Katalog

Beata Legut
Język polski, Scenariusze

"Czy Szymka należy ukarać?" - scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V z zastosowaniem metod aktywnych

- n +

"Zróbcie teraz ze mną co chcecie..." - próbujemy podjąć decyzję w sprawie Szymka

SCENARIUSZ LEKCJI J.POLSKIEGO W KL.V Z ZASTOSOWANIEM METOD AKTYWNYCH

/ jest to część dwugodzinnych zajęć poświęconych fr. powieści E. Niziurskiego " Bąbel i Syfon na tropie" pt. "Święty Mikołaj". Wcześniej dzieci zapoznały się z tekstem fragmentu.

STRESZCZENIE: Grupa chłopców udaje się z ramienia szkoły w strojach świętych Mikołajów do przedszkola, aby rozdać maluchom prezenty. Rozżalone dzieci odnajdują w swych paczkach puszki, makulaturę, kamienie. Skonsternowani Bąbel i Syfon postanawiają wytropić sprawcę zamiany. Jednocześnie kilkoro dzieci z ubogich osiedlowych rodzin chwali się, że zostały obdarowane pięknymi prezentami...zgodnymi z listą tych dla przedszkola. Do-
padłszy złodzieja, bohaterowie rozpoznają w nim Szymka z ich klasy. Tłumaczy on, że chciał sprawić radość tym maluchom, o których nikt nigdy nie pamięta. Poznajemy jego racje, ale i argumenty kolegów, którzy nie wiedzą do końca, co mają myśleć.../

CELE OPERACYJNE: Po skończonych zajęciach uczeń:

POTRAFI:
- zająć stanowisko w danej sprawie biorąc pod uwagę motywy postępowania bohatera
- dobrać argumenty uzasadniające stanowisko
- argumentować rzeczowo, konkretnie, poprawnie językowo
- stosować zwroty: rozpoczynające prezentację własnego zdania, wypowiedzenie zdania przeciwnego do stanowiska przedmówcy, popierającego sąd przedmówcy
- współredagować notatkę z lekcji, zawiadomienie

ZNA: zwroty wypunktowane poprzednio

METODY: symulacja, debata oxfordzka, praca z drzewem decyzyjnym

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
: - 2 stroje św. Mikołaja, wypchany worek a w nim paczka z pogniecionymi gazetami, paczka z ładną zabawką, plansze: "UKARAĆ", "WYBACZYĆ", "NIE WIEM", kserokopie drzewa decyzyjnego dla każdego ucznia, plansza z dużym schematem drzewa decyzyjnego, plansza ze zwrotami rozpoczynającymi głos w dyskusji, fotel ze strojem św. Mikołaja i naklejonym na oparciu dużym pytajnikiem, gong, plansza z napisem "ZAWIADOMIENIE", markery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
/ uczniowie siedzą na materacach gimnastycznych; chwilę wcześniej wysłuchali tekstu, układ ławek- jak do debaty oxfordzkiej, na tablicy wywieszone plansze ze zwrotami potrzebnymi w dyskusji/
1. Symulacja: konkretyzujemy z pomocą kostiumów i rekwizytów, ale tylko ruchem, gestem, mimiką/ z naciskiem na ekspresję uczuć/:
a) oskarżający Szymka fragment: moment wręczenia przedszkolakowi "oszukanego" prezentu
b) przemawiający za Szymkiem fragment: radość ubogiego dziecka z otrzymanej zabawki.
Widzowie nazywają po każdej prezentacji uczucia wyrażane przez postacie, w tym- w
I scence- św. Mikołaja.
2. Rozdanie schematów drzew decyzyjnych. Wywieszenie powiększenia schematu.
3. Ustalenie problemu. Sprecyzowanie możliwych rozwiązań/ ukarać, wybaczyć/.
4. Wpisanie ustaleń w drzewa decyzyjne.
5. Przygotowanie do debaty: -opatrzenie rzędów kartonikami z określeniem opcji a
materacy- napisem "nie wiem"
- instruktaż: wyjaśnienie zasad debaty, roli nauczyciela-
moderatora, przypomnienie zasad kulturalnej i konstru-
ktywnej dyskusji, objaśnienie procedury przesiadania się.
- zajęcie przez uczniów miejsc zgodnie z wybraną opcją
- "wejście w rolę" - ustalenie, jakim ciałem decyzyjnym
jesteśmy np. Samorządem Uczniowskim, sądem kole-
żeńskim, wagi naszych obrad/ dyrektor szkoły obiecał
przyjęcie werdyktu młodzieży/

6. Debata / 30 min./, w tym 2 przerwy na przesiadanie się i 1- na ostateczne zajęcie miejsca.
7. Sformułowanie stanowiska grupy: stanowisko większości klasy. Zaznaczenie kolorem na drzewach decyzyjnych wypracowanego "werdyktu". Uszczegółowienie werdyktu/ np. jeśli uchwalono brak kary, ale jakieś zadośćuczynienie przedszkolakom, to jakie/.
8. Sporządzenie notatki z lekcji: zwięzły zapis stanowiska klasy w formie zawiadomienia kierowanego do Szymka / na planszy i z tyłu arkusza z drzewem decyzyjnym/
9. Praca domowa: zapisać na schemacie drzewa decyzyjnego możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje podjętej przez nas decyzji. Wypełnić tło arkusza z drzewem takim kolorem, jaki najlepiej oddaje nasze wrażenia po lekcji.
10. Ewaluacja: jakie umiejętności ćwiczyliśmy na zajęciach/ sztuka dyskusji, redagowania zawiadomienia/.
11. Podziękowanie uczniom za wspólna pracę, przyznanie "aktywności" uczniom szczególnie zaangażowanym w zajęcia.

 

Opracowanie: mgr Beata Legut
nauczyciel ZSO 11 w Sosnowcu

Wyświetleń: 3100


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.