Katalog

Monika Piotrowska
Różne, Scenariusze

"Moja pisanka wielkanocna" - scenariusz konkursu plastyczno-technicznego

- n +

Scenariusz konkursu plastyczno - technicznego pt. "Moja pisanka wielkanocna" mającego miejsce w Szkole Podstawowej przy SOSW w Tomaszowie Maz. w marcu 2005 roku

Załącznik nr...

Tomaszów Maz. 25.II.2005r.

Przygotowanie i organizacja konkursu

I. Organizator konkursu: mgr Małgorzata Juda i mgr Monika Piotrowska.

II. Cele konkursu:

- podtrzymywanie tradycji świątecznych,
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji uczniów,
- wprowadzenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

III. Przygotowanie konkursu:

- przygotowanie plakatu z informacjami o konkursie, jego terminem, regulaminem i istotnymi informacjami z którymi należy się zapoznać,
- wybór jury oceniającego prace spośród nauczycieli pracujących w szkole.

IV. Regulamin konkursu:

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
2. Technika prac konkursowych jest dowolna i zależy jedynie od inwencji twórczej uczestników.
3. Forma pracy - indywidualna.
4. Prace należy kierować do organizatorów konkursu do dnia 21 marca 2005r.
5. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie:
-............
-.............
-.............
6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 23.III. 2005 r.

V. Nagrody:

3 nagrody główne: dyplomy, mazaki i czekolady,
2 wyróżnienia: czekolady
Wszyscy uczestnicy otrzymają słodkie upominki.

 

Opracowanie: mgr M. Juda
mgr M. Piotrowska

Wyświetleń: 2467


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.