Katalog

Jadwiga Kosarzycka
Informatyka, Konkursy

Szkolny konkurs informatyczny

- n +

Szkolny konkurs informatyczny

...............................................
imię i nazwisko ucznia, klasa, data

Podkreśl prawidłową odpowiedź.

1. Skrót klawiaturowy Ctrl + A znaczy
a) WKLEJ
b) USUŃ
c) ZAZNACZ WSZYSTKO

2. Które zdanie jest prawdziwe?
a) mysz to urządzenie wyjściowe
b) klawiatura to urządzenie wejściowe
c) monitor to urządzenie wejściowe

3. Skrót klawiaturowy Ctrl + S znaczy
a) WKLEJ
b) ZAPISZ
c) USUŃ

4. Płyty CD-ROM to rodzaj pamięci:
a) operacyjnej niewielkich rozmiarów
b) wewnętrznej komputera
c) zewnętrznej komputera

5. Polecenia WKLEJ szukamy w MENU:
a) OBRAZ
b) EDYCJA
c) WIDOK

6. Aby ustawić właściwą wielkość kartki klikamy na MENU
a) OBRAZ
b) EDYCJA
c) WIDOK

7. Pamięć zewnętrzna komputera służy do:
a) zapisywania informacji o działającym w danej chwili programie
b) wysyłania e-maili
c) przechowywania danych i programów poza komputerem

8. Jedną z wielu przeglądarek internetowych jest
a) Power Point
b) Internet Explorer
c) Outlook Express

9. Program do tworzenia baz danych to:
a) Excel
b) Publisher
c) Access

10. Podczas formatowania dyskietki
a) Odzyskujemy dane na niej zawarte
b) Tracimy dane na niej zawarte
c) Nic się nie dzieje

11. Jaka jest różnica pomiędzy płytą CD-R a płytą CD-RW?
......................................................................................
......................................................................................

12. Kupiłeś sobie nowy zestaw komputerowy. Jak myślisz, w jakie oprogramowanie powinien być wyposażony i dlaczego? Wyjaśnij, do jakich celów będziesz wykorzystywał swój komputer?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

13. Wyjaśnij, dlaczego ważne jest to, ażeby mieć aktualną bazę danych o wirusach komputerowych.

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

14. Wyjaśnij, co znaczy być
online -.................................................................................

offline -..............................................................................

15. Co to jest partycja?
.............................................................................................
.............................................................................................

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - PRZY KOMPUTERZE
1. Utwórz na Pulpicie nowy folder o nazwie: Imię Nazwisko (swoje)
2. W edytorze grafiki wykonaj poniższy rysunek.

3. Zapisz plik do folderu utworzonego w punkcie 1 pod nazwą Rysunek... (zamiast kropek wpisz swoje imię, np. Rysunek Marcina), dopasuj wielkość kartki do wielkości swojego rysunku.
4. Przepisz poniższy tekst, zastosuj właściwą wielkość i styl czcionki:

"DWIE PIŁKI"

Kiedyś piła z małą piłką rozmawiała tak:

- Ty tniesz wolno, a ja szybko.
I to jeszcze jak!
Ja mam ostre, mocne zęby.
Mogę ścinać wielkie dęby,
a ty nie masz takiej siły,
jaką mają duże piły.

- Moja droga, to pomyłka!
- odpowiada mała piłka.

Michał Zaremba i...... (zamiast kropek wpisz swoje imię i nazwisko)

Formatowanie:
Tytuł - Arial Black, 16 pkt, B
Tekst - Times News Roman, 14 pkt
Autor - Tahoma, 12 pkt, kursywa

5. Zapisz tekst do folderu utworzonego w punkcie 1 pod nazwą Tekst... (zamiast kropek wpisz swoje imię, np. tekst Doroty), pod tekstem wklej rysunek z piłką, zapisz zmiany.
6. Skopiuj plik tekstowy na dyskietkę, wydrukuj, a następnie wydruk dołącz do kartki konkursowej.
 

Opracowanie: Jadwiga Kosarzycka, nauczycielka nauczania zintegrowanego i informatyki w Szkole Podstawowej w Niechłoninie, czerwiec 2005r

Wyświetleń: 5267


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.