Katalog

Danuta Walczak
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Dzień Dziecka i Sportu

- n +

Dzień dziecka i sportu klasy I - III

Scenariusz uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej nr.7 w Zielonej Górze

1 czerwca 2005r.

W festynie biorą udział wszystkie klasy I - III. Będą one rywalizowały na swoich poziomach w poszczególnych konkurencjach sportowych, umysłowych i zręcznościowych. Klasy, które zwyciężą na swoim poziomie oprócz dyplomów i cukierków otrzymają nagrodę pieniężną ufundowaną przez p. Dyrektor na wyjście klasowe z wychowawcą na lody. Uwaga: założeniem festynu jest masowość. Każdy uczeń z danej klasy musi wziąć udział przynajmniej w jednej konkurencji. Ponadto do rywalizacji w ostatniej konkurencji zostaną włączeni wychowawcy, prosimy więc o odpowiednie stroje - najlepiej sportowe. Zadaniem wychowawców jest wyznaczenie uczniów do każdej konkurencji oraz sprawowanie opieki nad klasą podczas trwania turnieju.

Program minutowy Dnia Dziecka

Klasy III
8.00 - 9.00 sala gimnastyczna
9.00 - zajęcia z wychowawcą

Klasy II

9. 15 - 10.15 sala gimnastyczna
10.15 - zajęcia z wychowawcą

Klasy I
10. 30 - 11.30 sala gimnastyczna
11.30 - zajęcia z wychowawcą

Wykaz poszczególnych konkurencji

Klasy I

1. Slalom z piłką siatkową i kijem hokejowym - udział bierze 5 chłopców. Zawodnicy ustawiają się na linii startu. Pierwszy z każdego rzędu trzyma kij hokejowy a przed nim leży piłka. Na sygnał biegnie prowadząc piłkę między pachołkami tam i z powrotem. Następnie przekazuje kij drugiemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy bieg.

2. Wyścig matematyczny - udział bierze 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców). Pierwszy z każdego rzędu wybiega z linii startu na metę, gdzie znajdują się zadania matematyczne. Rozwiązuje jedno z zadań i wraca na linie startu uprawniając do biegu następnego zawodnika. Ten biegnie i rozwiązuje następne zadanie. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy bieg. Za prawidłowe rozwiązanie zadań dodatkowe punkty. 4pkt. - 4 dobrze rozwiązane zadania, 3pkt. - 3 dobrze rozwiązane zadania, itd.

3. Sadzenie ziemniaków - udział bierze 5 dziewczynek. Pierwsza z rzędu wybiega niosąc w ręku 4 woreczki (ziemniaki), które "sadzi" w wyznaczonych miejscach i wraca na linię startu. Następnie wybiega druga zawodniczka, która zbiera ziemniaki itd.

4. Sztafeta wahadłowa z przekazywaniem piłki lekarskiej - udział bierze 6 zawodników (3 dziewczynki i 3 chłopców). Trzech zawodników ustawia się na linii startu, a druga trójka na przeciw na linii mety. Pierwszy z każdego rzędu trzyma w rękach piłkę z którą na sygnał biegnie do pierwszego z rzędu stojącego na mecie i oddaje mu ją a sam ustawia się na końcu. Wygrywa zespół, który najszybciej zmieni miejsce.

5. Wyścig z przekładaniem szarfy - udział bierze 6 zawodników. Na sygnał pierwsi z rzędów biegną do pachołka, na którym znajduje się szarfa, przekładają ją od góry i kładą na pachołek. Wracają na linię startu, klepią następnego zawodnika w rękę. Ten
wykonuje to samo.

6. Konkurs zagadek artystycznych - udział bierze 4 zawodników i wychowawca. Każdy zawodnik losuje zagadkę po prawidłowej odpowiedzi otrzymuje 1pkt. a wychowawca może oddać jeden rzut do kosza. Za celny rzut drużyna dostaje również 1 pkt. Czas na odpowiedź 15 sek.

Klasy II

1. Bieg z woreczkiem na głowie - udział bierze 7 dziewczynek. Pierwsze z rzędu kładą na głowie woreczek i biegną z nim slalomem na linię mety. Wracają w ten sam sposób i przekazują woreczek następnej zawodniczce.

2. Wyścig ze strzałem na bramkę - udział bierze 7 chłopców. Na sygnał pierwszy biegnie do wyznaczonego miejsca gdzie znajduje się piłka oddaje strzał na bramkę i wraca na linię startu uprawniając klepnięciem do biegu następnego zawodnika.Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy wyścig. Za celne strzały - dodatkowe punkty.

3. Sztafeta wahadłowa z rakietką badmintonową - udział bierze 6 zawodników (3 i dziewczynki i 3 chłopców).Trzech zawodników stoi na linii startu,a trzech na linii mety.Pierwszy trzyma rakietkę na której stoi lotka. Na sygnał biegnie uważając żeby lotka nie spadła do pierwszego z rzędu stojacego na mecie.Tam przekazuje mu rakietkę, a sam idzie na koniec rzędu.Wygrywa drużyna, która pierwsza zmieni miejsce.

4. Wyścig matematyczny - startuje 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców).Pierwszy z każdego rzędu biegnie na linię mety, gdzie znajdują się zadania matematyczne. Rozwiązuje jedno z zadań i wraca na linię startu uprawniając do biegu kolejnego zawodnika. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy bieg. Za prawidłowe rozwiązanie zadań dodatkowe punkty.

5. Wyścig z balonem między głową - udział bierze 8 zawodników (4 dziewczynki i 4 chłopców). Zawodnicy ustawiają się w pary i obejmują się w pasie, wkładając balon między głowy.Na sygnał biegną do mety i z powrotem przekazując balon następnej parze. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy wyścig.

6. Wyścig z rzutem woreczkami do celu - udział bierze 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców) oraz wychowawca. Na sygnał pierwszy zawodnik z woreczkiem biegnie na linię mety, gdzie stoi wychowawca i oddają mu woreczek. Ten rzuca nim do kosza.Po rzucie zawodnik wraca na linię startu i uprawnia klepnięciem następnego ucznia do biegu.Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy wyścig. Za celne rzuty dodatkowe punkty.

Klasy III

1.Slalom z piłką nożną -udział bierze 7 chłopców. Zawodnicy ustawiają się na linii startu. Na sygnał pierwszy prowadzi piłkę nogą między pachołkami tam i z powrotem.
Przekazuje piłkę następnemu zawodnikowi, który wykonuje to samo zadanie.Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy bieg.

2. Sztafeta wahadłowa z pałeczką sztafetową - udział bierze 8 zawodników (4 dziew - czynki i 4 chłopców). Czterech zawodników ustawia się na linii startu, a druga
czwórka na przeciw na linii mety.Pierwszy z każdego rzędu stojącego na linii startu trzymając pałeczkę sztafetową biegnie do pierwszego z rzędu stojącego na mecie.
Oddaje mu pałeczkę, którą ten z kolei zanosi do stojącego na linii startu itd. Wygrywa zespół, który najszybciej zmieni miejsca.

3.Bieg z ubieraniem i rozbieraniem - udział bierze 6 dziewczynek. Na sygnał pierwsza osoba ubiera koszulkę, biegnie w kierunku pachołka, tam ją ściąga i kładzie na linii mety. Wraca na start, uprawnia klepnięciem następną zawodniczkę do wyścigu. Ta biegnie do pachołka, ubiera koszulkę wraca na linię startu ściąga ją i przekazuje koleżance, która ubiera koszulkę biegnie do pachołka i ją ściąga.

4. Wyścig "krzyżówkowiczów" - udział bierze 14 zawodników (7 dziewczynek i 7 chłopców). Zawodnicy ustawieni na linii startu. Na sygnał pierwszy biegnie do mety, gdzie znajduje się krzyżówka, rozwiązuje jedno hasło i wraca na start. Następnie biegnie drugi zawodnik i rozwiązuje kolejne hasło itd. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy wyścig.

5. Wyścig "plastyków" - udział bierze 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców). Na dany znak pierwszy zawodnik biegnie do mety. Tam musi uzupełnić pustą plamę
kolorem, który powstanie po zmieszaniu podanych farb. Następni wykonują to samo.

6. Przebij balon - udział bierze wychowawca i 2 uczniów (1 dziewczynka i 1 chłopiec). Uczniowie ustawieni na linii startu a wychowawca na linii mety.Na sygnał pierwszy zawodnik z balonem w ręku biegnie do mety tam daje balon wychowawcy.Ten nadmuchuje balon i oddaje uczniowi, który siada na niego żeby pękł.Kiedy balon pęknie wraca na linię startu i drugi zawodnik wykonuje to samo.

Zagadki artystyczne dla klasy I

1. Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. Zależy mu na tym, żeby go uderzyć. Stuknę go czasem, zagra pod palcami. Dziękuje mi basem, gdy stukam pałkami. Odp. bębenek.
2. Mały i cienki, cienkim też głosem brzęczy piosenki pod twoim nosem. Odp. Flet
3. Ma trzy nogi - nie do biegania. Ma klawisze - nie do pisania. Ma pedały - ale nie do gazu. Gdy zagra - poznasz go od razu. Odp.fortepian.
4. Zrobione są z drewna. Cztery struny mają. Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają. Odp. skrzypce.
5. Może być w muzyka dłoniach, albo należeć do słonia. Odp. Trąba.
6. Na pięciu wąskich liniach, dużo różnych czarnych znaków. W nich zaklęta melodyjka dla muzyków i śpiewaków. Odp. nuty.
7. Choć jej nie widzisz, ale ją słyszysz. Żołnierzowi w marszu często towarzyszy. Odp. piosenka
8. Kto to jest? Odgadnie każde dziecko! Stoi przed orkiestrą. Wywija pałeczką. Odp. dyrygent.
9. Ma miech, ale nie kowalski. Ładnie zabrzmi na niej walczyk. Z prawej strony ma przyciski, z lewej strony ma guziki. Odp. harmonia.
10. Na palecie się rozsiadły, kolorami tęczy błyszczą. Gdy użyjesz pędzla, wody, namalujesz nimi wszystko. Odp. farby.
11. Nie ciasto, nie glina, a lepiona w dłoniach może się zmienić w psa, dom albo konia. Odp. plastelina.
12. Różnobarwni tancerze tańczą po papierze. Obcasiki ostre mają. Na pewno wszyscy ich znają. Odp. kredki.
13. W środku cienki pręcik - po papierze wciąż się kręci. W drewnianym płaszczyku stawia kresek bez liku. Odp. ołówek.
14. Mam czuprynę "na jeża", jestem gruby lub cienki. Kiedy chcesz coś namalować, bierzesz mnie do ręki. Odp. pędzel.
15. Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. Często w teatrze lub w filmie gra.Odp. aktor.
16. Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę? Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam bajkę oglądać będę. Odp. teatr.

Zadania do wyścigu matematycznego
Klasa I

1. 20 + 3 - 10
2. 10 - 5 + 15
3. 13 + 10 - 13
4. 20 - 7 + 2

Zadania do wyścigu matematycznego
Klasa II

1. 40 + 5 - 10
2. 35 + 9 - 6
3. 42 - 12 + 11
4. 50 - 15 + 5
 

Opracowanie: Danuta Walczak

Wyświetleń: 10901


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.