Katalog

Beata Jabłońska
Język polski, Sprawdziany i testy

"W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza - sprawdzian wiadomości i umiejętności z lektury

- n +

Witam cię serdecznie! sprawdź swoje wiadomości i umiejętności - h.sienkiewicz "W pustyni i w puszczy"

.......................................
/ Imię i nazwisko ucznia/

Masz do wykonania dziewięć zadań. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Pisz na temat, rzeczowo i starannie. Życzę Ci powodzenia!

1. Wymień trzy utwory napisane przez H. Sienkiewicza.
........................................................................................

2. Za jaką powieść i w którym roku H. Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla?
........................................................................................

3. Uporządkuj podane wydarzenia:
- Porwanie dzieci
- Zabicie porywaczy
- Życie w Port- Saidzie
- Wizyta u Mahdiego
- Burza piaskowa
- Spotkanie geografa Lindego
- Nel "gubi" rękawiczki

4. Przeczytaj uważnie fragment powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy", a następnie wykonaj polecenia.

"... I rzeczywiście wiatr nadchodził. W oddali pojawiła się jakby ciemna chmura, która czyniła się w oczach coraz wyższą i zbliżała się do karawany. Poruszyły się też naokół najbliższe fale powietrza i nagle podmuchy poczęły skręcać piasek. Tu i ówdzie tworzyły się lejki, jakby ktoś wiercił kijem powierzchnię pustyni..."

- Jakie zjawisko opisuje Sienkiewicz w przytoczonym fragmencie?
............................................................................
- Wypisz czasowniki
...........................................................................................................................................................................

- Podkreśl porównanie
- Jakie inne zjawiska występujące na piaskach opisuje Henryk Sienkiewicz w powieści "W pustyni i w puszczy"?
.................................................................................
5. Odmień przez przypadki liczebnik wraz z rzeczownikiem czworo podróżników
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

6. Jaki utwór nazywamy powieścią?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

7. Wpisz rz lub ż:

Pierwszym p...edmiotem, który ude...ył jego oczy, był wielki namiot; p...ed namiotem stało polowe płócienne łó...ko, a na nim le...ał człowiek p...ybrany w biały ubiór europejski.
Mały, mo...e dwunastoletni Mu...ynek dokładał do ognia...

8. Uzupełnij:

Sudańczyk to mieszkaniec......................., a mieszkanka to .............
Mieszkaniec Egiptu to............................, a mieszkanka to.............

9. Wyobraź sobie, że jesteś małą Nel.
Opowiedz krótko o wydarzeniach w czasie podzwrotnikowej ulewy.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 

Opracowanie: Beata Jabłońska

Wyświetleń: 19986


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.