisownia "rz".

Cel główny Cele operacyjne Sposoby realizacji celów Spodziewany efekt Ewaluacja
Kształtowanie nawyków poprawnego pisania wyrazów z "rz", wdrażanie do czujności, spostrzegawczości i odpowiedzialności ortograficznej
 1. Wprowadzenie zasad dotyczących pisowni wyrazów z "rz":
  • "rz" wymienia się na "r";
  • "rz" występuje po literach: b, ch, d, g, j, k, p, t, w;
  • rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -arz, -erz;
  • zakończone na -mierz;
  • pisownia nie wyjaśniona;
 1. Zebranie odpowiedniego materiału ortograficznego ze względu na daną trudność ortograficzną;
 2. Obserwacja danego materiału ortograficznego;
 3. Ustalenie reguły ortograficznej;
 4. Wykonanie rozmaitych ćwiczeń ortograficznych z zastosowaniem podanej reguły.
Poprawne wykonywanie ćwiczeń ortograficznych ze względu na daną trudność ortograficzną.
Bezbłędne pisanie wyrazów zawierających wyszczególnioną trudność ortograficzną.
Wyeliminowanie rażących błędów ortograficznych przy redagowaniu określonych form wypowiedzi, pisaniu z pamięci i ze słuchu oraz przepisywaniu z utrudnieniem.
Systematyczne sprawdzanie zeszytów uczniów, analiza błędów ortograficznych podczas pisania z pamięci i ze słuchu oraz przepisywania z utrudnieniem.
Zakwalifikowanie się do konkursu ortograficznego.
 1. Poznanie całego algorytmu dotyczącego pisowni wyrazów z
 1. Opracowanie graficznego obrazu algorytmu.
 1. Zorganizowanie ćwiczeń ortograficznych z zastosowaniem algorytmu.
 1. Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń ortograficznych z zastosowaniem algorytmu. Redagowanie różnych form wypowiedzi z odwoływaniem się do graficznego obrazu algorytmu.
 2. Wykorzystanie technik komputerowych przy wykonywaniu i sprawdzaniu ćwiczeń
 1. Samorzutne odrzucenie obrazu graficznego algorytmu - jego interioryzacja
 1. Wykonywanie ćwiczeń ortograficznych, redagowanie rozmaitych form wypowiedzi bez obrazu graficznego algorytmu.

Opracowanie: mgr Halina Majza

Wyświetleń: 1313


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.