Katalog

Katarzyna Górka
Język polski, Konspekty

Prawdy o nas i dla nas, ukazane w wierszu Tadeusza Różewicza "List do ludożerców"

- n +

Prawdy o nas i dla nas, ukazane w wierszu Tadeusza Różewicza "List do ludożerców"

I. Cele

-cel poznawczy:
*Poznanie kim jest ludożerca w wyobrażeniu poety.
*Poznanie zachowania człowieka w jego codziennym środowisku.

-cel kształcący:
*Kształcenie umiejętności interpretacji utworu - odczytanie głównej prawdy zawartej w wierszu
*Kształcenie umiejętności pisania listów.

-cel wychowawczy:
*Ukazanie negatywnych postaw społeczeństwa.
*Kształtowanie postaw altruistycznych.
*Ukazanie konieczności kulturalnego zachowania się w społeczeństwie.
*Dostrzeżenie w utworze analogii do zjawisk współczesnej rzeczywistości (niewłaściwe stosunki międzyludzkie)

II. Metody
-drama
-metody aktywizujące (dyskusja)

III. Pomoce dydaktyczne
-zdjęcie Różewicza
-rekwizyty potrzebne do dramy

IV. Bibliografia
1.J.Trznadel, Poeta nowoczesny [O T.Różewiczu], [w:]O literaturze polskiej, cz.II, oprac. A.Z.Makowiecki, Warszawa 1976.
2.S.Burkot, Wiersze T.Różewicza, [w:]Literatura polska w szkole średniej,
Warszawa 1990.
3.E.Nowosielska, Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8, Inowrocław 1992.
4.A. Dziedzic, J. Pichalska, E. Świderska, Drama na lekcjach języka polskiego, Warszawa 1992.

TOK LEKCJI

1.Czynności organizacyjne.

2.Zapowiedź tematu i wyjaśnienie celu lekcji.

3. Drama:Z pośród klasy wybieramy 7 osób, które mają za zadanie porozmawiać na dowolny temat np. ustalić warunki wyjazdu na wycieczkę. Każda z tych osób dostaje przydzieloną pewną rolę o której nie wie, ale o której wiedzą pozostali rozmówcy.(na głowie każdego uczestnika tej zabawy umieszczamy czapeczkę z napisem jego roli, także on jej nie zna, ale inni cały czas wiedzą jak go mają traktować).Wszyscy rozmówcy traktują siebie nawzajem według przydzielonych ról, np.kogoś kto jest delikatny traktujemy ze szczególną troską, nie zgadzamy się z jego propozycja wyjazdu w góry motywując tym, że się może przeziębić.

Role:
-szef
-delikatny
-ekspert
-komik
-szara mysz
-egoista
-fajtłapa

Następnie każdy próbuje odgadnąć jaka rola została mu przydzielona i jak się wtedy czuł.

WNIOSEK:
Nie możemy z góry przypisywać komuś danej etykietki i potem go zgodnie z tą etykietą traktować. Nie wszyscy czuli się dobrze w przydzielonych rolach, ponieważ to nasze egoistyczne postrzeganie świata narzuciło im sposób zachowania.

6.Proszę się zastanowić jak my postępujemy na co dzień,
czy też nie przypisujemy etykietek naszym kolegom i koleżankom
Jak traktujemy innych? Czy myślimy o potrzebach innych? Czy tylko o sobie?

7.Spróbujmy się zastanowić, czy my często nie postępujemy tak jak przedstawione przez nas postacie.

8.Przeczytanie utworu Różewicza "List do ludożerców".

9. Nauczyciel prosi uczniów, by w zeszytach napisali, jaka jest główna myśl(prawda) zawarta w wierszu Różewicza (i aby postarali się tę myśl wyrazić jednym zdaniem), np.:

10. Zapisanie tematu lekcji

11.Do kogo poeta kieruje ten list? (nadawca - odbiorca)
Nadawcą utworu T. Różewicza jest sam poeta, który też jest "ludożercą". Odbiorcą jest każdy z nas.

12. Co znaczy słowo ludożerca (dosłownie)? Czy zostało w sposób dosłowny zastosowane w tym utworze? Dlaczego poeta nazywa siebie "ludożercą"? (metafora - "pożera" innych)
Kto jest ludożercą? (charakterystyka)13.Jak według podmiotu lirycznego mamy traktować innych ludzi, a jak ich traktujemy?

14.Jak się mamy zwracać do innych ludzi?

15.Czego mamy się wyzbywać?

16. Jak myślicie, dlaczego poeta zatytułował ten utwór "List do..."?

17. Podsumowanie
Ostatni wers nawiązaniem do "Tolerancji" S. Sojki ("Daleko raj gdy na człowieka się zamykam") i Biblii (motyw biblijny) - elementy analizy porównawczej

18. Fakultatywnie- Drama: Scena w pociągu:
I GR- podróżni zachowują się w sposób niekulturalny - egoiści
II GR. - przedstawia altruistów
Omówienie scenek.

19. Zadanie domowe:
Napisz list do pisarza, będący przeredagowaniem wiersza T. Różewicza, w którym będziesz deklarował, że zmienisz swoje postępowanie.
 

Opracowanie: Katarzyna Górka

Wyświetleń: 8262


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.