Katalog

Lech Barnaś
Informatyka, Ćwiczenia

Ćwiczenie - Sporządzamy wykres funkcji y=sin(x).

- n +

Wypełnienie serią danych kolumny A - kolumna stopni

1. W komórce A1 wpisz: 0.
2. Naciśnij klawisz funkcyjny F5; w polu Odwołanie wpisz: A360 po czym kliknij przycisk OK.
3. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+­.
4. Z menu Edycja wybierz Wypełnij | Serie danych ...; w polu Wartość kroku wpisz: 1 a w polu Wartość końcowa wpisz: 360, po czym kliknij przycisk OK.

Wypełnienie serią danych kolumny B - kolumna zamiany stopni na radiany - arkusz "liczy" w mierze łukowej

1. W komórce B1 wpisz formułę: =RADIANY(A1).
2. Skopiuj formułę z komórki B1 do Schowka.
3. Kliknij komórkę B2.
4. W Polu nazwy (lewa strona Paska formuły) wpisz: B360 naciśnij klawisz SHIFT i nie zwalniaj go, po czym naciśnij klawisz ENTER.
5. Wklej ze Schowka wcześniej skopiowaną tam formułę.

Wypełnienie serią danych kolumny C - kolumna obliczania wartości funkcji sinus

1. W komórce C1 wpisz formułę: =SIN(B1).
2. Skopiuj formułę z komórki C1 do Schowka.
3. Kliknij komórkę C2.
4. W Polu nazwy (lewa strona Paska formuły) wpisz: C360 naciśnij klawisz SHIFT i nie zwalniaj go, po czym naciśnij klawisz ENTER.
5. Wklej ze Schowka wcześniej skopiowaną tam formułę.

Tworzenie wykresu funkcji y=sin(x)

1. Zaznacz zakres A1:C1.
2. Naciśnij klawisz SHIFT i nie zwalniaj go, po czym naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END.
3. Kliknij Kreatora wykresów; Typ wykresu: XY (Punktowy); Podtyp wykresu: Wykres punktowy z punktami danych połączonymi wygładzonymi liniami bez znaczników danych; kliknij przycisk Dalej; kliknij zakładkę Serie; w polu Serie zaznacz Serie 1 po czym kliknij przycisk Usuń; w polu Serie zaznacz Serie 2 po czym kliknij w polu Nazwa: i wpisz: y=sin(x) po czym kliknij przycisk Dalej; w polu Tytuł wykresu: wpisz: Wykres y=sin(x), po czym kliknij przycisk Dalej; Umieść wykres: Jako nowy arkusz: y=sin(x), po czym kliknij przycisk Zakończ.

Formatowanie wykresu

1. Kliknij prawym klawiszem myszy poziomą oś wykresu i wybierz Formatuj osie...
2. Kliknij zakładkę Skala; usuń "ptaszki" ze wszystkich pól wyboru.
3. W odpowiednich polach wpisz następujące wartości: Minimum: 0, Maksimum: 360, Jednostka główna: 30, Jednostka pomocnicza: 15, po czym kliknij przycisk OK.
4. Kliknij prawym klawiszem myszy pionową oś wykresu i wybierz Formatuj osie...
5. Kliknij zakładkę Skala; usuń "ptaszki" ze wszystkich pól wyboru.
6. W odpowiednich polach wpisz następujące wartości: Minimum: -1, Maksimum: 1, Jednostka główna: 0,5, Jednostka pomocnicza: 0,1 po czym kliknij przycisk OK.
7. Kliknij prawym klawiszem myszy jedną z poziomych linii siatki i wybierz Wyczyść.
8. Z menu Wykres wybierz Opcje wykresu; na zakładce Linie siatki zaznacz pole wyboru Główne linie siatki (Oś wartości X), po czym kliknij przycisk OK.
9. Kliknij prawym klawiszem myszy "sinusoidę" na wykresie i wybierz Formatuj serie danych... na zakładce Desenie w polu Kolor:, w sekcji Linia wybierz kolor niebieski, kliknij przycisk OK.


ĆWICZENIE SAMODZIELNE - SPORZĄDŹ WYKRES FUNKCJI y=cos(x)


Wykres należy dołączyć do wykresu funkcji y=sin(x) jako następną serię danych D1:D360, kolumną argumentów pozostaje kolumna B (Wykres|Dodaj dane...).
Wykres należy sformatować tak jak poprzedni, kolor "cosinusoidy" - zielony. Należy dodać legendę y=cos(x) oraz nazwać wykres "Wykresy y=sin(x) i y=cos(x)".


Opracowanie: Lech Bernaś

Wyświetleń: 12546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.