Katalog

Danuta Grzyl
Matematyka, Sprawdziany i testy

Duże liczby i działania pamięciowe - sprawdzian z matematyki w klasie V

- n +

Sprawdziany brak tematu

Kl.V Sprawdzian nr 1 - Działania pamięciowe –duże liczby rząd I

Data .......................
................................................ ..............................................
nazwisko i imię ilość punktów i ocena
................................................ ............................................
klasa podpis nauczyciela


Zad. 1. Odczytaj liczbę i zapisz ją słowami
4530023420........................................................................
......................................................................................

Zad. 2 . Podaną liczbę zapisz cyframi:
Dwanaście milionów trzysta dwa tysiące trzynaście .....................................................................................

Zad. 3. Nazwij liczby a, b i c w działaniu:

a   *   b   =    c
......... ........ ..........

Zad. 3. Dana jest liczba: 4 564 602 Uzupełnij:
a) cyfrą jedności tysięcy w tej liczbie jest .............
b) cyfra dziesiątek tysięcy jest większa od cyfry jedności o ............
c) cyfra jedności jest mniejsza od cyfry tysięcy ........ razy
d) suma wszystkich cyfr tej liczby wynosi ........, a ich iloczyn .........

Zad.4. Oblicz:

3+ 2 * 6 + 18 : 2 =
Opracowała: Danuta Grzyl
Kl.V Sprawdzian nr 1 - Działania pamięciowe – duże liczby rząd II

Data .......................
................................................ ..............................................
nazwisko i imię ilość punktów i ocena
................................................ ............................................
klasa podpis nauczyciela
Zad. 1. Odczytaj liczbę i zapisz ją słowami
700230123.......................................................................
....................................................................................
Zad. 2. Podaną liczbę zapisz cyframi:
Jeden milion dwanaście tysięcy osiem: .....................................................................................

Zad. 3. Nazwij liczby a, b i c w działaniu:

a   *   b   =    c
......... ........ ..........

Zad. 3. Dana jest liczba: 5 364 602 Uzupełnij:

d) cyfrą setek tysięcy w tej liczbie jest .............
e) cyfra setek jest większa od cyfry jedności o ............
f) cyfra jedności jest mniejsza od cyfry dziesiątek tysięcy ........ razy
d) suma wszystkich cyfr tej liczby wynosi ........, a ich iloczyn .........

Zad.4. Oblicz:

23 - 12 : 6 * 3 =


 

Opracowanie: Danuta Grzyl

Wyświetleń: 20756


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.