Katalog

Alina Hawro
Technika, Konspekty

Konspekt do lekcji techniki dla kl. II

- n +

Kuter rybacki-wycinanie, składanie i sklejanie papieru

Konspekt do lekcji techniki

Klasa: druga
Czas: 2 godziny lekcyjne

CELE OGÓLNE:
- Poznanie środków transportu wodnego oraz części składowe kutra;
- Zachęcanie do pracy twórczej, oszczędnego gospodarowania kartonem;
- Wdrażanie do estetyki i staranności wykonywanych modeli oraz dokładnego wycinania, składanie i sklejania papieru;
- Zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy oraz dyscypliny.

OSIĄGNIĘCIA OGÓLNE:
- Wzbudzenie ciekawości i zainteresowania końcowym efektem wykonywanego zadania;
- Umiejętność prawidłowego wykonania modelu wg opisu w zeszycie ćwiczeń.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Ilustracje i plansze przedstawiające różne kutry i statki rybackie oraz modele niektórych statków.

METODY PRACY:
Pokaz, pogadanka, praktyczne działanie.

FORMY PRACY:
1. Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
2. Przygotowanie stanowiska pracy oraz potrzebnych przyborów i materiałów.
3. Podanie tematu lekcji.
4. Przeprowadzenie pogadanki wraz z pokazem ilustracji i modeli
o kutrach i statkach rybackich, budowie i ich przeznaczeniu jako wstęp wykonania zadania praktycznego.
5. Praca indywidualna uczniów-czytanie i analizowanie opisu sposobu wykonania modelu.
6. Wdrażanie uczniów do oszczędnego gospodarowania materiałem oraz bezpiecznego posługiwania się narzędziami.
7. Korekta indywidualna nauczyciela- sprawdzanie jakości wykonywanych prac.
8. Praca końcowa uczniów- dokańczanie i dokonywanie ostatnich poprawek prac.
9. Podsumowanie prac uczniowskich przez nauczyciela wykonanych modeli ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość, dokładność i staranność.
10. Wystawa prac i wspólna ocena poprawności ich wykonania.
11. Badanie możliwości utrzymania się na wodzie wybranych modeli.
12. Zadanie domowe- poinformowanie uczniów o tematyce następnej lekcji i przygotowanie odpowiednich materiałów i narzędzi.

 

Opracowanie: mgr Alina Hawro
nauczyciel SP Sietesz

Wyświetleń: 6836


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.