Katalog

Maria Haciuk
Język rosyjski, Różne

"Rosyjska poezja klasyczna" - regulamin I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

- n +

Regulamin i powiatowego konkursu recytatorskiego

"Rosyjska poezja klasyczna" dla uczniów gimnazjum

ORGANIZATOR:
- Zespół Szkół - Gimnazjum w Woli Uhruskiej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

- UMCS - Instytut Filologii Słowiańskiej
- Wójt Gminy w Woli Uhruskiej
- Starostwo Powiatowe we Włodawie
- Kuratorium Oświaty w Chełmie
- III LO i LE w Chełmie

CELE KONKURSU:

- rozbudzanie zainteresowań poezją rosyjską,
- rozpowszechnianie wiedzy z zakresu literatury rosyjskiej w świetle literatury światowej,
- popularyzacja języka rosyjskiego jako obcego,
- promocja talentów,
- integracja nauczycieli języka rosyjskiego oraz współpraca ze środowiskiem naukowym

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, będzie przebiegać w dwóch etapach:

I ETAP:

Eliminacje szkolne przeprowadzą nauczyciele języka rosyjskiego według własnych koncepcji i wyłonią do eliminacji powiatowych uczniów, którzy zajmą czołowe miejsca (maksymalnie 3 uczniów ze szkoły).

II ETAP:

Eliminacje powiatowe będą przeprowadzone w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej.

UWAGA:

1. Repertuar: każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory z rosyjskiej poezji klasycznej.

2. Czas prezentacji obu utworów: do 5 minut

3. Kryteria oceny:
- dobór tekstów,
- poziom artystyczny,
- poprawność fonetyczna,
- dykcja recytatora

4. Wykonawców oceniać będzie komisja.

5. Laureatami konkursu zostaną uczniowie najwyżej ocenieni przez komisję według podanych kryteriów.

6. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników - dyplomy.

7. Termin konkursu: 7 grudnia 2004 r.(wtorek), godz.10.00

8. Miejsce konkursu: Zespół Szkół w Woli Uhruskiej.

9. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do 25 listopada 2004 r. pod adresem:
Zespół Szkół - Gimnazjum
ul. Szkolna 2
22 - 230 Wola Uhruska


10. Przyjazd uczestników we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają obiad oraz inny poczęstunek.

11. Szczegółowych informacji udziela: mgr Maria Haciuk - nauczycielka języka rosyjskiego w/w gimnazjum, tel.5915019

ZAPRASZAMY!!!


 

Opracowanie: Maria Haciuk

Wyświetleń: 1217


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.