AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Sławska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Projekty zajęć z edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

- n +

Projekty zajęć z edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Projekt 1
1. Temat ośrodkowy: Bajki na długie wieczory
2. Temat dzienny: Bajkowy teatr
3. Rodzaj aktywności: werbalna, ruchowa, muzyczna, plastyczna, dramatyczna, matematyczna
4. Literatura:
- dziecięca: J. Brzechwa "Bajki samograjki"
- metodyczna: E. Gruszczyk - Kolczyńska "Matematyka już w przedszkolu", I. Dudzińska, T. Fiutowska "Sto pomysłów zabaw i zajęć z Domowego Przedszkola"

I Problemy
- Stymulowanie aktywności słownej, ruchowej, plastycznej, dramatycznej.
- Przybliżenie znaczenia słów - scena, reżyser, scenografia itp.
- Prawidłowe tworzenie zbiorów, przeliczanie ich elementów.

II Zadania
- Opowiedz, co tobie podobało się lub nie podobało w obejrzanej bajce.
- Odczytaj napisy i przyporządkuj do zdjęć.
- Wyjaśnij co to jest teatr, scena, scenografia itp.
- Pokaż mimiką, gestem różne emocje.
- Dodaj swoje zdanie do zdań poprzednich kolegów.
- Posegreguj obrazki z darami lasu, przelicz ich ilość i oznacz cyfrą.
- Namaluj dowolny fragment scenografii.
- Przedstaw scenkę z "naszej bajki o Czerwonym Kapturku".

III Warunki wyjściowe
Dzieci wcześniej obejrzały przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek" w teatrze, a także obejrzały scenę, widownię i inne pomieszczenia znajdujące się w budynku. Nauczycielka zrobiła kilka zdjęć z tej wizyty. W ranku wysłuchały nagrania bajki pt. "Czerwony Kapturek".

IV Możliwości wyboru
Dzieci mają możliwość wyboru partnerów do wspólnej pracy, czasu i miejsca do zabawy w teatr oraz rekwizytów, przyborów i materiałów do pracy.

V Przebieg działalności
1. Rozwiązanie zagadki, której hasłem jest teatr.
2. Opowiadanie przez dzieci swoich wrażeń z obejrzanego przedstawienia teatrze. Przypomnienie jakie zmiany wprowadzono do bajki?
3. Oglądanie zdjęć z teatru i wyszukiwanie do nich odpowiednich napisów.
4. Wyjaśnianie znaczeń tych napisów przez dzieci i nauczycielkę.
5. Zabawa - wyraź mimiką, gestem - radość, smutek, żal, szczęście, itp.
6. Układanie nowej bajki o Czerwonym Kapturku poprzez dodawanie swojego zdania przez kolejne dziecko i nagrywanie na magnetofonie.
7. Zabawa "Prezenty dla babci i dziadka" - tworzenie zbiorów z obrazków, przeliczanie ich elementów i oznaczanie odpowiednią cyfrą.
8. Malowanie na dużych arkuszach papieru i pudłach kartonowych elementów scenografii do "naszej bajki".
9. Przedstawianie przez zespoły wybranej scenki z "naszej bajki o Czerwonym Kapturku", z wykorzystaniem rekwizytów, w połączeniu z muzyką.

VI Warunki materialne
Zdjęcia, napisy do zdjęć, magnetofon, kasety - z muzyką i czysta, obrazki z darami lasu, kartoniki z cyframi, duże arkusze papieru, pudła kartonowe, farby, pędzle, rekwizyty.

Projekt 2
1. Temat ośrodkowy:
Bajki na długie wieczory
2. Temat dzienny: Spotkanie z ulubionymi bohaterami bajek
3. Rodzaj aktywności: werbalna, muzyczna, ruchowa, matematyczna, plastyczna, dramatyczna
4. Literatura:
- dziecięca: H. Kapełuś "Księga bajek polskich"
- metodyczna: K. Pankowska "Edukacja przez dramę"

I Problemy
- Stymulowanie twórczej aktywności słownej, ruchowej, dramatycznej.
- Rozwiązywanie krzyżówek.
- Improwizowanie scenek z wybranych bajek.
- Łączenie cyfr od najmniejszej do największej.

II Zadania
- Przelicz obrazki i pokaż cyfrę najmniejszą i największą.
- Powiedz co się ukryło pod nakładkami. Z jakiej bajki jest ten obrazek?
- Pokaż ruchem - góry, lasy, rzeki, morza, postać z bajki itp.
- Przeczytaj zdanie lub nazwij obrazki i rozwiązanie (hasło) wklej do diagramu krzyżówki.
- Wybierz dla siebie strój, rekwizyt i z kolegami odegraj scenkę.
- Połącz cyfry od najmniejszej do największej i pokoloruj obrazek.
- Zilustruj ruchem, gestem, mimiką nastrój w muzyce.

III Warunki wyjściowe
W sali porozwieszane są stroje, obrazki z różnych bajek, oznaczone cyframi od 1 do 6. Nauczycielka przebrana za wróżkę zaprasza dzieci do obejrzenia zgromadzonych w sali strojów i obrazków i zastanowienie się z czym one się im kojarzą.

IV Możliwości wyboru
Dzieci wybierają sobie partnerów do zabawy, miejsce pracy i czas na wykonanie danego zadania. Wybierają także stroje, rekwizyty do zabawy.

V Przebieg działalności
1. Zabawa Zgaduj - Zgadula "Kto to jest?" - rozpoznawanie jaką postać z bajki przedstawia dziecko za pomocą ruchu.
2. Rozwiązanie zagadek obrazkowych - przeliczenie obrazków, wskazanie cyfry najmniejszej i największej, wymienienie elementów ukrytych pod nakładkami, nazwanie postaci lub bajki z której jest ilustracja.
3. Zabawa pokaż ruchem - za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami.
4. Rozwiązanie krzyżówek - odczytanie zdań lub nazwanie obrazków i ułożenie z rozsypanki literowej wyrazów, wklejenie ich do diagramu i odczytanie hasła.
5. Wybór bajki do zagrania w zespole, przebieranie się w stroje zgromadzone w sali.
6. Odgrywanie wybranej scenki z bajki.
7. Zabawa "Co się ukryło?" - łączenie cyfr od najmniejszej do największej, kolorowanie obrazka.
8. Zabawa przy muzyce tanecznej "Zaproszenie na bal".

VI Warunki materialne
Stroje, obrazki, koperty z literami do krzyżówek, diagramy, klej, magnetofon, kasety z nagraniami kartki z ukrytymi rysunkami pod cyframi, kredki, mazaki.

Projekt 3

1. Temat ośrodkowy:
Bajki na długie wieczory
2. Temat dzienny: Zabawy z cieniem
3. Rodzaj aktywności: werbalna, ruchowa, plastyczno - konstrukcyjna, dramatyczna
4. Literatura:
- dziecięca: wiersze - L. Kern "Cień", W. Chotomska "Czy to prawda?", R. Przymus "Teatrzyk cieni"
- metodyczna: I. Dudzińska, T. Fiutowska "Sto pomysłów zabaw i zajęć z Domowego Przedszkola"

I Problemy
- Poznanie zjawiska powstawania cienia i jego wykorzystania w zabawie.
- Poznanie sposobów wykonania lalek do teatrzyku cieni.
- Inspirowanie aktywności słownej, ruchowej, plastycznej, dramatycznej.

II Zadania
- Powiedz, kto się schował?
- Wytłumacz: Co to jest cień? Kiedy powstaje? Jak możemy wykorzystać go w zabawie?
- Przedstaw ruchem różne czynności przedstawione w wierszu.
- Bądź "cieniem" dla swojego kolegi.
- Przeczytaj zdanie i dokończ.
- Naśladuj głosy zwierząt. Odszukaj prawdę i fałsz.
- Zaprojektuj i wykonaj lalkę do teatrzyku cieni.

III Warunki wyjściowe
W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, dzieci obserwowały cienie rzucane przez różne obiekty (drzewa, domki). Dzieci wchodzą do sali, w której zasłonięte są okna, a pod ścianą stoi ekran odpowiednio oświetlony.

IV Możliwości wyboru
Dzieci mają możliwość swobodnego wyboru materiałów do pracy plastycznej, czasu na wykonanie zadania, partnera do zabawy i pracy.

V Przebieg działalności
1. Zabawa "Kto się schował?" - jedno dziecko chowa się za ekranem, a pozostałe odgadują kto to jest.
2. Wysłuchanie wiersza L. Kerna "Cień" - omówienie jego treści. Wyjaśnienie zjawiska powstawania cienia przez dzieci i nauczycielkę. Jak można bawić się cieniem?
3. Ilustracja treści wiersza przez dzieci na ekranie, pokaz rzutów piłką, lizania lodów, itp.
4. Zabawa "Ty i twój cień" - naśladowanie ruchów kolegi.
5. Zabawa "Dokończ zdanie" - Gdy się nudzę, to... Czuję się szczęśliwy, gdy..., Jest mi smutno, gdy... (dzieci samodzielnie czytają zdania).
6. Oglądanie w teatrzyku cieni inscenizacji wiersza "Czy to prawda?", rozpoznawanie sylwet zwierząt, naśladowanie ich głosów (ćw. ortofoniczne), szukanie fałszu i prawdy.
7. Zabawa ruchowa "Czarodziej i wróżka" (odmiana berka).
8. Czarodziejskie zwierzęta - poprzez umiejętne składanie rąk "wyczarowywanie" na ścianie różnych zwierząt - ptaka, zająca, wilka itp.
9. Wysłuchanie wiersza R. Przymusa pt. "Teatrzyk cieni". Wykonanie lalek do teatrzyku cieni według własnych pomysłów, z różnych materiałów.
10. Odgrywanie scenek lalkami przez siebie wykonanymi.

VI Warunki materialne
Ekran, lampa, sylwety zwierząt, materiały plastyczne, nożyczki, patyczki, taśma klejąca, koperty i kartki z wypisanymi zdaniami o różnym stopniu trudności.

Projekt 4

1. Temat ośrodkowy:
Bajki na długie wieczory
2. Temat dzienny: Lalki w teatrze
3. Rodzaj aktywności: werbalna, plastyczno - konstrukcyjna, muzyczna, ruchowa, dramatyczna
4. Literatura:
- metodyczna: R. Nowicka "Zaczarowany świat teatru lalek" "Wychowanie w Przedszkolu" 1999

I Problemy
- Poznanie różnego rodzaju lalek teatralnych i wykorzystanie ich w zabawie.
- Poznanie znaczenia słowa dialog.
- Stymulowanie aktywności słownej, plastycznej, muzycznej, dramatycznej.

II Zadania
- Rozwiąż zagadkę, spróbuj ułożyć swoją o teatrze.
- Opowiedz co ciekawego zobaczyłeś na wystawie lalek. Które lalki najbardziej podobały się tobie i dlaczego?
- Dokonaj syntezy i analizy fonemowej z utrudnieniami nazw lalek.
- Powiedz co według ciebie znajduje się w paczce. Uważnie słuchaj wypowiedzi innych.
- Nazwij lalki "śpiewająco" i przedstaw sposób ich poruszania.
- Porozmawiaj z kolegą na dowolny temat wykorzystując do tego lalki.
- Pokaż gestem, ruchem poruszanie się lalek teatralnych.
- Zaprojektuj i wykonaj według własnego pomysłu lalkę.

III Warunki wyjściowe
Dzieci obejrzały wystawę lalek teatralnych w teatrze. Do sali wchodzi inna nauczycielka z dużą paczką, którą zostawia dzieciom.

IV Możliwości wyboru
Dzieci mogą wybrać miejsce i czas do pracy indywidualnej lub z partnerem, dowolną lalkę do zabawy, różne materiały tzw. "nieużytki" do wykonania lalki.

V Przebieg działalności
1. Nauczycielka lub wybrane dziecko czyta zagadkę:
Choć nieżywe - ale żyją. Widzowie im brawa biją.
Występują w teatrze. Chętnie na nie patrzę.
- Ułożenie swojej zagadki przez chętne dzieci.
2. Dzielenie się swoimi wrażeniami z wystawy lalek.
3. Przypomnienie nazw obejrzanych lalek na wystawie przez syntezę i analizę fonemową z utrudnieniami - klaskaniem, tupaniem (p-a-c-y-n-k-a, m-a-r-i-o-n-e-t-k-a).
4. Zgadnij "co jest w paczce?" - podawanie własnych propozycji.
5. Zabawa pt. "Muzyczna paczka" rozpakowywanie paczki gdy cichnie muzyka - wyjęcie różnych lalek teatralnych - wyśpiewanie nazwy lalki. Pokazanie przez dzieci różnych sposobów wprawiania lalek w ruch.
6. Wybranie dowolnej lalki i prowadzenie rozmowy (dialogu) z kolegą. Wytłumaczenie znaczenia słowa dialog.
7. Pokazanie za pomocą ruchu, gestu poruszania się lalek teatralnych.
8. Wybranie różnych materiałów "nieużytków", starych rękawic, guzików itp. do wykonania swojej lalki.
9. Zabawy własnymi lalkami w teatrzyk kukiełkowy z wykorzystaniem parawanów, stolików odpowiednio ustawionych.

VI Warunki materialne

Różne lalki teatralne, tekst zagadki, parawany, "nieużytki" - plastikowe butelki, taśma klejąca, papier samoprzylepny, rękawice, guziki.

Projekt 5

1. Temat ośrodkowy:
Bajki na długie wieczory
2. Temat dzienny: Takie dziwne słowa
3. Rodzaj aktywności: werbalna, muzyczna, ruchowa, plastyczna, dramatyczna
4. Literatura:
- metodyczna: E. Słodownik-Rycaj "Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka"
- dziecięca: opowiadanie "Takie dziwne słowa" i "Kury" I. Landau

I Problemy:
- Stymulowanie aktywności słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, dramatycznej.
- Przedstawianie za pomocą mimiki, gestu różnych emocji.
- Zrozumienie prawidłowego przebiegu procesu komunikowania się.

II Zadania
- Opowiedz na czym polegało nieporozumienie między Anią i mamą? Dlaczego nie mogły się porozumieć?
- Opowiedz czy byłeś świadkiem podobnego nieporozumienia między innymi ludźmi.
- O czym należy pamiętać, aby być dobrze rozumianym? W jakim zawodzie szczególnie ważna jest wyraźna wymowa?
- Odegraj scenkę pantomimiczną "Nieporozumienie"
- Zaśpiewaj piosenkę pt. "Panie Janie" cicho-głośno, wolno-szybko, grubo-cienko. Imiona znanych postaci z bajek.
- Przedstaw za pomocą mimiki, gestu - złość, radość, smutek, płacz, szczęście, lęk, zabawy dzieci na śniegu i latem.
- Zagraj wybraną przez twój zespół scenkę z dowolnej bajki.
- Namaluj różną techniką ilustrację do ulubionej bajki.

III Warunki wyjściowe
Nauczycielka prosi dzieci o wysłuchanie opowiadania "Kury" i wyjaśnienie na czym polegało nieporozumienie.

IV Możliwości wyboru
Dzieci mają możliwość wyboru partnera do zabawy, miejsca i czasu do pracy indywidualnej, rekwizytu i kukiełki, przyborów i materiałów do malowania.

V Przebieg działalności
1. Nauczycielka czyta opowiadanie "Takie dziwne słowa".
2. Rozmowa na temat przeczytanego utworu i wyjaśnienie powodu nieporozumienia.
3. Podanie przykładów podobnych sytuacji. Podanie czynników warunkujących rozumienie mowy, zawodów gdzie wyraźna mowa jest szczególnie ważna.
4. Etiuda pantomimiczna "Nieporozumienie".
5. Śpiewanie piosenki "Panie Janie" cicho-głośno, wolno-szybko, grubo-cienko. Wybieranie imion znanych postaci z bajek, które można zaśpiewać w rytmie tej piosenki.
6. Pokaz mimiką, gestem różne emocje tj. smutek, radość, lęk, szczęście, odwagę, zabawy zimą i latem.
7. Zabawa ruchowa "Czarodziej i wróżka" (odmiana berka).
8. Wybieranie rekwizytów, kukiełek do odegrania różnych scenek z bajek.
9. Improwizacja ruchowa "Bal w teatrze" przy muzyce.
10. Malowanie ilustracji różnymi technikami do ulubionej bajki.

VI Warunki materialne
Rekwizyty, kukiełki, parawany, farby plakatowe, akwarele, kredki, pędzle, gąbki, kaseta z muzyką walca, menueta.
 

Opracowanie: Elżbieta Sławska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6582


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.