Katalog

Małgorzata Ziobroń
Chemia, Scenariusze

Dysocjacja elektrolityczna zasad

- n +

Dysocjacja elektrolityczna zasad

Cel ogólny: Zaznajomienie uczniów z procesami zachodzącymi w roztworach wodnych zasad.

Cele szczegółowe:

a) motywacyjny:
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu nauczania w praktycznym działaniu

b) w zakresie wiadomości (uczeń potrafi):
- wskazać przykłady elektrolitów i nieelektrolitów
- wyjaśnić przebieg dysocjacji elektrolitycznej zasad
- zdefiniować pojęcie zasad

c) w zakresie umiejętności (uczeń potrafi):
- zbadać przewodnictwo wody destylowanej i wodnych roztworów zasad
- przeprowadzić modelowanie przebiegu reakcji dysocjacji
- napisać i odczytać równanie reakcji dysocjacji

d) w zakresie postaw (uczeń potrafi):
- współpracować w zespole
- wykazywać własną inicjatywę w działaniu

Metody: słowna, praktyczna

Formy pracy: grupowa, indywidualna równym frontem.

Środki dydaktyczne: zestaw do badania przewodnictwa, woda destylowana, wodne roztwory zasad, karty pracy ucznia.

Przebieg lekcji:

I. Część wprowadzająca.
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do lekcji poprzednich, tj.: przypomnienie pojęcia dysocjacji kwasów, przykładów wskaźników kwasowo-zasadowych, budowy cząsteczek zasad z podkreśleniem obecności grupy wodorotlenkowej, wzorów poznanych zasad, pojęcia jonów z podziałem na kationy i aniony.

II. Część właściwa.
1. Sformułowanie tematy lekcji i podanie celów.
2. Rozdanie kart dydaktycznych.
3. Badanie przewodnictwa prądu elektrycznego wody destylowanej i wodnych roztworów zasad.(karta pracy ucznia nr.1)
4. Modelowanie przebiegu reakcji dysocjacji zasady sodowej. (karta pracy ucznia nr.2)
5. Wprowadzenie pojęcia "zasada".

III. Rekapitulacja.
1. Analiza poprawności zapisów na kartach pracy.
2. Ocena pracy uczniów.

Zadanie domowe.
 

Opracowanie: Małgorzata Ziobroń

Wyświetleń: 3379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.