Katalog

Ola Bednarska
Język polski, Sprawdziany i testy

"Wędrówka do Ziemi Obiecanej" - test sprawdzający znajomość przeczytanego tekstu dla klasy II gimnazjum

- n +

Test sprawdzający znajomość przeczytanego tekstu "Wędrówka do Ziemi Obiecanej"; Klasa II gimnazjum; Przedmiot - j. polski;

Czas - 8 - 10 minut; DATA...................
Imię i nazwisko..........................................................................
nr z dziennika..........
1. Co faraon kazał zrobić z nowo narodzonymi chłopcami izraelskimi?
a. Oddać na ofiarę bogom
b. Spalić
c. Wrzucić do rzeki

2. W jaki sposób jedna z Izraelskich kobiet uchroniła swego syna przed śmiercią?
a. Oddała wędrownym kupcom
b. Ukryła go w koszu pośród sitowia
c. Oddała go córce faraona

3. Jakie imię nadała córka faraona chłopcu? ......................................

4. Kto objawił się Mojżeszowi w płomieniu ognia w środku krzewu? ...........................................

5. Jaką misję powierzył Jahwe Mojżeszowi?
a. Aby poszedł do świętego miasta Mekki
b. Aby poszedł do faraona, i wprowadził lud Izraela do Egiptu
c. Aby poszedł do faraona, i wyprowadził synów Izraela z Egiptu

6. Ile plag sprowadził na Egipcjan Jahwe?...............................

7. Wymień trzy plagi, jakie Jahwe sprowadził na Egipt?
................................................................ ................................

8. Co spadło z nieba, gdy Izraelici przemierzali pustynię i zabrakło im jedzenia?
............................................ i .............................................

9. Na jaką górę wstąpił Mojżesz?......................................

10. Co otrzymał Mojżesz na wspomnianej górze?
................................................................

11. Czy lud Izraelski dotarł do Ziemi Obiecanej?
a) Tak
b) Nie

12. Czy Mojżesz dotarł do Ziemi Obiecanej?
a) Tak
b) Nie

Test sprawdzający znajomość przeczytanego tekstu "Wygnanie z Raju. Upadek pierwszych rodziców"; Klasa II gimnazjum; Przedmiot - j. polski;
Czas - 8 -10 minut; DATA...................
Imię i nazwisko..........................................................................
nr z dziennika..........

1. Z jakiego drzewa Adam i Ewa zerwali jabłko?
...............................................

2. Kto zerwał jabłko z drzewa, Ewa czy Adam?..............................

3. Czyją matka stała się Ewa?
.............................................................

4. Jak Bóg ukarał węża?
a) "na brzuchu będziesz się czołgał i potępiony będziesz na wieki"
b) "na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia"
c) "na brzuchu będziesz się czołgał, aż do skończenia świata"
5. Jak Bóg ukarał Ewę?
a) "Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe myśli, on będzie panował nad tobą"
b) "Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on będzie panował nad tobą"
c) "Ku twemu mężowi będziesz lgnęła, on będzie panował nad tobą"
d)
6. Jak Bóg ukarał Adama?
a) "W pocie oblicza twego będziesz tedy musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!"
b) "Zsyłam cię na Ziemię, idź i nie grzesz więcej"
c) "Obarczę cię wielkim trudem brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci"

7. Co Bóg sporządził dla Adama i Ewy zanim ich wygnał z Raju? .............................................................................

8.Kogo Jahwe postawił przed ogrodem Eden?.................
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 6927


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.