Katalog

Tomasz Komenda
Język polski, Program nauczania

Nowe sposoby nauczania ortografii w oparciu o technologię komputerową.

- n +

Do podstawowych zadań dydaktycznych współczesnej szkoły należy wdrożenie uczniów do opanowania poprawnej pisowni. Nic bowiem bardziej nie ośmiesza człowieka w późniejszym życiu, nie obniża jego wartości jak popełnianie prostych błędów ortograficznych i językowych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nauczanie ortografii jest procesem żmudnym i wymaga wysiłku nie tylko ze strony nauczyciela, ale przede wszystkim ucznia. Monotonia dotychczasowych sposobów nauczania ortografii powoduje, że wiele dzieci z małym zaangażowaniem przystępuje do wykonywania czynności, mających na celu wyrobienie nawyku poprawnej pisowni. Obecnie w sukurs nauczycielowi przychodzi technologia komputerowa, która jest dziedziną atrakcyjną dla młodych pokoleń. Myślę, że najwyższy czas, by zaistniała ona w szkole nie tylko na lekcjach informatyki, ale i języka polskiego.

Celem niniejszego programu jest uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego nauczania ortografii poprzez wykorzystanie technologii informatycznej, co pozwoli na przyswojenie przez ucznia obszernego materiału słownikowego, który ma być bezbłędnie zapisywany przy wykorzystaniu mechanizmów pamięci ortograficznej. Zaletą powyższego programu wydaje się fakt, że może być on wdrażany na każdym poziomie edukacji starszych klas szkoły podstawowej bądź gimnazjum. W gestii nauczyciela bowiem pozostaje dobór stopnia trudności realizowanych zagadnień.

Zagadnienie Sposób relizacji
I . Pisownia wyrazów motywowanych tj. opartych na wyrażnie sprecyzowanych przepisach ortograficznych. 1. Tworzenie wierszyków ilustrujących reguły ortograficzne (wykorzystanie edytorów tekstu WordPad i Word97).
2. Przygotowanie i opracowanie krótkich historyjek, rebusów ortograficznych itp. (praca z edytorami tekstu i programami graficznymi np. Paint).
3. Tworzenie żartów kawałów, anegdot ortograficznych, opartych na homonimach bądź homofonach z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania.
4. Gry i zabawy ortograficzne (wykorzystanie dostępnego oprogramowania edukacyjnego np. Polonez, Ortotris, Dyktando).
I . Pisownia wyrazów motywowanych tj. opartych na wyrażnie sprecyzowanych przepisach ortograficznych. II . Pisownia wyrazów niemotywowanych ortograficznie 1. Opracowanie zestawów słów niemotywowanych regułami ortograficznymi.
  • tworzenie grup wyrazowych związanych pokrewieństwem etymologicznym i opartych na tym samym rdzeniu.
  • grupowanie wyrazów zawierających ten sam program ortograficzny i spokrewnionych semantycznie.
  • Zestawianie wyrazów synonimicznych i antonimicznych, zawierających trudność ortograficzną (praca z edytorami tekstu).
1. Wykonanie ilustrowanych słowniczków ortograficznych przy pomocy programów graficznych.
2. Gry i zabawy ortograficzne (praca z programami edukacyjnymi do nauczania ortografii).
III . Propedeutyka prawidłowej interpunkcji. 1. Tworzymy zbiór najważniejszych zasad interpunkcyjnych (praca z edytorem tekstu).
2. Konstruowanie wypowiedzeń ilustrujących określone normy interpunkcyjne (jw.).
3. Uzupełnianie zdań i kilkuzdaniowego tekstu opuszczonymi znakami interpunkcyjnymi (jw.).
IV . Sprawdzenie stopnia przyswojenia umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. 1. Rozwiązywanie testu sprawdzającego stopień opanowania pisowni orograficznej (zapoznanie z opcją autokorekty w programie Word).
2. Dyktando sprawdzające pisane odręcznie.

Opracowanie: Tomasz Komenda

Wyświetleń: 3678


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.