Katalog

Maria Haciuk
Język rosyjski, Scenariusze

"Rosyjska poezja klasyczna" - scenariusz I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

- n +

Przebiegu I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Rosyjska poezja klasyczna" pod patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej

Scenariusz

Godzina 10.00, sala nr 18, panuje półmrok, zasłonięte rolety i palące się świece, słychać muzykę Bułata Okudżawy - skrzypce i gitara.

1. Powitanie zebranych oraz przedstawienie celów i przebiegu konkursu - prowadzący

2. Imienne powitanie gości, współorganizatorów i sponsorów - dyrektor szkoły

3. Otwarcie konkursu - Wójt gminy

4. Powołanie komisji jury -
prowadzący przedstawia składa komisji (zarządzenie dyrektora)

5. Losowanie kolejności recytacji (podkład muzyczny, skrzypce, gitara)

6. Recytacja
(uczestnicy występują zgodnie z listą podając autora i tytuł utworu)

7. Recytacja uczniów ze szkół ukraińskich - poza konkursem

8. Przerwa obiadowa

9. Występy artystyczne szkolnego zespołu.

10. Koncert gitarowy nauczyciela muzyki

11. Ogłoszenie wyników konkursu

12. Wręczenie nagród i upominków oraz dyplomów (wójt, wicestarosta, dyrektor)

13. Oficjalne zakończenie konkursu.

Ad.1 Prowadzący wita zebranych:

Z wielką radością i satysfakcją
pragnę w imieniu organizatorów
powitać Państwa na
I Powiatowym Konkursie Recytatorskim
"Rosyjska poezja klasyczna" w Woli Uhruskiej
pod patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Celem konkursu jest:

- Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu literatury rosyjskiej w świetle literatury światowej,
- Rozbudzanie zainteresowań poezją rosyjską,
- Popularyzacja języka rosyjskiego jako obcego,
- Promocja młodych talentów,
- Integracja środowisk szkolnych, samorządowych, akademickich,
- Współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami z Ukrainy(Luboml,Huszcza,Szack).

Jednocześnie pragnę poinformować,że pomysłodawcą i koordynatorem konkursu z ramienia naszej szkoły jest nauczycielka języka rosyjskiego mgr Maria Haciuk.

A teraz proszę o zabranie głosu przez dyrektora szkoły.

Ad.2
W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę powitać Państwa, a w szczególności:
(Dyrektor szkoły wita wszystkich zaproszonych gości:
- władze powiatowe,
- władze samorządowe gminne oraz z Ukrainy
- przedstawicieli Kuratorium Oświaty
- specjalistów naukowych w zakresie literatury rosyjskiej oraz języka rosyjskiego
- zarząd Rady Rodziców

Witam bardzo gorąco szkoły uczestniczące w konkursie:
(Dyrektor wymienia 10 gimnazjów wraz z opiekunami)

Bardzo nam miło powitać młodzież ze szkół z Ukrainy: z Huszczy,Lubomla i Szacka.

Witam przedstawicieli prasy:

Pragnę Państwa poinformować, że współorganizatorami konkursu są:
(władze gminne, powiatowe, oświatowe, pracownicy naukowi, rodzice oraz sponsorzy)

W tym miejscu dziękuję za włączenie się w organizację niniejszego konkursu licząc jednocześnie na dalszą współpracę.

Ad.3 Prowadzący:
A teraz proszę o oficjalne otwarcie konkursu przez Pana Wójta

Ad..4.
Prowadzący:
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły pragnę przedstawić skład komisji jury, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu:(..............)

Ad.5.
Prowadzący:(w czasie losowania słychać melodię B. Okudżawy)
Zapraszam przedstawicieli gimnazjów do wzięcia udziału w losowaniu.
Losujemy kolejność występowania danej szkoły, natomiast uczestnicy ze szkół występują zgodnie z kartą zgłoszenia.
(przygotowuje się 10 numerków, na których po wylosowaniu wpisuje się nazwę szkoły oraz nazwiska uczniów)

Ad.6.
Przebieg recytacji.
Uczestnicy występują zgodnie z kolejnością wynikającą z losowania.
Prowadzący zapowiada szkołę oraz uczestnika. Natomiast uczestnik podaje autora i tytuł utworu.(Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja, która otrzymuje karty startowe, regulamin oraz kryteria oceny)

Ad.7.Zaproszenie do recytacji dzieci ze szkół ukraińskich.

Ad.8.Obiad w stołówce szkolnej- zaprasza dyrektor;
bezpośrednio po obiedzie komisja jury zbiera się w sali w celu wyłonienia zwycięzców, osoba odpowiedzialna uzupełnia wpisy na dyplomach i nagrodach

Ad.9.Występy artystyczne szkolnego zespołu(np. Modlitwa, Balonik, Aleksandr Siergiejewicz Puszkin -Bułata Okudżawy, Studientoczka i inne.)

Ad.10.
Zaproszenie na koncert gitarowy nauczyciela ze Szkoły Muzycznej.

Ad.11.
Przedstawienie protokołu z prac komisji oraz ogłoszenie wyników- przewodnicząca jury.

Ad.12
Prowadzący
Zaprasza przedstawicieli władzy gminnej i powiatowej
Prosi o wręczenie nagród, upominków wszystkim uczestnikom oraz dyplomów dla uczniów i nauczycieli

Uczennice z chóru wręczają kwiaty komisji z podziękowaniem za pracę.

Ad.13.Zakończenie konkursu i podziękowanie za udział-dyrektor szkoły.

 

Opracowanie: mgr Maria Haciuk

Wyświetleń: 3571


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.