Katalog

Sławomira Grześkowiak
Język polski, Rady

Rodzicu! Co wiesz o dysleksji?

- n +

RODZICU! Co wiesz o dysleksji?

CO TO JEST DYSLEKSJA ROZWOJOWA?
To specyficzne trudności w uczeniu się pisania, czytania, liczenia. Specjaliści rozróżniają różne jej formy: dysleksję, dysgrafię, dysortografię i i dyskalkulię.

- Dysleksja - trudności w czytaniu. Problemy dyslektyczne polegają m.in. na pomijaniu wyrazów podczas czytania, złej syntezie i analizie głosek, myleniu liter o podobnych kształtach np. b i d, m i n, ł i l, gubieniu miejsca, w którym się czyta. Dyslektykom "uciekają" litery; słabo rozumieją treść czytanego tekstu; często zapominają o interpunkcji; czytają monotonnie i bardzo wolno.
- Dysgrafia - trudności w opanowaniu czytelnego pisma. Nie trzyma się ono linijek, niekształtne litery mają drżące linie i różną wielkość. Dziecko myli litery, które są do siebie podobne z wyglądu i fonetycznie: b i p, g i k, czy d i t, ą i ę. Dysgrafik nie rozróżnia zmiękczenia za pomocą kreski od zmiękczenia przez dodanie i oraz dopisuje inne litery, niezwiązane z wyrazem.
- Dysortografia - polega na tym, że dziecko ma szczególne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (popełnia błędy ortograficzne).
- Dyskalkulia - trudności w uczeniu się matematyki.

UWAGA! U jednej osoby mogą występować wszystkie formy dysleksji rozwojowej, najczęściej zdarza się to w przypadku dysleksji wraz z dysortografią.

JAKIE SĄ ZWIASTUNY DYSLEKSJI?

Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy
Dziecko:
- później niż rówieśnicy zaczyna wypowiadać pierwsze słowa, proste zdania,
- słabo lub w ogóle nie raczkuje,
- później zaczyna chodzić,
- ma kłopoty z utrzymaniem równowagi,
- nie próbuje samo rysować.

Wiek przedszkolny (3 - 5 lat)
Dziecko:
- słabo biega,
- z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym i hulajnodze,
- niezdarnie się porusza,
- z trudem zapina guziki, sznuruje buty, ma kłopoty w zabawach manipulacyjnych (np.nawlekanie korali),
- źle trzyma ołówek, naciska go za mocno lub za słabo,
- ma trudności z ułożeniem budowli z klocków,
- rysuje niechętnie,
- unika układanek i puzzli,
- przekręca wyrazy, ma trudności z wypowiadaniem wyrazów złożonych, zapamiętaniem nazw posiłków, pór roku czy dni tygodnia.

KATALOG INNYCH BŁĘDÓW DYSLEKTYCZNYCH

1. Błędy w przepisywaniu; problemy z przecinkiem.
2. Błędy w zapisach symboli i wzorów.
3. Problemy z liczbami mianowanymi.
4. Liczby z "dużą ilością zer".
5. Brak logicznego zapisu operacji matematycznych.
6. Brak obliczeń zapisanych (obliczenia pamięciowe).
7. Błędy w zapisie działań pisemnych.
8. Mylenie kształtów figur geometrycznych.
9. Trudności w zapisie liczb wielocyfrowych.
10. Nazywanie kierunku i zwrotu.
11. Trudności w czytaniu informacji przedstawionej w różny sposób.

PIERWSI "SPECJALIŚCI", KTÓRZY POWINNI DOSTRZEC WYŻEJ OPISANE OBJAWY, TO RODZICE!!!

RADY DLA RODZICÓW
Tak postępuj:
1. Przebadaj dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej i pracuj z nim systematycznie - codziennie w domu wg wskazówek specjalistów, wykonując zalecone ćwiczenia.
2. Staraj się rozumieć dziecko, jego możliwości i ograniczenia, aby zapobiec niepowodzeniom szkolnym i pogłębianiu się trudności.
3. Obserwuj codzienną pracę dziecka w domu; bądź w stałym kontakcie ze szkolnym pedagogiem i nauczycielem.
4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem dziecka w jego kłopotach.
Tego nie rób:
1. Nie traktuj dziecka dyslektycznego jak chorego, niezdolnego, złego lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że to zmobilizuje je do pracy.
3. Nie łudź się, ze dziecko "samo z tego wyjdzie" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
4. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozaszkolnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

PRAWA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO W SZKOLE
- Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzajaca dysleksję rozwojowa daje prawo do indywidualnego traktowania ucznia przez szkołę m.in. więcej czasu na sprawdzianie pod koniec VI kl. i egzaminie w III kl. gimnazjum, nieoceniania dyktand (ale wymaga się znajomości reguł ortograficznych); ocenianiu podlega treść pracy, która może być pisana drukowanymi literami.
Opinia ta nie może służyć uczniom tylko do taryfy ulgowej!

- Dziecko codziennie pracuje w domu z rodzicami i regularnie w poradni z nauczycielem-terapeutą.
Żadna taryfa ulgowa w szkole nie ma sensu bez ćwiczeń i systematycznej pracy w domu.

RODZICU! PAMIĘTAJ, ŻE:

- Na leczenie dysleksji nigdy nie jest za późno.
- Pierwsze efekty mogą pojawić się dopiero po 2 latach pracy, a zajęcia trzeba kontynuować przez długi czas.
- To nie jest wyrok na całe życie, praca z dyslektykiem to żmudna praca na lata, ale daje efekty.
- Osobom, które w odpowiednim czasie otrzymały specjalistyczną pomoc, w większości przypadków udaje się pokonać trudności. Wówczas mogą wykonywać każdy zawód - nawet związany ze słowem pisanym.
- Wiara w indywidualność, rozwój jednostki daje owoce. Do wybitnych ludzi, którzy mimo dysleksji zostali geniuszami należą: Hans Ch.Andersen - autor baśni, Albert Einstein - wielki fizyk, Winston Churchill - wybitny brytyjski mąż stanu, Edison - wynalazca mikrofonu i telefonu, Karol IX - król Szwecji oraz wielu znanych aktorów i piosenkarzy.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

- Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk, ul. Pomorska 68. Ma oddziały w każdym większym mieście. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej tego Towarzystwa:
www.dysleksja.univ.gda.pl

- Marta Bogdanowicz: "Trudności w pisaniu u dzieci".
- Marta Bogdanowicz: "O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli".
- Wojciech Brejniak: "Dysleksja, poradnik dla rodziców".
- Krystyna Grabałowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz: "Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu - poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych".
- E. Gruszczyk - Kolczyńska: "Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?"
- E. Gruszczyk - Kolczyńska: "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki".
- Maria Grygier - Frąckiewicz: "Czy dżdżownica w dżinsach może utrudnić maturę?" - ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i średnich.
- Jadwiga Jastrząb: "Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych dzieci dyslektycznych".
- A. Kozłowska: "Jak pomóc własnemu dziecku?"
- Ewa Kujawa, Maria Kurzyna: "Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych - komplet".
- J. Mickiewicz: "Jedynka z ortografii".
- A. Omiecińska, Z. Saduś: "Zestaw zeszytów ćwiczeń ortograficznych dla klas starszych".
- Amelia Rentflejsz - Kuczyk: "Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?"
- Barbara Sawa: "Jeżeli dziecko źle czyta i pisze."
- M. Szumiak: "Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu".
- Wydawnictwo "Fraszka": "Tajemnice ortografii - seria sześciu zeszytów. Licz i ćwicz. W krainie matematyki".
Moda na ortografię - zasady pisowni "ą", "ę" oraz połączenia wyrazowe "om", "on", "em", "en".
- Barbara Zakrzewska: "Trudności w czytaniu i pisaniu - modele ćwiczeń".
 

Opracowanie: Sławomira Grześkowiak
n-l ZSP w Powidzu

Wyświetleń: 1435


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.