Katalog

Renata Bujak
Zajęcia zintegrowane, Referaty

Jak pomóc dziecku pokonać stres?

- n +

Jak pomóc dziecku pokonać stres?

Zjawisko o nazwie "stres" jest znane większości ludzi. Występuje jednak z różną częstotliwością i intensywnością przeżyć. Stres według psychologów to reakcja organizmu na wszelkiego rodzaju obciążenia (przeszkody) zakłócający proces regulacji psychicznej wywołujący napięcie między innymi emocjonalne. Niepokojące jest, że coraz młodsze dzieci doświadczają stresu przerastającego ich możliwości adaptacyjne. Sytuacja dzieci w zmaganiu z tym problemem jest trudniejsza niż dorosłych głównie dlatego, że mają one znacznie mniejszą kontrolę nad okolicznościami powodującymi stres, mniejsze możliwości wywieranie na nie wpływ. Ponadto ich szanse poznawczej oceny sytuacji i jej logicznego wyjaśnienia są inne niż u dorosłych.

Najczęstsze przyczyny stresu u dzieci w wieku szkolnym:
* Indywidualne
- braki w zakresie wiedzy i umiejętności
- nierealistyczne oczekiwania wobec siebie (poziom aspiracji wyższy od możliwości)
- brak wiary we własne siły, poczucie, że nie sprosta się wymaganiom
- lęk przed niepowodzeniem

* Interpersonalne - związane z kontaktami np. uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel - rodzic, dziecko - rodzic - rodzeństwo)
- krytyka i dezaprobata ze strony nauczyciela, rodziców
- ironia i śmiech ze strony rówieśników
- poczucie niedoceniania, niesprawiedliwości oceny
- różnego rodzaju przejawy przemocy ze strony rówieśników
- reakcje rodziców na osiągnięcia szkolne
- zbyt rygorystyczne metody wychowawcze stosowane przez rodziców
- niestabilna atmosfera życia rodzinnego, nie dająca dziecku poczucia bezpieczeństwa

* Instytucjonalnym
- system sprawdzania i oceniania wyników w nauce
- zła organizacja pracy szkoły, warunki oraz system wymagań nie stwarzające możliwości odpoczynku i relaksu
- brak dobrze zorganizowanego przepływu informacji
- nadmierna rywalizacja
- przeładowany program szkolny
- brak sukcesów

Typowymi symptomami stresowymi są:
- reakcje fizjologiczne - bicie serca, dolegliwości żołądkowe, oblewanie potem
- reakcje motoryczne - napięcie, drżenie, gwałtowne ruchy itp.
- reakcje psychiczne - słaba zdolność koncentracji, negatywne myśli "Nic nie pamiętam", "Nigdy się tego nie nauczę"

Jak pomóc dziecku pokonać stres?

Można wyróżnić wiele różnorodnych technik i strategii redukowania stresu np.:
1. Wsparcie społeczne - rozmowy z rodzicami, pomoc rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, ale także przytulanie przez rodziców, rozmowy z nauczycielem.

2. Zachowania kognitywne - myślenie o problemie, jego zwerbalizowanie, przeanalizowanie, planowanie działań.

3. Uczyć dzieci liczenia się z rzeczywistością i rozważnego rozwiązywania trudności oraz podejmowania działań mających na celu sprostania wyzwaniom, jakie niesie życie.
4. Pozytywne reakcje między rodzicami we wczesnym okresie dzieciństwa.

5. Wsparcie społeczne i dostarczanie dziecku wzorów modelowania społecznego nie tylko prze matkę, ale i innych opiekunów dziecka (ojciec, dziadkowie, starsze rodzeństwo)

6. Jasne zasady i reguły życia domowego, w szkole.

7. Posiadanie przyjaciół - i ich wsparcie, które zwiększa zdolność do wytrwałego i skutecznego radzenia ze stresem

8. Kształtowanie przez rodziców, wychowawców u dzieci
- wrażliwość
- otwartość
- niezależność
- umiejętności panowania nad sobą
- akceptacji siebie

9. Wspieranie rozwoju indywidualnych zainteresowań (hobby)

10. Ruch i relaks najłatwiejszy sposób.

Biologiczna reakcja na stres - rozładowanie w drodze ataku lub ucieczki - jest możliwa w nielicznych przypadkach. Kiedy zgromadzona energia zostaje zablokowana, wzrastają napięcie i skurcze mięśni. Jeśli dostarczymy organizmowi dawkę ruchu, zgromadzone zasoby energii zostaną zużyte, oddech i krążenie znormalizują się a napięte mięśnie rozciągną się.


Literatura:
H. Teml - "Relaks w nauczaniu" W - wa 1997
B. Woynarowska - "Zdrowie i szkola" W -wa 2000
 

Opracowanie: Renata Bujak

Wyświetleń: 2200


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.