Katalog

Anna Szostakiewicz
Filozofia i etyka, Konkursy

Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju

- n +

Konkurs "Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju"

.............................
Imię i Nazwisko, klasa

1. Podaj imię i nazwisko słynnego polskiego poety, który wiele lat wcześniej w swoim utworze przepowiedział słowiańskiego papieża.
"Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon
Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron"

....................................................................................
2. Co oznaczają słowa: "HABEMUS PAPAM" ?
........................................................................................
3. Jak nazywa się osobisty sekretarz Jana Pawła II?
.......................................................................................
4. W jakim dniu w Bazylice św. Piotra w Rzymie Namiestnik Chrystusa zajmuje miejsce w konfesjonale i spowiada kilkanaście osób?
........................................................................................
5. Podaj tytuł encykliki, którą Ojciec Święty ogłosił na 25 lecie pontyfikatu.
.......................................................................................
6. Uzupełnij słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas I Pielgrzymki do Polski:
Niech zstąpi....................! I odnowi .........................!

7. Na początku 25 roku pontyfikatu Ojciec Św. ogłosił (październik 2002 - październik 2003) - Rokiem .................................... .........................

8. Podaj datę i miejsce urodzin Karola Wojtyły. ......................................

9. W którym roku K. Wojtyła przyjmuje sakrę biskupią?
.......................................................................................
10. Co znajduje się na herbie papieża Jana Pawła II?
........................................................................................
........................................................................................
11. Podaj datę i miejsce zamachu na Ojca Świętego, oraz imię terrorysty.
........................................................................................
........................................................................................
12. Kiedy (podaj datę i nazwę święta) Jan Paweł II zawierzył Maryi cały świat?
........................................................................................
........................................................................................
13. W którym roku Ojciec Święty odwiedził Ziemię Świętą?
........................................................................................
14. Jakie zmiany dokonały się po wizycie Ojca Św. na Kubie?
Jakimi słowami Jan Paweł II powitał "Czarną Madonnę" w I pielgrzymce do Polski?
........................................................................................
15. Podaj datę pobytu Ojca Św. w Siedlcach i hasło tej Pielgrzymki ....................................................................................
16. Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Św. dokonał poświęcenia konsekracji świątyni (podaj pełną nazwę sanktuarium i miejsce gdzie znajduje się ).
........................................................................................
........................................................................................
18. Kiedy Ojciec Św. rozpoczął obchody Wielkiego Jubileuszu 2000 (podaj pełną datę i co otworzył Ojciec Święty)?.
..........................................................................................
.....................................................................................

19. Podaj tytuł encykliki Jana Pawła II w, której mowa jest o nienaruszalności życia ludzkiego..........................................................................
20. W jaki sposób Ojciec Święty zwraca się do młodzieży? (jakich określeń używa )
........................................................................................
........................................................................................
21. Kiedy i gdzie odbył się Pierwszy Światowy Dzień Chorego?
........................................................................................
22. Podaj tytuł encykliki, w której Jan Paweł II napisał: "nie ma sprzeczności między wiedzą naukową, a wiedzą pochodzącą z Objawienia".
........................................................................................
23. Była wielką świętą naszych czasów, najbardziej znaną i podziwianą kobietą we współczesnym świecie.
19 października 2003 r. Jan Paweł II ogłosi błogosławioną. O kim mowa? ....................................................................

24. Jaka jest ulubiona modlitwa Jana Pawła II? ........................................

25. Podczas I pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II wypowiedział słowa "Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci" - gdzie zostały wypowiedziane te słowa? ........................................................

26. Za pontyfikatu Papieża - Polaka liczba katolików na całym świecie wzrosła o koło 300 mln. (zakreśl odpowiedź). TAK NIE

27. Podaj hasło ostatnie pielgrzymki do Ojczyzny? ...................................................................................

28. Gdzie padł rekord zgromadzonych wiernych na Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Świętego ?....................................................................

29. Co oznaczają słowa: "Totus Tuus" ................................................

30. Podaj pełną datę uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II .................

31. Gdzie i kto wypowiedział słowa: "Karolu, Matka Boża odda Ci władzę nad Kościołem" ......................................................................

32. Kiedy i gdzie odbył się Pierwszy Światowy Dzień Modlitw o Pokój? ..................................................................................

33. Kiedy Obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju ?..................................

34. W....... roku Ojciec Święty odwiedził bośniackie miasto Banja Lukę. Apelował do narodów bałkańskich o ...........................................................
..................................................................................

35. Wymień trzy utwory Karola Wojtyły. ....................................................................................

36. ....................................................................................

37. Wymień 5 błogosławionych lub świętych Polaków wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 

Opracowanie: Anna Szostakiewicz

Wyświetleń: 1882


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.