Katalog

Alina Hawro
Technika, Konspekty

Konspekt do lekcji techniki dla kl. VI

- n +

Środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym

Konspekt do lekcji techniki

Klasa - szósta

Zakres treści:
1.Podział środków czystości.
2.Dobór odpowiednich środków czystości do rodzaju czyszczonej powierzchni.

CELE
Wiadomości:
- Zna rodzaje środków czyszczących służących do utrzymania czystości w domu.
- Wymienia nazwy sprzętów domowych służących to utrzymania czystości.

Umiejętności:
- Potrafi wybrać i zastosować odpowiedni środek czystości do rodzaju czyszczonej powierzchni.
- Umie obsługiwać odpowiedni sprzęt domowy służący do utrzymywania czystości.

Postawy:
- Jest świadomy jaki wpływ mają warunki higieniczne na zdrowie człowieka i czystość środowiska przyrodniczego.

Metody:
Ćwiczeniowa, pogadanka

Formy pracy:
Indywidualna

Środki dydaktyczne:
Opakowania i etykiety różnych środków czystości.

Tok lekcji:

Faza wprowadzająca:
1.Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2.Sprawdzenie przygotowania do zajęć-uczniowie mieli przynieść opakowania i etykiety różnych środków czystości.
3.Podanie tematu i celu lekcji.

Faza realizacji:
1.Pogadanka:
- do czego służą środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym?
- jakie mamy środki czystości?
- w jaki sposób używamy środków czyszczących?
2. Uczniowie segregują opakowania i etykiety różnych środków czystości ze względu na ich przeznaczenie:
- myjąco-czyszczące, np. płyny, żele, proszki, pasty, do mycia naczyń, podłóg, itp.
- piorące, np. płyny, proszki do prania tkanin, bielizny, dywanów, wykładzin, itp.
- odkażająco-dezynfekujące, np. płyny, proszki, pasty, żele do mycia urządzeń sanitarnych, itp.
3. Rozmowa na tema sposobu używania i zastosowania różnych środków czyszczących.
4. Uczniowie wymieniają nazwy sprzętu służącego do utrzymania czystości, np. odkurzacz, zmywarka do naczyń, pralka, itp.
5. Pogadanka na temat wpływu warunków higienicznych na zdrowie człowieka i czystość środowiska przyrodniczego.

Faza podsumowująca:
1.Zebranie wiadomości na temat różnych środków czystości i ich właściwego zastosowania w zależności od czyszczonej powierzchni.
2. Praca indywidualna uczniów: posegregować i wkleić do zeszytu przyniesione etykiety środków czystości ze względu na rodzaj czyszczonej powierzchni.

 

Opracowanie: mgr Alina Hawro
nauczyciel SP Sietes

Wyświetleń: 7733


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.