Katalog

Katarzyna Górka
Język polski, Konspekty

Portret człowieka XX wieku - M. Hillar "My z drugiej połowy XX wieku" i T. Różewicza "List do ludożerców"

- n +

Portret człowieka XX wieku - M. Hillar "My z drugiej połowy XX wieku" i T. Różewicza "List do ludożerców"

I. Cele

-cel poznawczy:
*Zapoznanie uczniów z innymi lirykami przedstawiającymi portret człowieka XX w., np. "My z drugiej połowy XX w." M.Hillar, czy "Tolerancja" S.Sojki.
*Zapoznanie uczniów z cechami charakterystycznymi dla poezji współczesnej.

-cel kształcący:
*Kształcenie umiejętności analizy porównawczej.
*Kształcenie umiejętności werbalizowania swoich myśli.

-cel wychowawczy:
*Umiejętność znalezienia się we współczesnym świecie oraz przybranie aktywnej postawy wobec niego.

II. Metody
-metody podające (opowiadanie pedagogiczne)
-metody aktywizujące (rozwiązywanie problemów drogą samodzielnej pracy ucznia)
-metody ćwiczeń praktycznych (ćwiczenia w mówieniu i pisaniu)

III. Środki dydaktyczne
-utwory współczesnych poetów związane z tematyką współczesną
-kaseta z nagraniem "Tolerancji" S.Sojki
-podręcznik

IV. Bibliografia
1.J.Trznadel, Poeta nowoczesny [O T.Różewiczu], [w:] O literaturze polskiej, cz.II, oprac. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1976.
2.S.Burkot, Wiersze T.Różewicza, [w:] Literatura polska w szkole średniej, Warszawa 1990.
3.E.Nowosielska, Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8, Inowrocław 1992.

TOK LEKCJI


OGNIWO WSTĘPNE
1. Czynności organizacyjne
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji
-Do kogo skierowany jest wiersz Różewicza?
-Kto jest ludożercą?
-Jak według podmiotu lirycznego mamy traktować innych ludzi,
czego mamy się wyzbywać?
-Czy podobał się wam ten wiersz i dlaczego?

3. Zapowiedź i zapisanie tematu

4. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Przygotowywanie scenek improwizowanych, ilustrujących wersy:
I gr. - "...nie patrzcie wilkiem..."
II gr. - "...nie wykupujcie wszystkich świec..."
III gr. - "...nie depczcie słabszych..."
IV gr. - "...nie mówcie odwróceni tyłem mój..."

OGNIWO CENTRALNE
8.Przeczytanie utworu M.Hillar "My z drugiej połowy XX w."
i dokonanie analizy.

a)W jaki sposób podmiot liryczny charakteryzuje współczesnego człowieka?

b)Czego wymaga od tego człowieka?

9.Porównanie trzech wierszy: Różewicza, Hilar, Sojki
Wciągnięcie wniosku.

Przedstawienie obrazu współczesnego człowieka:
-zagmatwanego w tysiące różnych spraw, któremu brak czasu na wszystko, a szczególnie "czułe spojrzenia, ciepłe uśmiechy"
-człowiek współczesny wstydzi się czułości i troski o drugiego człowieka,
a przecież "Daleko raj gdy na człowieka się zamykam"
-zamykając się na drugiego człowieka, zasklepiamy się we własnym egoizmie

10.PODSUMOWANIE i zapisanie notatki do zeszytu.
 

Opracowanie: Katarzyna Górka

Wyświetleń: 6457


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.