AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Stec
Wychowanie fizyczne, Konkursy

Międzyszkolny turniej zabaw i gier sportowych dla klas I-III

- n +

Międzyszkolny turniej zabaw i gier sportowych dla klas I - III

Cele turnieju: Cel główny: Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci Cele szczegółowe: - wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i życzliwości - integracja poczynań jednostek w grupie - rozwijanie zainteresowań aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu - wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój, Miejsce rozgrywania turnieju: - sala sportowa - klasy I - III, zespoły złożone z dziewcząt i chłopców - zespoły liczą po 4 osoby - we wszystkich zabawach i grach dzieci uczestniczą w strojach sportowych i po odpowiedniej rozgrzewce Przebieg turnieju i sposób sędziowania: - rozgrywki będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III, - nauczyciele - wychowawcy klas zobowiązani są do dostarczenia listy uczestników zawodów do wyznaczonego terminu - we wszystkich konkurencjach mających postać sztafet, każdy z zawodników danego zespołu może rozpocząć start dopiero wtedy, gdy jego poprzednik pokona określony odcinek trasy i w umówiony sposób zezwoli na start - w poszczególnych konkurencjach wygrywa zespół, który jako pierwszy zakończy rywalizację i uzyskuje 3 punkty, za zajęcie II miejsca - 2 punkty, za zajęcie III miejsca - 1 punkt - rywalizację każdorazowo rozpoczyna sygnał sędziego głównego lub osoby prowadzącej turniej - dla każdej kategorii wiekowej przewidziane są4 konkurencje, a w przypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby punktów, przewidziana jest dogrywka - dla startujących uczestników przewiduje się przyznanie nagród w postaci indywidualnych dyplomów - dla drużyn zwycięskich przewidziano dyplomy drużynowe i nagrody rzeczowe Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klas I Wyścig ze sztafetą Przybory i przyrządy: dla każdego rzędu chorągiewki i sztafety Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy sztafetowej, na której ustawiono chorągiewkę - oznaczającą półmetek Przebieg sztafety: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną ze sztafetą w kierunku chorągiewki, wykonują jej obiegnięcie i wracają jak najszybciej do swoich rzędów przekazując pałeczkę następnym zawodnikom. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację. Piłka w tunelu Przybory i przyrządy: piłka siatkowa dla każdego rzędu Ustawienie początkowe: uczestnicy stoją w rzędach w rozkroku - tworząc "tunel" Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów podają piłkę w tunel. Dzieci podają piłkę między nogami. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma piłkę, biegnie z nią na początek i podaje piłkę w tunel, itd. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ustawi się w pierwotnej pozycji. Wyścig "Wspinaczka" Przybory i przyrządy: woreczek i ławeczka dla każdej drużyny Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy wyścigu, na której ustawiono ławeczkę. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną z woreczkiem w kierunku ławeczki, która jednym końcem spoczywa na podłodze, a drugim oparta jest na drabince. Woreczek zostawia obok ławeczki, zaś dziecko kładzie się na ławeczce i wykonując jednoczesne podciąganie się wspina się do góry, do chwili, gdy dotknie ręką szczebla. Następnie szybko zsuwa się do dołu, zabiera woreczek i biegnie z nim do swojego rzędu przekazując go następnemu zawodnikowi. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację. Wyścigi rzędów Przybory i przyrządy: ławeczka, szarfa, chorągiewka dla każdego rzędu Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy wyścigu, na której ustawiono przybory. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną w kierunku ławeczki przeczołgują się pod nią, biegną w kierunku szarfy, przekładają ją przez siebie, biegną do chorągiewki, okrążają ją, biegną z powrotem do swoich rzędów, ale po drodze omijają szarfę i przeskakują przez ławeczkę. Następny zawodnik z rzędu rozpoczyna bieg po otrzymaniu uderzenia w wyciągniętą rękę od powracającego. Wyścig wygrywa ten zespół, w którym zawodnicy najszybciej ukończą rywalizację. Przeciąganie liny Przybory i przyrządy: lina, szarfy Ustawienie początkowe: dzieci z jednej drużyny, ustawione gęsiego trzymają jeden koniec liny, a drugi koniec liny trzymają dzieci z drugiej drużyny. Na środku liny zawieszona jest kolorowa chustka. W odległości 1,5 m od środka liny zarówno w jedną jak i w drugą stronę położono na podłodze szarfy. W konkurencji startują tylko zespoły, które mają na swoim koncie taką samą liczbę punktów. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego dzieci ciągną linę w swoją stronę do czasu, aż kolorowa chustka nie minie szarfy. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy przeciągnie przeciwnika na swoje pole. Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klasy II Wyścig spętanych Przybory: szarfy. Ustawienie: na linii startu ustawiają się trzy rzędy, przy czym pierwszy z zawodników małym rozkroku i wiąże sobie nogi powyżej kostek. Przebieg wyścigu: Spętani ustawiają się w trzech współzawodniczących ze sobą rzędach. Pierwszy z każdego rzędu dobiega do mety, wracając z powrotem, obiegając chorągiewkę ustawioną na mecie. Po ich powrocie wybiegają następni itd. Wygrywa rząd, w którym wszyscy spętani odbędą drogę w ustalony sposób. Wyścig zamroczonych Przybory: chorągiewki, dla każdego rzędu po 2-3. Ustawienie: trzy rzędy. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu rusza ze startu, dobiega do pierwszej chorągiewki, chwyta ją jedną ręką, na której układa głowę i wykonuje 3-4 obroty wokół chorągiewki, po czym biegnie do następnej, przy której wykonuje podobne obroty w przeciwnej stronie. Po wykonaniu tych obrotów biegnie z powrotem, uprawnia następnego do biegu przez dotknięcie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny przebiega trasę w podobny sposób. Wygrywa rząd, którego uczestnicy odbyli bieg najszybciej. Wyścig z przewrotem Przybory: 2 lub więcej piłek ręcznych albo lekarskich oraz chorągiewki. Ustawienie: trzy rzędy na linii startu, przed każdym rzędem, na połowie trasy, leży piłka. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu podbiega do piłki i na kilka kroków przed nią wykonuje przewrót, następnie chwyta ją i dobiega do mety, gdzie obiega ustawioną tam chorągiewkę. W powrotnej drodze układa piłkę na dawnym miejscu, a dobiegając do linii startu, upoważnia następnego do biegu przez dotkniecie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny zawodnik odbywa bieg w podobny sposób. Wyścig wygrywa rząd, w którym wszyscy odbyli bezbłędnie i najszybciej bieg. Wyścig tyłem Przybory: zbędne. Ustawienie: uczestnicy w trzech rzędach na linii startu tyłem do mety. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu wybiega tyłem, starając się jak najszybciej dobiec na metę. W momencie jej przekraczania podaje głośno umówiony sygnał, np. okrzyk "gotów", na który startują następni przygotowani do biegu. Każdy, kto osiągnie metę, pozostaje poza nią. Wyścig wygrywa rząd, którego gracze bezbłędnie i najszybciej wykonają bieg. Konkurs skoczków Przybory: dla każdego rzędu chorągiewka i piłka siatkowa. Ustawienie: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwsi z nich stoją na linii startu trzymając między kolanami piłkę siatkową. Przebieg konkursu: Na sygnał prowadzącego, zawodnicy stojący w rzędach jako pierwsi skaczą z piłką trzymaną między kolanami do półmetka-chorągiewki, biorą piłkę w ręce i biegiem wracają, przekazując piłkę następnemu zawodnikowi. Następny zawodnik wykonuje te same czynności. Każdy, który przekaże piłkę idzie na koniec swojego rzędu. Zespół, który wykona to najszybciej, wygrywa. Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klas III. "Uni - hok". Przybory: Kije do "uni - hoka", krążki, pachołki. Ustawienie: uczestnicy stają w trzech rzędach, naprzeciwko ustawionych pachołków. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, prowadząc krążek kijami do uni hoka, między pachołkami, do oznaczonego półmetka. Wracają do rzędów, prowadząc krążek w ten sam sposób i przekazują przybory następnej osobie. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig. Wyścig ze skakanką. Przybory: skakanki, materac. Ustawienie: 3 rzędy. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, skacząc na skakance, w kierunku położonych materaców. Dobiegając do nich, zostawiają skakanki na podłodze, wykonują przewrót w przód. Wracając podnoszą skakanki, i skaczą na nich. Powracając do swoich rzędów przekazują skakanki kolejnym osobom. Wygrywa zespół, który pierwszy zakończy wyścig. Wyścig z piłeczką pingpongową. Przybory: piłeczki pingpongowe, duże łyżki stołowe, pachołki. Ustawienie: 3 rzędy na linii startu. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, trzymając w rękach łyżki z piłeczkami. Biegną zygzakiem pomiędzy pachołkami, w kierunku półmetka. Po minięciu półmetka wracają biegiem po linii prostej, na końce swoich rzędów, trzymając łyżki i piłeczki w rękach. Mijając następne dzieci ze swoich drużyn, na linii startu przekazują im piłeczki. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig.   "Tip Top". Przybory: piłki do gry w siatkówkę, szarfy. Ustawienie: 3 rzędy na linii startu. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów ruszają "tip-topem" w kierunku ułożonych w szarfach piłek. Zatrzymują się przy nich, biorą je do rąk i kozłują w miejscu 5 razy, po czym odkładają je na miejsca i biegiem wracają do swoich rzędów. Dotykając kolegów w rękę, dają im sygnał do startu. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig. "Skakanka". Przybory: długa skakanka. Ustawienie: 3 rzędy. Przebieg konkurencji: Każdy rząd ustawiony jest naprzeciw skakanki, która kręcą dwie dorosłe osoby. Rzędy startują po kolei. Uczestnicy kolejno wbiegają do kręcącej się skakanki i skaczą do momentu skucia się. Liczba skoków przez skakankę jest liczona. Wygrywa ten zespół, który wykona największą liczbę przeskoków.

Opracowanie: Małgorzata Stec

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11602


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.75Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.