Katalog

Elżbieta Lipniewicz-Wątła
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw klasa III Technikum Ekonomicznego - obrót pieniężny, działalność usługowa i budowlano - montażowa

- n +

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw klasa III Technikum Ekonomicznego - obrót pieniężny, działalność usługowa i budowlano - montażowa

 

Test zawiera wielokrotność odpowiedzi
1. Redyskonto weksla to


2. Obrót bezgotówkowy obejmuje następujące formy rozliczeń:
a) ............................................................................................,
b) ............................................................................................,
c) .............................................................................................

3. Działalność spedycyjna obejmuje:
a) ............................................................................................,
b) ............................................................................................,
c) ............................................................................................,
d) ............................................................................................

4. Wartość akcji wyraża się poprzez:
a) wartość nominalną,
b) wartość emisyjną,
c) wartość bieżącą

5. Kolejowy list przewozowy:
a) sporządza się na formularzu wg wzoru ustalonego w kolejowym prawie przewozowym,
b) stanowi komplet składający się z pięciu egzemplarzy,
c) rozróżnia się tylko krajowy list przewozowy

6. Trasat to:
a) osoba, która ma zapłacić sumę podana w wekslu,
b) wystawca weksla trasowanego,
c) osoba, której suma podana w wekslu ma być wypłacona

7. Przyrzeczenie zapłaty przez wystawcę weksla podanej w nim kwoty pieniężnej na rzecz remitenta to weksel:
a) prosty,
b) suchy,
c) ciągniony

8. Na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie są stosowane indeksy:
a) WIG30,
b) NFI,
c) WIRR

9. Zaznacz prawidłową odpowiedź:
a) zdolność transportowa wyraża maksymalne możliwości transportowe środków transportu w oznaczonym czasie, w konkretnych warunkach eksploatacyjnych,
b) współczynnik nośności to stosunek długości drogi przebytej przez środek transportu z ładunkiem do całkowitej długości drogi przebytej,
c) zdolność przewozowa może dotyczyć jednego pojazdu, kilku pojazdów

 

Opracowanie: Elżbieta Lipniewicz - Wątła

Wyświetleń: 3460


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.