Katalog

Halina Moroz
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

Czym jest naprawdę świetlica szkolna

- n +

Czym jest naprawdę świetlica szkolna

Rodzice dzieci przebywających w świetlicy pracują zawodowo, wówczas świetlica jest jedynym ze sposobów zapewnienia dziecku bezpiecznego przebywania poza domem do czasu powroty z pracy któregoś z rodziców.

W placówce takiej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku pracuję od 1985r. a od 1989r. pełnię funkcję kierowniczą. Opiekujemy się uczniami z klas I-III, ponieważ ta grupa wiekowa wymaga szczególnej troski i kontroli ze strony dorosłych. Rodzice mogą w tym czasie spokojnie pracować, gdyż mają pewność, że ich dzieci nie biegają po podwórkach i ulicach z kluczem zawieszonym u szyi lecz w godziwych warunkach uczą się lub bawią.

Zdaję sobie sprawę z tego, że zajęcia w świetlicy - nawet najwspanialsze - nie zastąpią domu rodzinnego ale wiem też, że niektóre dzieci z różnych powodów chętniej przebywają właśnie w niej. Dlaczego tak się dzieje?

Aby na to pytanie odpowiedzieć należy przeanalizować pracę świetlicy i jej funkcje wychowawcze. Pracownicy świetlicy nie robią klasówek ani sprawdzianów, dzieci mają większą swobodę, nie są oceniane, mają prawo wyboru form spędzania czasu. Staramy się stworzyć atmosferę serdecznej bliskości i wzajemnej akceptacji, zaufania i pewności otrzymania pomocy w pokonywaniu trudności oraz w rozwiązywaniu problemów. Dzięki takim działaniom świetlica staje się namiastką ciepła i miłości domu rodzinnego.

W jaki sposób pracujemy, jakie działania wychowawcze podejmujemy aby dzieci czuły w świetlicy rodzinną atmosferę?

Przede wszystkim dbamy o to, by wszystkie dzieci czuły się akceptowane a te niepewne siebie zyskały wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. W tym celu organizujemy różnorodne gry i zabawy, w których każde dziecko ma możliwość wykazania się zręcznością czy pomysłowością a jednocześnie jest to czas na odpoczynek. Dzieci uczą się w zabawach ruchowych zasad fair play, współdziałania i współpracy, co w wieku wczesnoszkolnym jest bardzo ważne. Przykładem takiej działalności jest m.in. udział w turnieju sportowym organizowanym przez inne świetlice.

Innym rodzajem zajęć są konkursy plastyczne kształcące zdolności manualne oraz rozwijające wyobraźnię i wzbogacające wiedzę, nasze dzieci biorą udział w różnych konkursach plastycznych organizowanych zarówno przez naszą świetlicę jak i przez inne placówki szkolne z terenu Białegostoku. Otrzymujemy liczne nagrody i dyplomy za wykonane prace. Ogromnym osiągnięciem w tej dziedzinie było uczestnictwo dzieci w konkursie zorganizowanym przez Gazetę Współczesną i Stowarzyszenie Droga gdzie otrzymaliśmy nagrodę Podlaskiego Kuratora za wykonanie ozdób choinkowych. Był to sukces i powód do dumy ale także bodziec do dalszej pracy w tym kierunku.

Kolejną formą pracy naszej placówki są zajęcia teatralne - inscenizacje, dramy oraz recytacje. Od pięciu lat organizujemy miejski konkurs recytatorski dla uczestników zajęć świetlicowych. Praca z wierszem uczy rozumienia poezji, wyrażania w odpowiedni sposób zawartych w niej uczuć, poprawnej intonacji, dykcji, pobudza wyobraźnię. Występy przed publicznością dają możliwość popisania się umiejętnościami aktorskimi a jednocześnie uczą opanowywania tremy, która często hamuje lub wręcz uniemożliwia dziecku wykazanie się zdolnościami w tej dziedzinie. Dzięki zajęciom teatralnym uczestnicy poznają literaturę, lepiej ją rozumieją, ćwiczą pamięć i przeżywają chwile radości oraz zadowolenie ze swoich osiągnięć.

Ogromną rolę wychowawczą i integracyjną pełnią stałe imprezy okolicznościowe, wzbogacane programami artystycznymi przygotowywanymi w ramach zajęć świetlicowych. Są to przyjęcia klas pierwszych do społeczności świetlicowej, wieczory andrzejkowe, spotkania opłatkowe z wystawieniem jasełek, zabawy karnawałowe, Święto Babci i Dziadka, Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Szczególną uroczystością jest Dzień Babci i Dziadka, gdyż wtedy odwiedzamy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i by swoimi występami uprzyjemnić im ten dzień. Tego typu spotkania uczą dzieci szacunku dla osób starszych a jednocześnie pokazują jak pięknie i szlachetnie mogą być zwykłe gesty życzliwości i pamięci o tych, którzy często czują się bardzo samotni i opuszczeni.

Organizując różnorodne zajęcia pragniemy wszechstronnie rozwijać dziecko a w nim to co dobre, szlachetne i piękne. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że zajęcia świetlicowe i związane z nimi kształtowanie charakteru ma swoje odbicie w późniejszym dorosłym życiu.

 

Opracowanie: Halina Moroz

Wyświetleń: 1777


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.