Katalog

Izabela Białek
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Układy kroków na zaliczenie z aerobiku

- n +

Zaliczenie z aerobiku

Opracowane układy kroków na poszczególne oceny
UKŁAD KROKÓW DO MUZYKI

Rok pierwszy

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń powtarza z nauczycielem 1 układ

1 układ
Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x
2) krok double (2 kroki do boku) - 2x
3) krok step touch (krok do boku) - 4x
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA DOSTATECZNA

1 układ
Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x
2) krok double (2 kroki do boku) - 2x
3) krok step touch (krok do boku) - 4x
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA DOBRA
POŁĄCZENIE DWÓCH UKŁADÓW

1 układ
Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x
2) krok double (2 kroki do boku) - 2x
3) krok step touch (krok do boku) - 4x
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

2 układ
Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x
2) krok grape vine (2 kroki skrzyżne do boku) - 2x
3) krok V - step - 2x
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA BARDZO DOBRA

POŁĄCZENIE DWÓCH UKŁADÓW Z PRACĄ RAMION

1 układ

Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x, RR luźno przód i tył
2) krok double (2 kroki do boku) - 2x, RR barki - bok
3) krok step touch (krok do boku) - 4x, RR luźno przód i tył
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

2 układ
Prawa strona
1) krok step touch (krok do boku) - 4x, RR luźno przód i tył
2) krok grape vine (2 kroki skrzyżne do boku) - 2x, RR barki - bok
3) krok V - step - 2x, ręka prosta po skosie w górę prawa, lewa prawa na biodro i lewa na biodro
4) 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA CELUJĄCA

Otrzymuje uczennica wykonująca bardzo dobrze układ pod względem tech-nicznym.

Przy ocenie brane są pod uwagę:
- wykonywanie ćwiczeń w rytm muzyki,
- kolejność ćwiczeń,
- koordynację pracy ramion i nóg.

LEGENDA
RR - ramiona,
1), 2), 3), 4), rozliczamy na osiem

Opracowała: Izabela Białek
nauczyciel wychowania fizycznego

UKŁAD KROKÓW DO MUZYKI

Rok drugi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń powtarza z nauczycielem 1 układ

OCENA DOSTATECZNA
(1 układ bez pracy ramion)

UKŁAD 1
Prawa strona
1. krok grape vine (krok skrzyżny do boku) - 2x,
2. kwadrat (krok dostawny po kwadracie, 4 kroki) - 1x,
3. 4 kroki w przód z uniesieniem kolana w górę i 4 kroki w tył,
4. 4 kolana.
Wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA DOBRA
(2 układy bez pracy ramion)

UKŁAD 1
Prawa strona
1. krok grape vine (krok skrzyżny do boku) - 2x,
2. kwadrat (krok dostawny po kwadracie, 4 kroki) - 1x,
3. 4 kroki w przód z uniesieniem kolana w górę i 4 kroki w tył,
4. 4 kolana.
Wszystko to samo w lewą stronę.

UKŁAD 2
Prawa strona
1. Step touch po skosie w przód - 4x
2. Krok cha - cha - cha po skosie w tył - 4x,
3. Krok mambo - 2x,
4. 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA BARDZO DOBRA
(2 układy z pracą ramion)

UKŁAD 1
Prawa strona
1. krok grape vine (krok skrzyżny do boku) - 2x, krążenie pro-stej ręki w prawo 2x,
2. kwadrat (krok dostawny po kwadracie, 4 kroki) - 1x, RR w górę,
3. 4 kroki w przód z uniesieniem kolana w górę i 4 kroki w tył, wyrzut RR w górę przy uniesieniu kolana,
4. 4 kolana.
Wszystko to samo w lewą stronę.

UKŁAD 2
Prawa strona
1. Step touch po skosie w przód - 4x, krążenia barków na prze-mian w tył,
2. Krok cha - cha - cha po skosie w tył - 4x, RR od barków w bok,
3. Krok mambo - 2x, RR skrzyżowane półokrągłe w górze i w dole,
4. 4 kolana.
Wykonujemy wszystko to samo w lewą stronę.

OCENA CELUJĄCA

Otrzymuje uczennica wykonująca bardzo dobrze układ pod względem tech-nicznym.

Przy ocenie brane są pod uwagę:
- wykonywanie ćwiczeń w rytm muzyki,
- kolejność ćwiczeń,
- koordynację pracy ramion i nóg.


LEGENDA
RR - ramiona,
1), 2), 3), 4), rozliczamy na osiem

 

Opracowanie: Izabela Białek
nauczyciel wychowania fizycznego

Wyświetleń: 17909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.