Katalog

Mariola Bugaj
Biologia, Program nauczania

Autorski program Klubu Ekologa w gimnazjum

- n +

Autorski program zajęć klubu ekologa w gimnazjum

KLUB EKOLOGA ma być stowarzyszeniem jednoczącym młodzież, która ma wspólne poglądy i zainteresowania problemami środowiska naturalnego, które "nie dostajemy w spadku po naszych przodkach, lecz pożyczamy od naszych dzieci" , młodzież, do której będzie należał decydujący głos w sprawie ochrony systemów podtrzymujących życie na ZIEMI.

Obarczanie winą rewolucję naukowo - techniczną za znaczne osłabienie więzi człowieka z PRZYRODĄ , który zaczął ją traktować jako niewyczerpane źródło surowców niezbędnych do wytwarzania dóbr konsumpcyjnych - to zbyt mało, należy wykształcić pokolenie ludzi wrażliwych, myślących proekologicznie i żyjących w zgodzie z naturą.


ZADANIA KLUBU EKOLOGA:

- priorytetowe zadanie to poznawanie wszystkich cykli i procesów, dzięki którym żyje nasza planeta Ziemia
- kształtowanie nowego stylu życia opartego na harmonii ze środowiskiem naturalnym i rozwoju zrównoważonym

CELE PRACY KLUBU EKOLOGA:

- oddziaływanie na system wartości młodego pokolenia w celu zwiększenia świadomości ekologicznej
- oddziaływani poprzez ucznia na środowisko domowe - lokalne, edukacja ekologiczna środowiskowa
- uświadamianie konieczności podjęcia konkretnych działań zapobiegających degradacji środowiska
- uświadamianie jak można żyć w harmonii ze środowiskiem naturalnym

ZAMIERZENIA PEDAGOGICZNE:

- Aby uczniowie byli w stanie podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, muszą najpierw zrozumieć jago prawa i poczuć się odpowiedzialni za jego przyszłość.
- Uczniowie powinni zrozumieć, że problemy związane ze środowiskiem naturalnym są bardzo złożone, i że nie da się ich łatwo i prosto rozwiązać.
- Nauka o środowisku naturalnym wymaga zapoznania się z opiniami specjalistów z różnych dziedzin nauki i argumentami przedstawicieli różnych działów gospodarki.
- Aby nauka była bardziej efektywna przyczyniają się do tego - doświadczenia, analiza sytuacji oraz co najważniejsze samodzielne działanie.
- Chcemy podjąć odpowiedzialność za wykształcenie w młodym pokoleniu szacunku dla środowiska i zamierzamy ją rozbudzać i kształtować.

REALIZACJA CELU:

- poznawanie, pogłębianie, zrozumienie zasad ochrony przyrody
- kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
- kształtowanie kultury obcowania z przyrodą
- kształtowanie poczucia wartości etycznych
- kształtowanie nowego stylu życia
- uświadomienie nienaruszalności praw przyrody i konieczności racjonalnego korzystania z jej zasobów

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI NA ZAJĘCIACH KLUBU EKOLOGA

I. Ekologia - dziedzina nauki.


- ochrona środowiska
- sozologia
- ochrona środowiska w świetle prawa polskiego
- formy ochrony przyrody w Polsce

II. Analiza stanu lokalnego środowiska naturalnego.

1. Nasze środowisko - krajobraz antropogeniczny:

- opis najbliższego otoczenia,
- opis najbliższego środowiska,
- jak wygląda twoje najbliższe otoczenie, co o nim wiesz?
- jakie formy terenu występują w twojej okolicy?
- jaka jest twoja szkoła?
- jaka jest twoja miejscowość?

2. Badanie stanu czystości powietrza:

- prognoza pogody,
- mapa pogody,
- badanie stanu czystości powietrza za pomocą bioindykatorów,
- badanie ile pyłu jest w otaczającym Cię powietrzu,
- sprawdzanie, gdzie jest najwięcej pyłów w powietrzu?
- oglądamy zanieczyszczenia pyłowe powietrza,
- wpływ siarki w powietrzu na rośliny,
- wpływ siarki w powietrzu na stan budowli,

3. Badanie stanu czystości wody:

- określanie klasy czystości wody za pomocą bioindykatorów,
- jakie są korzyści z sieci wodociągowej?
- jak sprawdzić, czy deszcz jest kwaśny?
- czy śnieg jest czysty?
- jaki ma odczyn woda ze stopniałego lodu, śniegu?
- jak usuwać zanieczyszczenia wody olejami?
- jak usuwać zanieczyszczenia wody paliwami?
- filtrowanie wody,

4. Antropogeniczne zmiany na powierzchni Ziemi:

- kamieniołom wapienia w najbliższej okolicy,
- rekultywacja terenów pogórniczych - Rogożnik - Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej

III. Aktualne problemy ekologiczne.

- gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem,
- lasy, stan lasów w najbliższej okolicy,
- określanie wieku drzew różnymi metodami,
- wpływ degradacji środowiska na stan zdrowia człowieka,
- porządkujemy tereny zielone w naszej okolicy,
- porządkujemy lasy w naszej okolicy,
- przyczyny i skutki dziury ozonowej,
- konsekwencje efektu cieplarnianego,
- niekonwencjonalne źródła energii,

IV. Ekoalarm.

- "Sprzątanie Świata"
- "Dzień Ziemi"

 

Opracowanie: Mariola Bugaj

Wyświetleń: 2278


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.